O Towarzystwie Miłośników Ziemi Kościańskiej

W roku 2011 obchodziliśmy jubileusz 50-lecia działalności naszego Towarzystwa.

Próbę podsumowania tego okresu, jego osiągnięć i porażek, podjęliśmy w opracowaniu "Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-2011. Księga Jubileuszowa". Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyliśmy w dniu 18 lutego 2011 roku w gościnnym Pałacu w Racocie. Była to również doskonała okazja, by wszystkim tym, którzy wybitnie zasłużyli się dla Towarzystwa i regionu wręczyć nasz okolicznościowy Medal „Bene Meritus”.

Ale czas nie stoi w miejscu i odnotowujemy właśnie kolejną, 55 rocznicę działalności TMZK. To spory okres, czasem dłuższy niż ludzkie życie. Ludzie odchodzą tak szybko, ale pozostaje po nich pamięć i wspomnienia, a także to, co sami stworzyli. Wielu naszych członków nie doczekało tego jubileuszu, lecz zachował się po nich trwały ślad w historii naszej Małej Ojczyzny w postaci dorobku pisarskiego, badawczego, twórczego.

Naturalną rzeczą wydaje się nie tylko spisanie tego dorobku, ale także przybliżenie go możliwie szerokiej grupie odbiorców. Służą temu regularne wykłady publiczne i publikacje książkowe oraz witryna TMZK w sieci internetowej, dzięki którym realizujemy nasze ważne cele statutowe.

 


Jesteśmy na portalu Facebook:    

Aktualności

30 listopada 2016

Grudniowy wykład TMZK

Na ostatnie w tym roku spotkanie Towarzystwa zapraszamy 13 grudnia. Tematem wykładu dra Cezarego Trosiaka będzie działalność Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

28 października 2016

Listopadowe spotkanie TMZK

29 listopada zapraszamy na wykład dra Przemysława Trawy pt. Rola międzynarodowych targów we współczesnej gospodarce.

13 października 2016

Październikowy wykład TMZK

25 października br. zapraszamy na jesienne spotkanie z historią Ziemi Kościańskiej, które poprowadzi ks. mgr Rafał Rybacki. Tematem wykładu będą opisy Kościana w źródłach kościelnych.

22 września 2016

Wrześniowy wykład TMZK

27 września br. zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie z historią Ziemi Kościańskiej, które poprowadzi Pani dr Kamila Szymańska. Tematem wykładu będą cmentarze luterańskie w Śmiglu i Robaczynie.

archiwum aktualności
realizacja:Studio Fabryka