Aktualności

Wrześniowy wykład TMZK
06-09-2022

Wrześniowy wykład TMZK

Zapraszamy 27 września na wykład Jarosława Donaja - Samorząd wsi Racot. Uwaga: wykład odbędzie się o godz.17.00 - Remiza Strażacka w Racocie

Lipiec - sierpień przerwa wakacyjna
05-07-2022

Lipiec - sierpień przerwa wakacyjna

Lipiec - sierpień : przerwa wakacyjna. Kontakt e-mail : tmzk@poczta.fm lub Zdzisław Witkowski tel: 503 126 496

Czerwcowy wykład TMZK
06-06-2022

Czerwcowy wykład TMZK

Zapraszamy 28 czerwca na wykład mgr Grzegorza Lorka - Ptaki Ziemi Leszczyńskiej

Majowy wykład TMZK
17-05-2022

Majowy wykład TMZK

Zapraszamy 31 maja na wykład inż. Ireneusza Krzysiaka - Powrót żubra do Wielkopolski.

Uczestnicy wykładu będą mogli zobaczyć czaszkę żubra, obrożę telemetryczną oraz karabinek Palmera.

O Towarzystwie Miłośników Ziemi Kościańskiej

"Działo się w Kościanie, powiecie kościańskim, województwie poznańskim dnia 17.02.1961 roku - Niżej podpisani stwierdzają co następuje: - Aby lepiej poznać zabytki miasta Kościana i okolic, - Aby lepiej poznać literaturę dotyczącą zagadnień kościańskich, - Aby propagować, popularyzować i rozpowszechniać wiedzę o mieście Kościanie i regionie - zawiązuje się Koło Miłośników Ziemi Kościańskiej ".  

Tej treści dokument zwany aktem erekcyjnym podpisali wszyscy obecni na spotkaniu: Józef Albiński, Stefan Bech, Henryk Florkowski, Bolesław Igłowicz, Franciszek Kordusiak, Marian Koszewski, Klemens Kruszewski, wacław Krzyżostoniak, Wacław Nawrocki, Stanisław Szymanowski, Zenon Świerczewski, Marian Tucholski, Marian Urbański, Stanisław Wojciechowski i Kazimierz Zimniewicz. Sprecyzowano cel działania, który z upływem lat krystalizował się i uległ rozszerzeniu. 

Na początku jednym z głównych celów stało się dokumentowanie historii, pisanie i publikowanie swoich prac w myśl zasady littera scripta manet - słowo pisane zostaje. Były to trudne czasy, bowiem papier podlegał ścisłej reglamentacji, działała cenzura, każda publikacja była ogromnym wyzwaniem. Mimo to działacze pisali, Towarzystwo wydawało, a niektóre publikacje przybierały różne kształty, formy i rozmiary.   

Ale czas nie stoi w miejscu i odnotowujemy w 2021 roku 60 rocznicę działalności TMZK. To spory okres czasu, czasem dłuższy niż ludzkie życie. Ludzie odchodzą tak szybko, ale pozostaje po nich pamięć i wspomnienia,a także to, co sami stworzyli. Wielu naszych członków nie doczekało tego jubileuszu, lecz zachował się po nich trwały ślad w historii naszej Małej Ojczyzny w postaci dorobku pisarskiego, badawczego, twórczego. Naturalną rzeczą wydaje się nie tylko spisanie tego dorobku, ale także przybliżenie go możliwie szerokiej grupie odbiorców. Służą temu regularne wykłady publiczne ( łącznie od początku działalności zorganizowaliśmy ich 574 ) publikacje książkowe oraz internetowa witryna TMZK.PL