Aktualności

Grudniowy wykład TMZK
03-12-2023

Grudniowy wykład TMZK

Zapraszamy w dniu 19 grudnia na wykład Michała Werwińskiego - rejestry Handlowe w Powiecie Kościańskim na przełomie XIX/XX wieku. Wykład odbędzie się o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie .

Listopadowy wykład TMZK
01-11-2023

Listopadowy wykład TMZK

Zapraszamy w dniu 28 listopada o godz.18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na wykład mgr Doroty Lew-Pilarskiej - Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt" w Czempiniu.

Październikowy wykład TMZK
29-09-2023

Październikowy wykład TMZK

Zapraszamy w dniu 31 października o godz.18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na wykład mgr Zdzisława Witkowskiego - Żurawie w okolicach Kościana.

Wrześniowy wykład TMZK
04-09-2023

Wrześniowy wykład TMZK

Zapraszamy 26 września o godz.18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na wykład mgr Łukasza Urbaniaka - Dominikanie i Bernardyni w Kościanie.

O Towarzystwie Miłośników Ziemi Kościańskiej

"Działo się w Kościanie, powiecie kościańskim, województwie poznańskim dnia 17.02.1961 roku - Niżej podpisani stwierdzają co następuje: - Aby lepiej poznać zabytki miasta Kościana i okolic, - Aby lepiej poznać literaturę dotyczącą zagadnień kościańskich, - Aby propagować, popularyzować i rozpowszechniać wiedzę o mieście Kościanie i regionie - zawiązuje się Koło Miłośników Ziemi Kościańskiej ".  

Tej treści dokument zwany aktem erekcyjnym podpisali wszyscy obecni na spotkaniu: Józef Albiński, Stefan Bech, Henryk Florkowski, Bolesław Igłowicz, Franciszek Kordusiak, Marian Koszewski, Klemens Kruszewski, Wacław Krzyżostoniak, Wacław Nawrocki, Stanisław Szymanowski, Zenon Świerczewski, Marian Tucholski, Marian Urbański, Stanisław Wojciechowski i Kazimierz Zimniewicz. Sprecyzowano cel działania, który z upływem lat krystalizował się i uległ rozszerzeniu. 

Na początku jednym z głównych celów stało się dokumentowanie historii, pisanie i publikowanie swoich prac w myśl zasady littera scripta manet - słowo pisane zostaje. Były to trudne czasy, bowiem papier podlegał ścisłej reglamentacji, działała cenzura, każda publikacja była ogromnym wyzwaniem. Mimo to działacze pisali, Towarzystwo wydawało, a niektóre publikacje przybierały różne kształty, formy i rozmiary.   

Ale czas nie stoi w miejscu i odnotowujemy w 2021 roku 60 rocznicę działalności TMZK. To spory okres czasu, czasem dłuższy niż ludzkie życie. Ludzie odchodzą tak szybko, ale pozostaje po nich pamięć i wspomnienia,a także to, co sami stworzyli. Wielu naszych członków nie doczekało tego jubileuszu, lecz zachował się po nich trwały ślad w historii naszej Małej Ojczyzny w postaci dorobku pisarskiego, badawczego, twórczego. Naturalną rzeczą wydaje się nie tylko spisanie tego dorobku, ale także przybliżenie go możliwie szerokiej grupie odbiorców. Służą temu regularne wykłady publiczne ( łącznie od początku działalności zorganizowaliśmy ich 574 ) publikacje książkowe oraz internetowa witryna TMZK.PL