Wykłady 1961-2024

Alfabetycznie wg autorów

(Opracowali: Zdzisław Witkowski, Violetta Nowak, od 2017r. Maciej Matysiak) ; przy tytule podano rok wystąpienia oraz ewentualnie nazwisko współautora)

Abt Stefan
Kartki z gospodarczych dziejów miasta Śmigla 1966
Rozwój regionu w świetle stosowania maszyn cyfrowych 1970
Perspektywy rozwoju miast satelitarnych Poznania na przykładzie Kościana i Śmigla 1976

Adamczak Marcin

Robert Koch ( 1843-1910 ) - 26.03.2024

Albińska Czesława
80-ta rocznica pierwszej matury w Kościanie 2004

Andrzejewski Roman
Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej 1976

Balcer Leszek
Obwodnica Śmigla 2002

Bartkowiak Jerzy
Kościan w XXI w. – jaki? 1996

Bartkowiak Zbigniew
Najstarszy symbol chrześcijański znaleziony na Ziemi Kościańskiej 24.09.2013 (Fotogaleria»)

Bartoszewski Czesław
Dekanat Kościański - historia i współczesność 25.03. 2014

Bartoszewski Henryk
Sytuacja ekologiczna w gminie Kościan 1997
Kościańskie złoża gazu 2003
Rolnictwo w gminie Kościan po wejściu do Unii Europejskiej 2005
„Rewolucja śmieciowa” w gminie Kościan 16.12. 2014

Bauer Piotr
Batalion Obrony Narodowej „Kościan” w 1939r. 1987
Burmistrzowie Kościana 1988
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I (z Polakiem Bogusławem) 1991
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II (z Polakiem Bogusławem) 1991
Zasoby i działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie 1992
Dzieje Kościańskiego Ratusza 1995
Ratusz Kościański 2000

Bech Stefan
Wyzwolenie Kościana w 1945r. 1980

Bech Wanda
Wspomnienia o Stefanie Bechu 25.11. 2014

Bejnarowicz Anna
Dzieci z trudnościami w nauce w powiecie kościańskim 1972

Bejnarowicz Jan
Flora i fauna powiatu kościańskiego 1962
Niektóre problemy ochrony wód w powiecie kościańskim 1975
Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. I 1975
Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. II 1975

Bereżecki Marek
Przebieg drogi ekspresowej w okolicach Kościana 2005
Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania (razem z Zajączkowskim Tomaszem) 27.01.2015

Bernard Henryk
Spółdzielczość wiejska w powiecie kościańskim 1975

Błoch Halina
Pałac w Popowie Starym (zebranie wyjazdowe w Popowie Starym k/Śmigla) 2010

Borkowski Dawid 

Problemy z ilością i jakością wody w Kościanie - wykład w SUW w Kościanie ul. Jesionowa 26.10.2021

Inwestycje w Kościańskich Wodociągach - zaopatrzenie w wodę 28.03.2023

Borowski Stanisław
Rodzina w mikroregionie Czacz – wczoraj, dziś i jutro 1976

Brambor Teresa
Architektura powiatu kościańskiego 1967
Najciekawsze zabytki Ziemi Kościańskiej 1976

Bresińska Sabina
Zagospodarowanie przestrzenne Kościana 2006

Bręczewski Stefan
Ziemia Kościańska w nowym podziale administracyjnym kraju 1975

Buchert Stanisław
Zarys historyczny Zakładu Głuchoniemych w Kościanie 1971

Budny Maciej - działalność Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu 25.06.2019

Budzyń Krzysztof
Ziemia Śremska (z Naskrętem Janem) 25.02.2014

Buksalewicz Paweł 
Problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Krzywiń (zebrane wyjazdowe w Soplicowie) 28.06.2011

Burszta Józef
Regionalizm a kultura ludowa 1976

Ceptowski Józef
Saga rodu Ceptowskich 1981

Cichocki Zygmunt
Zarys historii chórów kościańskich 1966

Cichy Hieronim
Zagadnienia zabudowy przestrzennej wzorcowej gminy Kamieniec 1975

Cisoń Ryszard
„Rów poznański” a gospodarka kraju 1983

Chojnacki Leon
Kościańskie doświadczenia w zakresie reformy szkolnictwa 1970
Kościańskie szkolnictwo przed i po II wojnie światowej 1994

Chłapowski Dezydery
Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym (z Olejniczakiem Bernardem) 1982

Chmielowski Stanisław
Kościański strój ludowy 1977

Chuda-Pater Łucja
Stan sanitarny Kościana 1979

Cofta Włodzimierz
Znaczenie zadrzewienia w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski 1988

Cudak Maciej i Zbigniew Mikołajczak 

Skutki zmian klimatycznych dla lasów Nadleśnictwa Kościan 25.02.2020

Czacharowski Leopold
Działalność organmistrzowska w Kościańskiem 1999

Czajka Zofia, Czajka Zdzisław
Gospodarstwo agroturystyczne w Trzebidzy (zebrania wyjazdowe w Trzebidzy k/Bucza) 2008

Czarna Jadwiga
Biblioteki powiatu kościańskiego 1945-1975 1978
Czytelnictwo w Kościanie 1982
Adam Tomaszewski – harcerz, żołnierz AK, emigrant, pisarz 1993
Twórczość literacka Adama Tomaszewskiego 1994
Z archiwum Adama Tomaszewskiego 1997
Kościan w literaturze pięknej 2004
Kościan w prozie 2006

Czarnecka Hanna
Budżet Kościana w latach 2010-2013 -  24.03.2015

Czebreszuk Janusz

Wykopaliska na obronnej osadzie z epoki brązu w Bruszczewie 2005

Donaj Jarosław

Samorząd wsi Racot 27.09.2022

Drosik Anna
Klasztor Bernardynów w Kościanie 2006

Drozdowska Zdzisława
Ziemia Kościańska w „Kronice Wielkopolski” 2000

Dybowicz Franciszek
Wczoraj i dziś kościańskiego rolnictwa 1972

Dydymska Bożena, Dydymski Bogusz
Pałac w Cykowie (zebranie wyjazdowe w Cykowie) 2007

Florkowski Andrzej
Klasztor benedyktynów w Lubiniu w fotografii 2009
Fotografia a nowe technologie i nowa estetyka na przykładzie fotografii Ziemi Kościańskiej

Florkowki Henryk
Dzieje Kościańskiej apteki pod „Białym Orłem” 1963
Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego. Plany na przyszłość (z Igłowiczem Bolesławem) 1963
Rys historyczny szpitalnictwa miasta Kościana 1965
Klemens Koehler, wybitny lekarz, archeolog i społecznik 1965
Opis Kościana według odczytów K. Koehlera wygłoszonych w Towarzystwie Przemysłowym w Kościanie 1966
Kościańscy stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego w XIX w. 1966
Ziemia Kościańska w publikacjach Klemensa Koehlera 1967
Dr Bogusław Palicki (1913–1968) 1968
Działalność Ligi Polskiej na terenie powiatu kościańskiego (1848–1850) 1969
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie kościańskim w latach 1919–1969 1969
Sytuacja narodowościowa w powiecie kościańskim w 1848r. 1969
Dzieje rzemiosła kościańskiego 1970
Tygodnik Nadobrzański 1971
Dzieje rzemiosła powiatu kościańskiego 1972
Dr med. F. Biały 1972
Historia psychiatrii kościańskiej 1973
A. Bukowiecka z Cichowa 1973
Dr Franciszek Chłapowski (1846–1923) w walce o odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku 1974
Kościan w 1945r. 1977
Kościan na starych mapach 1978
Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, obywatel (w 100–lecie śmierci) 1979
Kościan w przezroczach 1979
Gmina Bucz w okresie okupacji 1980
Walka kulturna w Kościanie 1982
Doktor med. Franciszek Chłapowski (1846–1923) 1983
Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym (z Świątkiewiczem Józefem) 1983
Sześć wieków medycyny kościańskiej 1985
Kółka rolnicze na Ziemi Kościańskiej 1987
Polscy lekarze pow. kościańskiego i śmigielskiego w okresie zaboru pruskiego 1987
Wizerunki nauczycieli powiatu kościańskiego w latach 1919–1939 1988
Losy nauczycieli Ziemi Kościańskiej w II wojnie światowej 1990
Oskar Bielawski (1891–1973). W stulecie urodzin 1991
Codzienność ekologiczna Kościana 1991
Działacze harcerscy wśród nauczycieli Ziemi Kościańskiej 1992
Lekarze kościańscy okresu zaboru pruskiego 1995
O działalności Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego na Ziemi Kościańskiej 2000

Florkowski Wojciech
Wspomnienia o ojcu dr n. med. Henryku Florkowskim 29.10.2013 (Fotogaleria»)

Fórmanowicz Tadeusz
Kartki z historii Wielichowa (zebranie wyjazdowe we Wielichowie w pałacu) 2002

Gabrusewicz Wiktor
prof.dr hab. Leon Gatner z Piotrowa

Gendera Wanda
Środowisko geograficzne Kościana 1962

Gidel Jadwiga
Stan czytelnictwa na Ziemi Kościańskiej 2010

Gierliński Jan
Z przeszłości Krzywinia 1968

Glapa Tadeusz
Powiat kościański sto lat temu 1963

Gnusowski Jarzy
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Kościańskiej 2010

Gomolec Ludwik
Kościan w okresie Prus Południowych 1987

Grupiński Janusz

Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Kościanie 2005
Wstępne wyniki badań archeologicznych i antropologicznych na cmentarzu kościoła Bożego Ciała w Kościanie 2016

Rewitalizacja Placu Wolności, a możliwości ustalenia miejsca przedlokacyjnego Kościana 30.01.2018

Średniowieczne wodociągi w Kościanie - 13.12.2022

Górecki Krzysztof

Mit stepowienia wielkopolski 26.06.2018

Górska-Gołaska Krystyna
Topografia średniowiecznego Kościana 2001
Rynek kościański i jego mieszkańcy w XV wieku 2001
Turew w końcu XIX wieku i we wspomnieniach Antoniny Chłapowskiej 2002
Uwłaszczenie chłopów na Ziemi Kościańskiej w I połowie XIX wieku 2003

Grot Zdzisław
Dowódcy Powstania listopadowego z Ziemi Kościańskiej 1980

Gruchman Bohdan
Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Kościana 1990

Haus Olga
Profesor Sabina Kotlarek-Haus z Wielichowa (1928-2009); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) 27.05. 2014

Hernik Ireneusz
Intensyfikacja produkcji leśnej na Ziemi Kościańskiej 1976

Hildebrandt-Radke Iwona
Jezioro Wonieść źródłem wiedzy przyrodniczej o historii Ziemi Kościańskiej 2009

Igłowicz Bolesław
Powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (zebranie organizacyjne) 17.02.1961
Grodziska w powiecie kościańskim 1961
Ochrona zabytków w świetle ustawy 1962
Organizacja Studium Regionalnego (z Szurkowskim Edmundem) 1962
Praca regionalna 1962
Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego. Plany na przyszłość (z Florkowskim Henrykiem) 1963
Krajobraz Ziemi Kościańskiej 1964
Zabytki archeologiczne Ziemi Kościańskiej 1964
Jak zostałem regionalistą 1964
Dzieje miasta Kościana ( z Zielonką Jerzym) 1965
Kurhany w Łękach Małych 1965
Tworzenie się wielkiej własności kościelnej na przykładzie klasztoru Benedyktynów w Lubiniu 1966
Krzysztof Arciszewski 1967
Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. I 1967
Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. II 1967
Bank Spółdzielczy w Kościanie w latach 1868–1968 1968
Powiat kościański w przewodniku po Wielkopolsce 1968
Ochrona przyrody w powiecie kościańskim 1969
Kościańskie w przewodnikach turystycznych 1972
A.H. Kaletka - historyk Wielichowa 1973
W 100–lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie 1974
Kościan w latach szwedzkiego potopu 1975
Nazwy miejsc niezamieszkałych(pół, lasów, pagórków, stawów, bagien, uroczysk itp.) na Ziemi Kościańskiej 1985
Cmentarze kościańskie (z Pawickim Janem) 1986

Jakubiak Tadeusz
Rola możnych w fundacji opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu 1974
Dokumenty kościańskie w zbiorach Archiwum Poznańskiego 1977
Kurkowe bractwa strzeleckie Ziemi Kościańskiej 1983

Janiec Grzegorz
Pałac w Spławiu (zebranie wyjazdowe w Spławiu) 2009

Jąder Jan
Kościan dziś i jutro 1977

Jąder Tadeusz
Tradycje domowego wypieku chleba 1975
Cichowo w aspekcie historyczno-socjologicznym 1978

Jasnosz Stanisław
Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej 1976

Julkowska Violetta

Kościan historia miasta a kultura historyczna mieszkańców 2016

Kościan z lotu ptaka 2017

100 lat Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu 28.01.2020

Jurek Tomasz

Geneza Śmigla 2009

Jurga Józef
Miejska Rada Narodowa w Kościanie 1989

Jurga Michał
Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Ziemi Kościańskiej 1988

Plany inwestycji miejskich i zewnętrznych w Kościanie do roku 2020; 2016  

Kacprowicz Stanisław

Rola pszczół w środowisku i pożytki pszczele 30.10.2018

Kaliszewski Henryk
Początki kształtowania się władzy ludowej na terenie powiatu kościańskiego 1971
Partie polityczne w powiecie kościańskim w latach 1945-1948 1973

Kamieniarz Robert
Zwierzęta w krajobrazie rolniczym okolic Kościana. Wyniki prac Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 2002
50 lat Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 2010

Kara Michał
Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana (z Kurnatowską Zofią) 2009
Wczesnośredniowieczny gród w Bonikowie - ośrodek władzy i kultu  29.09.2015 

Karczmarek Stanisław
Duchowieństwo kościańskie w obozie koncentracyjnym w Dachau 1995

Karg Jerzy
Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym 1980
Problemy ekologiczne regionu kościańskiego 1981
Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym Ziemi Kościańskiej 1996
Park krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego 1997
Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego (z Witkowskim Zdzisławem) 1999
Środowisko geograficzno-przyrodnicze Kościana 2001
Formy ochrony przyrody na Ziemi Kościańskiej 2007

Karłowska-Kamzowa Alicja
Kościół Św. Marcina w Gryżynie na tle problemów fundacji murowanych jednonawowych kościołów w Wielkopolsce XII-XII w. 1972

Kaszewska Danuta
Profesor Adam Kaletka z Wielichowa (1887-1956); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) 26.05.2015

Kaźmierczak Antoni
Prof. Kazimierz Morawski (1852-1925) 1974
Stan parków na Ziemi Kościańskiej 1977
Pomniki przyrody na Ziemi Kościańskiej 1979
Z przeszłości Czacza 1981
Wybrane zespoły roślin Ziemi Kościańskiej 1987
Lipy Ziemi Kościańskiej 1989
Zieleń miasta Kościana 1990
Zniszczenia i zagrożenia w świecie roślin na Ziemi Kościańskiej 1993
Ciekawe, rzadkie gatunki roślin w okolicach Kościana 1994

Kaźmierczak Teofil
Dzieje Kościańskiego ZBOWiD-u (Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) 1989

Kędzierski Roman
Kotusz, wieś agroturystyczna 2000
Flora i fauna Kotusza i okolic 2002

Kiec Olgierd

Ewangelicy w Czempiniu i na Ziemi Czempińskiej w XIX i XX wieku 27.06.2023

Kiełczewski Bohdan
Józef Rogaliński (z Jurkowa) wybitny astronom i matematyk epoki Stanisława Augusta 1979

Konieczny Grzegorz

Gorzelnia w Turwi 2017

Kopczyński Wawrzyniec
Weryfikacja zabytków Kościana 1980

Korzeniowski Dariusz
Modernizacja dróg powiatowych na Ziemi Kościańskiej 27.03.2012

Kostołowski Andrzej
175 rocznica pobytu Adama Mickiewicza na Ziemi Kościańskiej (zebranie wyjazdowe w pałacu w Kopaszewie) 2006

Koszewski Marian
Wspomnienia więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Gusen 1964
Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim (z Zielonką Jerzym) 1966
Dr med. F. Witaszek 1973
Tematyka kościańska w „Przyjacielu Ludu” 1974
„Księga Obry” wg książki Janusza Roszko – „Kolebka Siemowita” 1975
Okupacja hitlerowska w Kościańskiem – stan badań (z Zielonką Jerzym) 1975
Pomniki pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej 1979
Obozy hitlerowskie na Ziemi Kościańskiej 1981
Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa (z Zielonką Jerzym) 1983
Kościaniacy w forcie VII w Poznaniu w latach 1939–1944 1986
Ks. Cieplucha (1882–1950) historyk Ziemi Kościańskiej 1987
Kościół katolicki na Ziemi Kościańskiej w latach 1939–1945 1988
Kościaniacy w hitlerowskim obozie w Żabikowie 1989
Kościaniacy w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu w latach 1939–1945 1990
Internowanie duchownych katolickich w Lubiniu (1940–1941) 1991
Kościaniacy w więzieniu w Rawiczu w latach 1938–1945 1992
Niemieckie więzienia w Kościanie w latach 1939–1945 1993
Kościaniacy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 1994
Kobiety w kościańskich więzieniach i obozach hitlerowskich 1996
Kościaniacy w obozach koncentracyjnych Mauthausen–Gusen 1997
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w Kościanie (1945–1950) 1998
O kościele p.w. Pana Jezusa w Kościanie w latach 1920–1966 1999
Moja ucieczka we wrześniu 1939r. 2000
Wkład dr n. med. Henryka Florkowskiego w rozwój Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Mniejszość niemiecka w Kościanie w latach 1919–1939 2003

Kowalewska Maria
Prasa jako środek masowej propagandy i informacji w regionie kościańskim 1978

Kowalkowska Marlena
Ginące gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej 2003
Obszary Natura 2000 na Ziemi Kościańskiej 2005

Kowalski Tadeusz
Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki 26.11.2013

Kozak Jan
Sto lat Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2008

Kozłowski Włodzimierz
Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998) (z Witkowskim Zdzisławem) 1998

Kram Dariusz
Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie - dokonania i plany na przyszłość 24.06.2014

Historia Ratusza w Kościanie 27.02.2018

Kruszewska Dobromiła
Dzieje harcerstwa kościańskiego (1912-1939) 1981

Kruszewski Klemens
Harcerstwo kościańskie w okresie okupacji 1968
W setną rocznicę powstania Towarzystwa Pszczelnego w Kościanie 1971
Drużyna harcerska im. Jana III Sobieskiego 1973
Zygmunt Irzabek (1880-1939) wielki wychowawca młodzieży Kościana 1980

Krzysiak Ireneusz
Populacja bobra na Ziemi Kościańskiej 2008
Park Miejski w Kościanie – historia i stan obecny (z Witkowskim Zdzisławem) 2009
Awifauna Kościańska (z Witkowskim Zdzisławem) 2010
20-lecie Klubu Abstynentów "Dromader" w Kościanie 28.01.2014
Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego (razem z Witkowskim Zdzisławem) 15.12.2015 

Wilk w Polsce ( razem z Zdzisławem Witkowskim ) 28.11.2017

Bobry w Polsce ( razem z Zdzisławem Witkowskim ) 26.03.2019

Powrót żubra do Wielkopolski 31.05.2022

Krzyszowski Andrzej
Badania archeologiczne w Łękach Wielkich i Małych 26.06.2012

Krzyżanowski Tadeusz
50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z Witkowskim Zdzisławem) 2004

Kubacki Grzegorz 

Kościaniana w Zbiorach Biblioteki Kórnickiej 

Kuczewski Ignacy
Kartki historii Kamieńca (zebranie wyjazdowe w Kamieńcu w Gimnazjum im. Jana Pawła II) 2002
Kartki z historii Bonikowa (zebranie wyjazdowe w Bonikowie) 2004

Kujawa Krzysztof
Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki 25.01.2011
Ptaki Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego 28.02.2012

Czy to dobrze, że będzie cieplej? 2016

Kunkel Robert
Stan badań rewaloryzacji zabytków lubińskich 1977

Kurnatowska Zofia
Ziemia Kościańska we wczesnym średniowieczu 1984
Z dziejów Opactwa Benedyktów w Lubiniu 1986
Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana (z Karą Michałem) 2009

Kuźniak Stanisław
Jezioro Trzebidzkie (pod Buczem) przyszły rezerwat ornitologiczny 1980
Ptaki łąk nadobrzańskich 1982Rozmieszczenie liczebności i efekty lęgów bociana białego na Ziemi Kościańskiej 1986

Kwaśny Aleksander
Energetyka zawodowa na Ziemi Kościańskiej – tradycja, współczesność perspektywy 2013

Kwiatkowski Jerzy
Prof. Franciszek Szeląg z Donatowa (1907-1973) (zebrane wyjazdowe w Donatowie) 29.05.2012

Kwilecka Irena
Dzieje klasztoru Benedyktynów w Lubiniu 1973
Rola klasztoru w Lubiniu w rozwoju kultury w Wielkopolsce 1974

Lange Krzysztof
Czempiń w XIX w. 2007

Lewandowski Ignacy 

Klemens Janicki i jego związki z Kościanem 24.04.2018

Lewandowska Hanna
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w mojej pracy magisterskiej 1999

Lew Dorota-Pilarska
Strategia rozwoju miasta i gminy Czempiń (zebranie wyjazdowe w pałacu w Czempiniu) 2006

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt " w Czempiniu 28.11.2023r.

Linette Eugeniusz
Kościan i Śmigiel – początki i rozwój układu przestrzennego 1985

Lorek Grzegorz

Ptaki Ziemi Leszczyńskiej 18.06.2022

Ludowicz Bogdan
Kościan w starej fotografii 1985

Łaszkiewicz Tadeusz
Kiełczewo 45 – Wstępne wyniki sezonu wykopaliskowego 1991r. 1992

Łakomiec Janusz
Zagrożenia ekosystemów wodnych w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego 25.06.2013 (Fotogaleria»)

Maćkowiak Bolesław
Korporacja Rolna Skarbu Państwa w Czempiniu – stan i perspektywy 1997

Majchrzak Józef
Kościan przed pół wiekiem 1981
W pruskiej szkole w Kościanie 1983

Makowski Szczęsny
Wawrzyniec Czajka (1883-1974) 1983
Wspomnienie o Edwardzie Fabiańczyku 1992
Prof. Helena Tadeuszakówna (1908-1982) 1993
Jerzy Osiecki - harcerz, poeta, dyplomata 1994
Z dziejów Kościańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1996

Marciniak-Helińska Katarzyna
Spółdzielczość mleczarska w Kościanie w latach 1984-2000 2007

Marciniak Karol
Tradycje i perspektywy hodowli roślin w Choryni i Kopaszewie (Zebranie wyjazdowe w Choryni) 2007

Marciniak Ryszard
Zmierzch znaczenia Kościana w XVII i XVIII wieku 2001

Matuszczak Walenty
Legendy, podania i baśnie w rysunkach dzieci 1965
Legendy kościańskie 1979

Mejsak Zdzisław

150 lat Kościańskiego pszczelarstwa 30.05.2023

Mendel Tadeusz
Rola kościańskiej spółdzielczości na tle gospodarki powiatu 1970
Śmigiel w latach 30-tych XX w. 1984

Michalak Przemysław
Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Czempiniu 1815-1920 2006

Michalewicz Marian - 30 lat Szkoły Muzycznej w Kościanie 26.04.2022

Mielnik Hubert - Kolory Natury - 30.01.2024

Mikołajczak Przemysław
Marihuana - za i przeciw. Problemy do rozwiązania wśród dorosłych i młodzieży 24.11.2015

Mikołajczak Sylwia
Promocja Kościana 2008

Mikołajczyk Tadeusz
Powiat kościański w 20-leciu Polski Ludowej 1964

Mikołajczak Zbigniew i Cudak Maciej

Skutki zmian klimatycznych dla lasów Nadleśnictwa Kościan 25.02.2020

Minta Ignacy
Kościańskie obrzędy ludowe 1980

Mizerka Jacek

Dylematy kształcenia na poziomie wyższym 24.10.2017

Naparty-Baczyńska Ewa
Rola lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej na Ziemi Kościańskiej 2013

Narożny Franciszek
Kościan mej młodości 1979

Naskręt Jan 
Ziemia Śremska (z Bydzyniem Krzysztofem) 25.02.2014 

Nastawny Władysław
Problemy ochrony środowiska okolicy Kościana 1982

Nelke Wanda
Późnogotycki ołtarz w Farze Kościańskiej 1977

Nowaczyk Marek
Przestrzenno-gałęziowe powiązania przemysłu powiatu kościańskiego 1973

Nowaczyk Przemysław
Śladami Leonarda Durczykiewicza 22.04.2014

Nowak Grzegorz
Szkice z dziejów Parska cz. I 2006
Szkice z dziejów Parska cz. II 2007
Tropami Melchiora Wańkowicza na Ziemi Kościańskiej 2009
Niemiecka irredenta w 1939 r. na Ziemi Kościańskiej 2010
Na kościańskich tropach Melchiora Wańkowicza (c.d.) 25.10.2011
Rejowie z Nagłowic na Ziemi Kościańskiej 23.10.2012 (Fotogaleria»)
Dwie prawdy. Polsko-niemieckie relacje w XVIII/XX w. na przykładzie majątku Parsko 17.12.2013
Nałęcze z Parska - spiskowcy i królobójcy z XIII i XIV wieku 24.02.2015
Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy (razem z Witkowskim Zdzisławem) 21.04.2015
20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie); (razem z Witkowskim Zdzisławem) 30.06.2015 

Ochędalska Alicja

Afrykański pomór świn - styczeń 2021 - kanał Youtube

Odważny Jan
Absolwenci kościańskiego Liceum, profesorowie Włodzimierz Waligóra i Wojciech Jerzykiewicz 29.11.2011

Okupniczak Waldemar

Ochrona kulika wielkiego i rycyka na Wielkim Łegu Obrzańskim i Dolinie Rowu Polskiego 27.02.2024

Olejniczak Bernard
Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym (z Chłapowskim Dezyderym) 1981

Olejniczak Jacek 

Promocja bogactwa przyrodniczego Ziemi Kościańskiej 29.10.2019

Kościańskie mikroświaty 25.10.2022

Olender Elżbieta

Materiały źródłówe do dziejów Kościana  2016

Omieczyński Witold
Zbiory Muzeum Regionalnego w Kościanie 1988

Pawlak Hanna
Franciszka Ciesiółkowa – wielkopolska śpiewaczka ludowa 1981

Paszek Zygmunt
Wartości kulturowe Ziemi Kościańskiej 1986

Pawicki Jan
Drewniana architektura Ziemi Kościańskiej 1985
Cmentarze Kościańskie (z Iglowiczem Bolesławem) 1986
Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP 1987
Kościół w Parzęczewie 1988
Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. I 1989
Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. II 1990
Kościół parafialny w Łąkach Wielkich 1992
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Kościańskiej 1993
Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP 1997
Prasa Ziemi Kościańskiej w okresie II RP 1998
Przyczynki do dziejów Gimnazjum i Liceum w Kościanie 1999
Dzieje pomnika Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu katolickim w Kościanie 2000
Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej pod zaborem pruskim cz. I 2000
Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej 1906-1907 cz. II 2004
Zabytkowe kościoły Ziemi Kościańskiej 2004

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki  w Kościanie w latach 1920-1939 - 27.11.2018

Piaskowski Władysław
Klub szachowy przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 25 lat działalności 2007

Piechocka Kamila
Pałac w Szczepowicach (zebranie wyjazdowe w pałacu w Szczepowicach) 2005

Pieczyński Zygmunt
Wykopaliska w Bruszczewie 1967

Pielowski Zygmunt
Prace stacji badawczej PAN Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 1970
Zwierzęta łowne w krajobrazie rolniczym 1983

Piotrowska Ewa
Metodyczne Studium Zawodowe w Kościanie 2010

Piwoń Aleksander
Archiwalia kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie 1968
Rozwój gospodarczy Kościana w okresie międzywojennym 1978
Kościan w okresie międzywojennym 2001

Pniewski Lech
Stan kultury na Ziemi Kościańskiej 1986

Pokładecki Jacek

Czy w Polsce znikną powiaty 2016

Polak Bogusław
Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 1969
Zasłużeni kościańscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919 1974
Działalność Sokola na Ziemi Kościańskiej 1978
Powstanie Wielkopolskie w kościańskich zdjęciach fotograficznych 1978
Kościańscy powstańcy pod Lesznem w 1919 roku 1984
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I ( z Bauerem Piotrem) 1991
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II ( z Bauerem Piotrem) 1991

Potok Roman
Dzieje harcerstwa kościańskiego (1945-1981) 1981
80 lat kościańskiego harcerstwa 1992
Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego (1982-1997) 1997
20-lecie Kręgu Harcerzy Seniorów w Kościanie 2003
Tadeusz Emil Kościów (1907-1997) 2007
85 lat Kościańskiego Arionu 2010

Przybylski Marian
Związek Inwalidów Wojennych RP w Kościanie (1920-1993) 1994
Organizacje kombatanckie w powiecie kościańskim (1946-1949) 1995
Dzieje ruchu kombatanckiego w powiecie kościańskim w latach 1949-1975 1996
Działalność kombatancka na terenie Kościana i gminy w latach 1975-1995 1997
Kościańskie konferencje historyczne poświęcone Powstaniu Wlkp 1918/1919 1998
Kościaniacy na frontach II wojny światowej 1999

Przydrożny Ewa
Atrakcje turystyczne Ziemi Kościańskiej 25.09.2012

Przygodzki Czesław
Oprowadzenie niedźwiedzia. Przyczynek etnograficzno-socjologiczny 1966
Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i w oczach dzieci (z Zielonką Jerzym) 1965
Żydzi w Czempiniu 1972
Kronika miasta Czempinia 1972
Grafika propagandowa byłego Związku Powstańców Wielkopolskich 1973
Na tropach poety ludowego w Łuszkowa 1977
Obrazki dawnego Czempinia 1984

Rabski Eugeniusz
Badania nad energią słoneczną dla różnych powierzchni użytkowanych rolniczo w świetle obserwacji prowadzonych w okolicy Turwi 1985

Rakowski Stefan
Szkolnictwo w mieście i gminie Kościan 1984

Ratajczak Kazimierz
Lasy w Kościańskiem 1990

Ratajczak Miron
Z dziejów skarbowości w Kościanie 2004

Moje wojenne wspomnienia z wysiedlenia do III Rzeszy 2019

Richter Ignacy
Z historii pożarnictwa kościańskiego ( z Zielonką Jerzym) 1964

Roeske-Słomka Iwona
Profesor Marcin Nadobnik z Wielichowa (1883-1953) 28.05.2013 (Fotogaleria»)

Roesler Andrzej
Krótki zarys dziejów Lubiechowa 1970

Ruszczyńska Teresa
Zabytki Ziemi Kościańskiej 1977

Rusiński Władysław
Z problematyki badań regionalnych 1976

Ruszkiewicz Piotr 

Renowacja kościańskiego Ratusza - grudzień 2020 - wykład na kanale Youtube

Rybacki Rafał

Opisy Kościana w źródłach kościelnych 2016 

Samelczak Jan
Nieznane archiwalia lubińskie 1984

Sarnowski Andrzej
Stadnina Koni w Racocie – historia i przyszłość 1997

Sauter Wiesław
Krzysztof Żegocki – pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1979

Skibiński Andrzej

Lasy Doliny Obrzańskiej 2016

Zwierzęta lasów Doliny Obrzańskiej 25.09.2018

Skoczylas Roman
Kierunki rozwoju rolnictwa na Ziemi Kościańskie 1976

Skroban-Gnacy Aleksandra - Gwara kościańska - 27.03.2018

Skuratowicz Jan
Dwory i pałace Ziemi Kościańskiej 1984
Dwory i pałace Wielkopolski z przełomu XIX i XX wieku 2013

Smardz Marian
Rozwój przestrzenny Kościana 1965
Domki dla zbombardowanych Berlińczyków w Kościanie w czasie okupacji 1988

Sobkowiak Wojciech

Dzieje firmy Meprozet w Kościanie 29.05.2018

Spurtacz Stanisław
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie 1999

Spurtacz Tadeusz
Pałac w Kopaszewie - historia i współczesność  (zebranie wyjazdowe w Kopaszewie - pałac) 28.10.2014

Sroka Stanisław
Ochronki na Ziemi Kościańskiej XIX wieku 1985
Ziemia Kościańska w twórczości Stanisława Helsztyńskiego 1986

Starzyński Aleksander
Ostatnie odkrycia archeologiczne na Ziemi kościańskiej 1980

Stelmaszyk Hipolit
Służba weterynaryjna na Ziemi Kościańskiej 2004

Stępczak Kazimierz
Alternatywne źródła energii – geotermia na Ziemi Kościańskiej 2008

Stępka Zdzisław
Rola i działalność Prokuratury Powiatowej w Kościanie 1971

Strumiński Józef
Limitacja układu przestrzennego miasta Kościana 1979

Stróżyk Paweł

Herb i flaga Kościana 2017

Szerszuła Teresa
Florian Marciniak – syn Ziemi Kościańskiej – twórca Szarych Szeregów 2005

Szewczyk Zbigniew
Stan zdrowotności mieszkańców Ziemi Kościańskiej 2009

Szłapka Adama

Praca Sejmu RP - Parlamentaryzm w Polsce 31.01.2023

Szołkowski Andrzej
Hodowla Roślin „Danko” Choryń – historia i perspektywy 1998

Szulc Alicja
Klasztor Bernardynów w średniowiecznym Kościanie 27.09.2011

Szumowski Zbigniew
Wyzwolenie Ziemi Kościańskiej spod okupacji hitlerowskiej 1966

Szurkowski Edmund
Organizacja Studium Regionalnego (z Igłowiczem Bolesławem) 1962

Szydłowski Marcin
Obrzanie – pierwotna grupa plemienna na Ziemi Kościańskiej 2008

Szymanowska Mirosława
20-lecie Szkoły Specjalnej w Kościanie 1993

Szymańska Kamila

Cmentarz luterański w Śmiglu i Nietążkowie 2016

Szymczak Maciej
Straż Miejska w Kościanie 2012

Historia i kultura utrwalona w rzeźbie 2016

Śliwiński Eugeniusz
Krzysztof Arciszewski – życie i działalność 2004
Z dziejów Bractwa Kurkowego w Śmiglu (zebranie wyjazdowe w siedzibie Bractwa w Śmiglu) 2008

Świątkiewicz Józef
Maurycy Komorowicz – wulkanolog 1974
Zapiski z wędrówek śladami Chłapowskich 1975
Dawne kopalnie wegla brunatnego na Ziemi Kościańskiej 1978
Morawscy z Jurkowa 1982
Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym (z Florkowskim Henrykiem) 1983
Kościół parafialny w Czempiniu 1991
Zygmunt Chłapowski (1869-1919) 1995
Inż. Antoni Jezierski (1879-1965) przemysłowiec z Czempinia 1996
Helena Modrzejewska w Kościańskiem 1998
Chłapowscy. Kronika rodzinna 1999
Borowo k. Czempinia – zarys dziejów 2000
80 lat harcerstwa w Czempiniu 2001
Dr. n. med. Henryk Florkowski jako regionalista i społecznik. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Czesław Przygodzki z Czempinia – regionalista i pedagog 2002
Wańkowiczowie z Gorzyczek (zebranie wyjazdowe w Czempiniu w pałacu) 2003
Dr n. med. Henryk Florkowski. W I rocznicę śmierci 2005
Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa 2005
O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie (z Zimniewiczem Kazimierzem) 2008
Generałowie Powstania Wielkopolskiego pochodzący z Ziemi Kościańskiej – w 90-tą rocznice wybuchu Powstania 2009

Taciak Wacław
Pomiary ziemi przed wiekami 1981
Inż. Tadeusz Zajączkowski – zasłużony geodeta kościański 2003
Kataster. Rys historyczny 2006
Prof. dr hab. Jerzy Fellmann 31.05.2011

Tucholski Marian
Omówienie książki Gustawa Jackowskiego pt. „W walce o polskość” 1972

Tumidajski Henryk
Szlaki turystyczne powiatu kościańskiego 1965
25 lat działalności kościańskiego PTTK 1979
Właściwości i walory rekreacji turystycznej Ziemi Kościańskiej 1986

Tczewski Marian
Z dziejów cukrownictwa na Ziemi Kościańskiej 1967

Trawa Przemysław

Rola międzynarodowych targów we współczesnym świecie 2016

Urban Jacek
Opaci lubińscy w XVI w. 1995

Urbaniak Miron
Dzieje kościańskich wodociągów 30.09.2014

Urbaniak Łukasz

Stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego 18.12.2018

Kościańskie zabytki Kościół Farny 29.11.2022

Dominikanie i Bernardyni w Kościanie 26.09.2023

Urbański Marian
Kościaniacy Powstańcom Górnośląskim 1969
Kościan w 1926r. w kronice „Gazety Polskiej” 1970
Kościan w początkach XX w. 1972
Cyrkus z hyjpami 1977
Lektura „Gazety Kościańskiej” 1896-97 1979
Drukarstwo kościańskie 1980

Wdowicki Leon
Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej 1966
Ziemia Kościańska w planach na lata 1966-1970 i 1971-1975 1969

Wenski Czesław
Wspomnienia z wysiedlenia (1939-1945) 1995
Na wysiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie 1996

Werwiński Michał

Bractwo Strzeleckie w Czempiniu 17.12.2019

Rejestry handlowe w Powiecie Kościańskim na przełomie XIX/XX wieku 19.12.2023

Węsierski Tomasz 

Krzywińska Kolej Drezynowa 2017

Wieczorek Czesław
Sto lat piłki nożnej w Kościanie 2013

Wielgosz Zbigniew
Kontakty Kościana z Uniwersytetem Jagiellońskim 1964
Geneza i rozwój Kościana 1976
Śmigieł w zachodnioniemieckiej publikacji (z Zielonką Jerzym) 1978
Początki Kościana w świetle najnowszych badań 1990
Andrzej z Kokorzyna (zebranie wyjazdowe w Kokorzynie) 2009

Wiesiołowski Jacek
Jak Burmistrzowa Kościańska Barbara do Rzymu pielgrzymowała 12.04.2011

Wilczyński Leszek
Archiwalia kościańskie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 2010

Winowicz Krystyna
Ks. dr Józef Surzyński 1963
Pieśni ludowe okręgu kościańskiego w badaniach Oskara Kolberga 1966
Aspekty wychowawczo-społeczne muzycznego kształcenia i muzykowania w społeczeństwie kościańskim 1973
Kościańskie wydawnictwa muzyczne w latach 1890-1939 1977
Ruch koncertowy w Kościanie w XIX i XXw. 1978
Włościańskie chóry w Kościanskiem 1982
Organiści kościańscy 1983
Dorobek kompozytorski i naukowy ks. dr. Józefa Surzyńskiego 1984
Perspektywy rozwoju szkolnictwa muzycznego w Kościanie 1987
Osiągnięcia kościańskich maturzystów z 1948r. 1988
Saga rodu Samelczaków 1989
Zapomniana szkoła prywatna w Kościanie i jej nauczyciele 1993
Kościański okres w życiu ks. Prałata Józefa Surzyńskiego 1994
10-lecie Szkoły Muzycznej w Kościanie (1988-1998) 1998
Muzykalny Kościan XX wieku – próba podsumowania 2000
Duszpasterska działalność ks. Józefa Klebby w Kościanie 2003

Witkowski Zdzisław
Ewenement ornitologiczny zbiornika retencyjnego „Wonieść” 1985
Wpływ zbiornika „Wonieść” na zmiany krajobrazowe Ziemi Kościańskiej 1987
Spółka Wodno-Melioracyjna na Nizin Odrzańskich 1989
Wartości turystyczne Ziemi Kościańskiej 1991
Mury obronne miasta Kościana 1993
Prywatyzacja na Ziemi Kościańskiej w latach 1990-1993 1994
Biografia Jana Witkowskiego (1917-1976) 1995
Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998) (z Kozłowskim Włodzimierzem) 1998
Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego (z Kargiem Jerzym) 1999
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej – 40 lat działalności 2001
Przemiany społeczno-gospodarcze w Kościanie po 1989 roku 2001
Dr n. med. Henryk Florkowski. Życie i działalność. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Nowe gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej 2002
50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z Krzyżanowskim Tadeuszem) 2004
45 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2006
Dewastacja krajobrazu kulturowego – wycinka drzew przydrożnych cz. I 2007
Dewastacja krajobrazu kulturowego – wycinka drzew przydrożnych cz. II 2008
Park miejski w Kościanie – historia i stan obecny (z Krzysiakiem Ireneuszem) 2009
Awifauna Kościana (z Krzysiakiem Ireneuszem) 2010
50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (z Zimniewiczem Kazimierzem) 22.02.2011
Kanały Obry 31.01.2012
Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy (razem z Nowakiem Grzegorzem) 21.04.2015
20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie); (razem z Nowakiem Grzegorzem)  30.06.2015
Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego (razem z Krzysiakiem Ireneuszem)  15.12.2015

Port rzeczny w Kościanie 26.09.2017

Wilk w Polsce ( razem z Ireneuszem Krzysiakiem ) 28.11.2017 

Bobry w Polsce ( razem z Ireneuszem Krzysiakiem ) 26.03.2019

Deindustralizacja gospodarki Kościana - czerwiec 2020 - na kanale Youtube

60 lat TMZK - marzec 2021 - wykład na kanale Youtube

Wacław Taciak - Wspomnienie - 25.04.2023

Wojciechowska-Pawełkiewicz Henryka
Zofia Morawska z Turwi i z Lasek 24.04.2012

Wojtczak Zdzisław
„Wiadomości Kościańskie” (1988-1998) 1999

Wołkowiński Romuald
Stadnina koni w Racocie 1968

Zajączkowski Tomasz 
Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania  (razem z Bereżeckim Markiem) 27.01.2015

Zbierski Hubert
Szkolnictwo rolnicze w Nietążkowie 1987
Sylwetki rozstrzelanych w Śmiglu 1989
Działalność czeladzi katolickiej w Śmiglu (1870-1883) 1990
Towarzystwo Przemysłowców katolickich w Śmiglu 1991
„Witryna Śmigielska” – nowe pismo regionalne 1992
Barbara Chłapowska-Dąbrowska 1998
Śmigielska Kolejka Wąskotorowa – 100 lat i co dalej? 2002
75 lat Klubu Sportowego „Pogoń” w Śmiglu 2005
Franciszek Witaszek (życie i działalność) 29.03.2011

Zakrzewski Zbigniew
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Wielkopolsce 1984

Zalejski Marian
110 lat Kościańskiej psychiatrii 2004

Zalewska Anna
700-lat Śniat (zebranie wyjazdowe w Śniatach) 2003

Zarabska Edyta
Markety a rozwój drobnej przedsiębiorczości w Kościanie 2007

Zborowski Piotr

125 lat kościańskiej psychiatrii - 26.02.2019 

20 lat modernizacji Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie 28.02.2023

Zielonka Jerzy
Z historii pożarnictwa kościańskiego (z Richterem Ignacym) 1964
Generał Dezydery Chłapowski 1964
Dzieje miasta Kościana ( z Igłowiczem Bolesławem) 1965
Pochodzenie nazw miejscowości w powiecie Kościańskim 1965
Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i oczach dzieci (z Przygodzkim Czeławem) 1965
Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim (z Koszewskim Marianem) 1966
Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. I 1967
Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. II 1967
25-lecie powstania PPR na Ziemi Kościańskiej 1967
Powiat kościański w Powstaniu Wielkopolskim 1968
Z notatnika reportera 1969
Kronika sądowa powiatu kościańskiego z XV w. 1970
25-lecie wyswobodzenia Kościana spod okupacji hitlerowskiej 1970
Stanisław Szczepanowski – życie i dzieło. W 125 rocznicę urodzin 1972
Dzieje kościańskiego sukiennictwa 1972
Epidemia cholery w powiecie kościańskim w XIX w. 1973
Hitlerowska prasa kościańska 1974
Mury obronne Kościana cz. I 1974
Mury obronne Kościana cz. II 1974
Okupacja hitlerowska w Kościańskiem – stan badań (z Kruszewski Marianem) 1975
Losy kościaniaków w czasie okupacji hitlerowskiej 1977
Kościan na tle sąsiednich miast 1977
Wywłaszczenia Polaków na terenie powiatu kościańskiego w okresie okupacji 1978
Śmigiel w zachodnioniemieckiej publikacji (z Wielgoszem Zbigniewiem) 1978
550 lat Wielichowa 1979
Kościan w oczach dziennikarza 1979
Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa (z Koszewskim Marianem) 1983
Kościan – pierwsze dni wolności w 1945 roku 1985
Działania wojenne a straty ludnościowe w Kościanie w 1945r. 1986
Armia Krajowa w Kościanie w latach 1942-1944 1987
Problemy niemieckiej listy narodowościowej w Kościanie w latach 1939-1944 1988
Z dziejów Państwowej Stadniny Koni w Racocie 1989
Tajne raporty Landrata Kościańskiego z 1939r. 1989
Kościaniacy na przymusowych robotach w III Rzeszy 1990
Kościaniacy – więźniowie polityczni 1945-1952 1991
Pseudoeutanazja psychicznie chorych w Kościanie 1939-1945 1992
Kościańska księga śmierci 1939-1945 1992
Kościańska księga śmierci (1939-1945) – wynik badań 1994
Prasa kościańska w latach 1988-1994 1995
Idea narodowa w działalności Towarzystwa Przemysłowego w Kościanie w latach 1873-1919 1996
Dwudziestopięciolecie Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1997
Prof. Bolesław Igłowicz (1903-1996) – wybitny regionalista 1998
Okupacja niemiecka w Kościanie (1939-1945) 1999
Niemcy w Kościańskiem w latach hitlerowskiej okupacji 2000

Zientek Dariusz

150 lat Banku Spółdzielczego w Kościanie 2019 - 29.01.2019

Zimniewicz Janina
Okupacja hitlerowska na terenie powiatu kościańskiego 1965

Zimniewicz Kazimierz
Miasta powiatu Kościańskiego w świetle ankiety pruskiej z 1793r. 1964
Ziemia Kościańska na tle powiatów ościennych 1970
Dziesięć lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej o swoim regionie 1981
Problemy parków krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej 1983
Horyzonty regionalizmu kościańskiego 1986
Przemęckie ciekawostki historyczne 1990
O funkcjach, dynamice i granicach Kościana 1991
30 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1991) 1992
Banki spółdzielcze na Ziemi Kościańskiej 1993
Parki krajobrazowe na Ziemi Kościańskiej 1994
Słabe i silne strony, szanse i zagrożenia miasta Kościana 1995
Witold Skarżyski – ekonomista 1996
Monografia Kościana – stan prac 1998
Parę uwag na temat strategii miasta Kościana 2001
Dorobek publikacyjny dra n. med. Henryka Florkowskiego. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Rynek pracy w Kościanie 2002
Atrakcyjność Kościana 2003
Wielkość i kierunki migracji ludności Kościana w okresie 1998-2004 2006
O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie (ze Świątkiewiczem Józefem) 2008
Józef Świątkiewicz 1948-2009. Regionalista i działacz społeczny 2010
50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej ( z Witkowskim Zdzisławem) 22.02.2011
Ocieplenie klimatu - konsekwencje dla Ziemi Kościańskiej (Fotogaleria») 27.11.2012
Martyrologium kościańskie - 27.10.2015 

Kształtowanie solidarności międzystanowej w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce - 25.06.2019

Żurek Stefan
Kartki z dziejów Solidarności Kościańskiej 2008
Stan wojenny w Kościanie 13.12.2011

Chronologicznie

(Opracowanie Violetta Nowak, od 2017r. Maciej Matysiak)

1961

Igłowicz Bolesław - Powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (zebranie organizacyjne 17.02.1961)

Igłowicz Bolesław - Grodziska w powiecie kościańskim

 

1962

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna powiatu kościańskiego

Gendera Wanda - Środowisko geograficzne Kościana

Igłowicz Bolesław - Ochrona zabytków w świetle ustawy

Igłowicz Bolesław, Szurkowski Edmund - Organizacja Studium Regionalnego

Igłowicz Bolesław - Praca regionalna

 

1963

Florkowki Henryk - Dzieje Kościańskiej apteki pod „Białym Orłem”

Igłowicz Bolesław, Florkowski Henryk - Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego, plany na przyszłość

Glapa Tadeusz - Powiat kościański sto lat temu

Winowicz Krystyna - Ks. dr Józef Surzyński

 

1964

Igłowicz Bolesław - Krajobraz Ziemi Kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Zabytki archeologiczne Ziemi Kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Jak zostałem regionalistą

Koszewski Marian - Wspomnienia więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Gusen

Mikołajczyk Tadeusz - Powiat kościański w 20-leciu Polski Ludowej

Richter Ignacy, Zielonka Jerzy - Z historii pożarnictwa kościańskiego

Wielgosz Zbigniew - Kontakty Kościana z Uniwersytetem Jagiellońskim

Zielonka Jerzy - Generał Dezydery Chłapowski

Zimniewicz Kazimierz - Miasta powiatu Kościańskiego w świetle ankiety pruskiej z 1793 r.

 

1965

Florkowski Henryk - Rys historyczny szpitalnictwa miasta Kościana

Florkowski Henryk - Klemens Koehler, wybitny lekarz, archeolog i społecznik

Igłowicz Bolesław, Zielonka Jerzy - Dzieje miasta Kościana

Igłowicz Bolesław - Kurhany w Łękach Małych

Matuszczak Walenty - Legendy, podania i baśnie w rysunkach dzieci

Przygodzki Czesław, Zielonka Jerzy - Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i w oczach dzieci

Smardz Marian - Rozwój przestrzenny Kościana

Tumidajski Henryk - Szlaki turystyczne powiatu kościańskiego

Zielonka Jerzy - Pochodzenie nazw miejscowości w powiecie Kościańskim

Zimniewicz Janina - Okupacja hitlerowska na terenie powiatu kościańskiego

 

1966

Abt Stefan - Kartki z gospodarczych dziejów miasta Śmigla

Cichocki Zygmunt - Zarys historii chórów kościańskich

Florkowski Henryk - Opis Kościana według odczytów K. Koehlera wygłoszonych w Towarzystwie Przemysłowym w Kościanie

Florkowski Henryk - Kościańscy stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego w XIX w.

Igłowicz Bolesław -Tworzenie się wielkiej własności kościelnej na przykładzie klasztoru Benedyktynów w Lubiniu

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim

Przygodzki Czesław - Oprowadzenie niedźwiedzia. Przyczynek etnograficzno-socjologiczny

Szumowski Zbigniew - Wyzwolenie Ziemi Kościańskiej spod okupacji hitlerowskiej

Wdowicki Leon - Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Pieśni ludowe okręgu kościańskiego w badaniach Oskara Kolberga

 

1967

Brambor Teresa - Architektura powiatu kościańskiego

Florkowski Henryk - Ziemia Kościańska w publikacjach Klemensa Koehlera

Igłowicz Bolesław - Krzysztof Arciszewski

Igłowicz Bolesław - Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. I

Igłowicz Bolesław - Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. II

Pieczyński Zygmunt - Wykopaliska w Bruszczewie

Tczewski Marian - Z dziejów cukrownictwa na Ziemi Kościańskiej

Zielonka Jerzy - Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. I

Zielonka Jerzy - Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. II

Zielonka Jerzy - 25-lecie powstania PPR na Ziemi Kościańskiej

 

1968

Florkowski Henryk - Dr Bogusław Palicki (1913-1968)

Gierliński Jan - Z przeszłości Krzywinia

Igłowicz Bolesław - Bank Spółdzielczy w Kościanie w latach 1868-1968

Igłowicz Bolesław - Powiat kościański w przewodniku po Wielkopolsce

Kruszewski Klemens - Harcerstwo kościańskie w okresie okupacji

Piwoń Aleksander - Archiwalia kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie

Wołkowiński Romuald - Stadnina Koni w Racocie

Zielonka Jerzy - Powiat kościański w Powstaniu Wielkopolskim

 

1969

Florkowski Henryk - Działalność Ligi Polskiej na terenie powiatu kościańskiego (1848-1850)

Florkowski Henryk - Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie kościańskim w latach 1919-1969

Florkowski Henryk - Sytuacja narodowościowa w powiecie kościańskim w 1848 r.

Igłowicz Bolesław - Ochrona przyrody w powiecie kościańskim

Polak Bogusław - Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

Urbański Marian - Kościaniacy Powstańcom Górnośląskim

Wdowicki Leon - Ziemia Kościańska w planach na lata 1966-1970 i 1971-1975

Zielonka Jerzy - Z notatnika reportera

 

1970

Abt Stefan - Rozwój regionu w świetle stosowania maszyn cyfrowych

Chojnacki Leon - Kościańskie doświadczenia w zakresie reformy szkolnictwa

Florkowski Henryk - Dzieje rzemiosła kościańskiego

Mendel Tadeusz - Rola kościańskiej spółdzielczości na tle gospodarki powiatu

Pielowski Zygmunt - Prace stacji badawczej PAN Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Roesler Andrzej - Krótki zarys dziejów Lubiechowa

Urbański Marian - Kościan w 1926 r. w kronice „Gazety Polskiej”

Zielonka Jerzy - Kronika sądowa powiatu kościańskiego z XV w.

Zielonka Jerzy - 25-lecie wyswobodzenia Kościana spod okupacji hitlerowskiej

Zimniewicz Kazimierz - Ziemia Kościańska na tle powiatów ościennych

 

1971

Buchert Stanisław - Zarys historyczny Zakładu Głuchoniemych w Kościanie

Florkowski Henryk - Tygodnik Nadobrzański

Kaliszewski Henryk - Początki kształtowania się władzy ludowej na terenie powiatu kościańskiego

Kruszewski Klemens - W setną rocznicę powstania Towarzystwa Pszczelnego w Kościanie

Stępka Zdzisław - Rola i działalność Prokuratury Powiatowej w Kościanie

Zimniewicz Kazimierz - Dziesięć lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

 

1972

Bejnarowicz Anna - Dzieci z trudnościami w nauce w powiecie kościańskim

Dybowicz Franciszek - Wczoraj i dziś kościańskiego rolnictwa

Florkowski Henryk - Dzieje rzemiosła powiatu kościańskiego

Florkowski Henryk - Dr med. F. Biały

Igłowicz Bolesław - Kościańskie w przewodnikach turystycznych

Karłowska-Kamzowa Alicja - Kościół św. Marcina w Gryżynie na tle problemów fundacji murowanych jednonawowych kościołów w Wielkopolsce XII-XII w.

Przygodzki Czesław - Żydzi w Czempiniu

Przygodzki Czesław - Kronika miasta Czempinia

Tucholski Marian - Omówienie książki Gustawa Jackowskiego pt. „W walce o polskość”

Urbański Marian - Kościan w początkach XX w.

Zielonka Jerzy - Stanisław Szczepanowski - życie i dzieło. W 125 rocznicę urodzin

Zielonka Jerzy - Dzieje kościańskiego sukiennictwa

 

1973

Florkowski Henryk - A. Bukowiecka z Cichowa

Igłowicz Bolesław - A.H. Kaletka – historyk Wielichowa

Kaliszewski Henryk - Partie polityczne w powiecie kościańskim w latach 1945-1948

Koszewski Marian - Dr med. F. Witaszek

Kruszewski Klemens - Drużyna harcerska im. Jana III Sobieskiego

Kwilecka Irena - Dzieje klasztoru Benedyktynów w Lubiniu

Nowaczyk Marek - Przestrzenno-gałęziowe powiązania przemysłu powiatu kościańskiego

Przygodzki Czesław - Grafika propagandowa byłego Związku Powstańców Wielkopolskich

Winowicz Krystyna - Aspekty wychowawczo-społeczne muzycznego kształcenia i muzykowania w społeczeństwie kościańskim

Zielonka Jerzy - Epidemia cholery w powiecie kościańskim w XIX w.

 

1974

Florkowski Henryk - Dr Franciszek Chłapowski (1846–1923) w walce o odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku

Igłowicz Bolesław - W 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie

Jakubiak Tadeusz - Rola możnych w fundacji opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu

Kaźmierczak Antoni - Prof. Kazimierz Morawski (1852-1925)

Koszewski Marian - Tematyka kościańska w „Przyjacielu Ludu”

Kwilecka Irena - Rola klasztoru w Lubiniu w rozwoju kultury w Wielkopolsce

Polak Bogusław - Zasłużeni kościańscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919

Świątkiewicz Józef - Maurycy Komorowicz - wulkanolog

Zielonka Jerzy - Hitlerowska prasa kościańska

Zielonka Jerzy - Mury obronne Kościana cz. I

Zielonka Jerzy - Mury obronne Kościana cz. II

 

1975

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. I

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. II

Bejnarowicz Jan - Niektóre problemy ochrony wód w powiecie kościańskim

Bernard Henryk - Spółdzielczość wiejska w powiecie kościańskim

Bręczewski Stefan - Ziemia Kościańska w nowym podziale administracyjnym kraju

Cichy Hieronim - Zagadnienia zabudowy przestrzennej wzorcowej gminy Kamieniec

Igłowicz Bolesław - Kościan w latach szwedzkiego potopu

Jąder Tadeusz - Tradycje domowego wypieku chleba

Koszewski Marian - „Księga Obry” wg książki Janusza Roszko - „Kolebka Siemowita”

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Okupacja hitlerowska w Kościańskiem - stan badań

Świątkiewicz Józef - Zapiski z wędrówek śladami Chłapowskich

 

1976

Abt Stefan - Perspektywy rozwoju miast satelitarnych Poznania na przykładzie Kościana i Śmigla

Andrzejewski Roman - Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej

Borowski Stanisław - Rodzina w mikroregionie Czacz - wczoraj, dziś i jutro

Brambor Teresa - Najciekawsze zabytki Ziemi Kościańskiej

Burszta Józef - Regionalizm a kultura ludowa

Hernik Ireneusz - Intensyfikacja produkcji leśnej na Ziemi Kościańskiej

Jasnosz Stanisław - Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej

Rusiński Władysław - Z problematyki badań regionalnych

Skoczylas Roman - Kierunki rozwoju rolnictwa na Ziemi Kościańskie

Wielgosz Zbigniew - Geneza i rozwój Kościana

 

1977

Chmielowski Stanisław - Kościański strój ludowy

Florkowski Henryk - Kościan w 1945 r.

Jakubiak Tadeusz - Dokumenty kościańskie w zbiorach Archiwum Poznańskiego

Jąder Jan - Kościan dziś i jutro

Kunkel Robert - Stan badań rewaloryzacji zabytków lubińskich

Nelke Wanda - Późnogotycki ołtarz w Farze Kościańskiej

Przygodzki Czesław - Na tropach poety ludowego w Łuszkowa

Ruszczyńska Teresa - Zabytki Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Kościańskie wydawnictwa muzyczne w latach 1890-1939

Urbański Marian - Cyrkus z hyjpami

Zielonka Jerzy - Losy kościaniaków w czasie okupacji hitlerowskiej

Zielonka Jerzy - Kościan na tle sąsiednich miast

 

1978

Czarna Jadwiga - Biblioteki powiatu kościańskiego 1945-1975

Florkowski Henryk - Kościan na starych mapach

Jąder Tadeusz - Cichowo w aspekcie historyczno-socjologicznym

Kowalewska Maria - Prasa jako środek masowej propagandy i informacji w regionie kościańskim

Piwoń Aleksander - Rozwój gospodarczy Kościana w okresie międzywojennym

Polak Bogusław - Działalność Sokola na Ziemi Kościańskiej

Polak Bogusław - Powstanie Wielkopolskie w kościańskich zdjęciach fotograficznych

Świątkiewicz Józef - Dawne kopalnie węgla brunatnego na Ziemi Kościańskiej

Wielgosz Zbigniew, Zielonka Jerzy - Śmigiel w zachodnioniemieckiej publikacji

Winowicz Krystyna - Ruch koncertowy w Kościanie w XIX i XX w.

Zielonka Jerzy - Wywłaszczenia Polaków na terenie powiatu kościańskiego w okresie okupacji

 

1979

Chuda-Pater Łucja - Stan sanitarny Kościana

Florkowski Henryk - Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, obywatel (w 100-lecie śmierci)

Florkowski Henryk - Kościan w przezroczach

Kaźmierczak Antoni - Pomniki przyrody na Ziemi Kościańskiej

Kiełczewski Bohdan - Józef Rogaliński (z Jurkowa) wybitny astronom i matematyk epoki Stanisława Augusta

Koszewski Marian - Pomniki pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej

Matuszczak Walenty - Legendy kościańskie

Narożny Franciszek - Kościan mej młodości

Sauter Wiesław - Krzysztof Żegocki - pierwszy partyzant Rzeczypospolitej

Tumidajski Henryk - 25 lat działalności kościańskiego PTTK

Urbański Marian - Lektura „Gazety Kościańskiej” 1896-97

Zielonka Jerzy - 550 lat Wielichowa

Zielonka Jerzy - Kościan w oczach dziennikarza

 

1980

Bech Stefan - Wyzwolenie Kościana w 1945 r.

Florkowski Henryk - Gmina Bucz w okresie okupacji

Grot Zdzisław - Dowódcy Powstania listopadowego z Ziemi Kościańskiej

Karg Jerzy - Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym

Kopczyński Wawrzyniec - Weryfikacja zabytków Kościana

Kruszewski Klemens - Zygmunt Irzabek (1880-1939), wielki wychowawca młodzieży Kościana

Kuźniak Stanisław - Jezioro Trzebidzkie (pod Buczem) przyszły rezerwat ornitologiczny

Minta Ignacy - Kościańskie obrzędy ludowe

Starzyński Aleksander - Ostatnie odkrycia archeologiczne na Ziemi kościańskiej

Urbański Marian - Drukarstwo kościańskie

 

1981

Ceptowski Józef - Saga rodu Ceptowskich

Karg Jerzy - Problemy ekologiczne regionu kościańskiego

Koszewski Marian - Obozy hitlerowskie na Ziemi Kościańskiej

Kruszewska Dobromiła - Dzieje harcerstwa kościańskiego (1912-1939)

Majchrzak Józef - Kościan przed pół wiekiem

Olejniczak Bernard, Chłapowski Dezydery - Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym

Pawlak Hanna - Franciszka Ciesiółkowa – wielkopolska śpiewaczka ludowa

Potok Roman - Dzieje harcerstwa kościańskiego (1945-1981)

Taciak Wacław - Pomiary ziemi przed wiekami

Zimniewicz Kazimierz - Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej o swoim regionie

 

1982

Chłapowski Dezydery, Olejniczak Bernard - Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym

Czarna Jadwiga - Czytelnictwo w Kościanie

Florkowski Henryk - Walka kulturna w Kościanie

Kuźniak Stanisław - Ptaki łąk nadobrzańskich

Nastawny Władysław - Problemy ochrony środowiska okolicy Kościana

Świątkiewicz Józef - Morawscy z Jurkowa

Winowicz Krystyna - Włościańskie chóry w Kościanskiem

 

1983

Cisoń Ryszard - „Rów poznański” a gospodarka kraju

Florkowski Henryk - Doktor med. Franciszek Chłapowski (1846–1923)

Florkowski Henryk, Świątkiewicz Józef - Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym

Jakubiak Tadeusz - Kurkowe bractwa strzeleckie Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa

Makowski Szczęsny - Wawrzyniec Czajka (1883-1974)

Pielowski Zygmunt - Zwierzęta łowne w krajobrazie rolniczym

Winowicz Krystyna - Organiści kościańscy

Zimniewicz Kazimierz - Problemy parków krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej

 

1984

Hilczer-Kurnatowska Zofia - Ziemia Kościańska we wczesnym średniowieczu

Mendel Tadeusz - Śmigiel w latach 30-tych XX w.

Polak Bogusław - Kościańscy powstańcy pod Lesznem w 1919 roku

Przygodzki Czesław - Obrazki dawnego Czempinia

Rakowski Stefan - Szkolnictwo w mieście i gminie Kościan

Samelczak Jan - Nieznane archiwalia lubińskie

Skuratowicz Jan - Dwory i pałace Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Dorobek kompozytorski i naukowy ks. dr. Józefa Surzyńskiego

Zakrzewski Zbigniew - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Wielkopolsce

 

1985

Florkowski Henryk - Sześć wieków medycyny kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Nazwy miejsc niezamieszkałych (pół, lasów, pagórków, stawów, bagien, uroczysk itp.) na Ziemi Kościańskiej

Linette Eugeniusz - Kościan i Śmigiel - początki i rozwój układu przestrzennego

Ludowicz Bogdan - Kościan w starej fotografii

Pawicki Jan - Drewniana architektura Ziemi Kościańskiej

Rabski Eugeniusz - Badania nad energią słoneczną dla różnych powierzchni użytkowanych rolniczo w świetle obserwacji prowadzonych w okolicy Turwi

Sroka Stanisław - Ochronki na Ziemi Kościańskiej XIX wieku

Witkowski Zdzisław - Ewenement ornitologiczny zbiornika retencyjnego „Wonieść”

Zielonka Jerzy - Kościan - pierwsze dni wolności w 1945 roku

 

1986

Igłowicz Bolesław, Pawicki Jan - Cmentarze kościańskie

Koszewski Marian - Kościaniacy w forcie VII w Poznaniu w latach 1939-1944

Kurnatowska Zofia - Z dziejów Opactwa Benedyktów w Lubiniu

Kuźniak Stanisław - Rozmieszczenie liczebności i efekty lęgów bociana białego na Ziemi Kościańskiej

Paszek Zygmunt - Wartości kulturowe Ziemi Kościańskiej

Pniewski Lech - Stan kultury na Ziemi Kościańskiej

Sroka Stanisław - Ziemia Kościańska w twórczości Stanisława Helsztyńskiego

Tumidajski Henryk - Właściwości i walory rekreacji turystycznej Ziemi Kościańskiej

Zielonka Jerzy - Działania wojenne a straty ludnościowe w Kościanie w 1945 r.

Zimniewicz Kazimierz - Horyzonty regionalizmu kościańskiego

 

1987

Bauer Piotr - Batalion Obrony Narodowej „Kościan” w 1939 r.

Florkowski Henryk - Kółka rolnicze na Ziemi Kościańskiej

Florkowski Henryk - Polscy lekarze pow. kościańskiego i śmigielskiego w okresie zaboru pruskiego

Gomolec Ludwik - Kościan w okresie Prus Południowych

Kaźmierczak Antoni - Wybrane zespoły roślin Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Ks. Cieplucha (1882–1950) historyk Ziemi Kościańskiej

Pawicki Jan - Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP

Winowicz Krystyna - Perspektywy rozwoju szkolnictwa muzycznego w Kościanie

Witkowski Zdzisław - Wpływ zbiornika „Wonieść” na zmiany krajobrazowe Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Szkolnictwo rolnicze w Nietążkowie

Zielonka Jerzy - Armia Krajowa w Kościanie w latach 1942-1944

 

1988

Cofta Włodzimierz - Znaczenie zadrzewienia w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski

Florkowski Henryk - Wizerunki nauczycieli powiatu kościańskiego w latach 1919-1939

Jurga Michał - Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Kościół katolicki na Ziemi Kościańskiej w latach 1939-1945

Omieczyński Witold - Zbiory Muzeum Regionalnego w Kościanie

Pawicki Jan - Kościół w Parzęczewie

Smardz Marian - Domki dla zbombardowanych Berlińczyków w Kościanie w czasie okupacji

Winowicz Krystyna - Osiągnięcia kościańskich maturzystów z 1948 r.

Zielonka Jerzy - Problemy niemieckiej listy narodowościowej w Kościanie w latach 1939-1944

 

1989

Jurga Józef - Miejska Rada Narodowa w Kościanie

Kaźmierczak Antoni - Lipy Ziemi Kościańskiej

Kaźmierczak Teofil - Dzieje Kościańskiego ZBOWiD-u (Związku Bojowników o Wolność i Demokrację)

Koszewski Marian - Kościaniacy w hitlerowskim obozie w Żabikowie

Pawicki Jan - Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. I

Winowicz Krystyna - Saga rodu Samelczaków

Witkowski Zdzisław - Spółka Wodno-Melioracyjna na Nizin Odrzańskich

Zbierski Hubert - Sylwetki rozstrzelanych w Śmiglu

Zielonka Jerzy - Z dziejów Państwowej Stadniny Koni w Racocie

Zielonka Jerzy - Tajne raporty Landrata Kościańskiego z 1939 r.

 

1990

Florkowski Henryk - Losy nauczycieli Ziemi Kościańskiej w II wojnie światowej

Gruchman Bohdan - Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Kościana

Kaźmierczak Antoni - Zieleń miasta Kościana

Koszewski Marian - Kościaniacy w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu w latach 1939-1945

Pawicki Jan - Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. II

Ratajczak Kazimierz - Lasy w Kościańskiem

Wielgosz Zbigniew - Początki Kościana w świetle najnowszych badań

Zbierski Hubert - Działalność czeladzi katolickiej w Śmiglu (1870-1883)

Zielonka Jerzy - Kościaniacy na przymusowych robotach w III Rzeszy

Zimniewicz Kazimierz - Przemęckie ciekawostki historyczne

 

1991

Bauer Piotr, Polak Bogusław - Kościaniacy - Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I

Bauer Piotr, Polak Bogusław - Kościaniacy - Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II

Florkowski Henryk - Oskar Bielawski (1891-1973). W stulecie urodzin

Florkowski Henryk - Codzienność ekologiczna Kościana

Koszewski Marian - Internowanie duchownych katolickich w Lubiniu (1940-1941)

Świątkiewicz Józef - Kościół parafialny w Czempiniu

Witkowski Zdzisław - Wartości turystyczne Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Towarzystwo Przemysłowców katolickich w Śmiglu

Zielonka Jerzy - Kościaniacy - więźniowie polityczni 1945-1952

Zimniewicz Kazimierz - O funkcjach, dynamice i granicach Kościana

 

1992

Bauer Piotr - Zasoby i działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie

Florkowski Henryk - Działacze harcerscy wśród nauczycieli Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Kościaniacy w więzieniu w Rawiczu w latach 1938-1945

Łaszkiewicz Tadeusz - Kiełczewo 45 - Wstępne wyniki sezonu wykopaliskowego 1991 r.

Makowski Szczęsny - Wspomnienie o Edwardzie Fabiańczyku

Pawicki Jan - Kościół parafialny w Łąkach Wielkich

Potok Roman - 80 lat kościańskiego harcerstwa

Zbierski Hubert - „Witryna Śmigielska” – nowe pismo regionalne

Zielonka Jerzy - Pseudoeutanazja psychicznie chorych w Kościanie 1939-1945

Zielonka Jerzy -Kościańska księga śmierci 1939-1945

Zimniewicz Kazimierz - 30 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1991)

 

1993

Czarna Jadwiga - Adam Tomaszewski – harcerz, żołnierz AK, emigrant, pisarz

Florkowski Henryk - Historia psychiatrii kościańskiej

Koszewski Marian - Niemieckie więzienia w Kościanie w latach 1939-1945

Makowski Szczęsny - Prof. Helena Tadeuszakówna (1908-1982)

Pawicki Jan - Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Kościańskiej

Szymanowska Mirosława - 20-lecie Szkoły Specjalnej w Kościanie

Winowicz Krystyna - Zapomniana szkoła prywatna w Kościanie i jej nauczyciele

Witkowski Zdzisław - Mury obronne miasta Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Banki spółdzielcze na Ziemi Kościańskiej

 

1994

Chojnacki Leon - Kościańskie szkolnictwo przed i po II wojnie światowej

Czarna Jadwiga - Twórczość literacka Adama Tomaszewskiego

Kaźmierczak Antoni - Ciekawe, rzadkie gatunki roślin w okolicach Kościana

Koszewski Marian - Kościaniacy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu

Makowski Szczęsny - Jerzy Osiecki – harcerz, poeta, dyplomata

Przybylski Marian - Związek Inwalidów Wojennych RP w Kościanie (1920-1993)

Winowicz Krystyna - Kościański okres w życiu ks. Prałata Józefa Surzyńskiego

Witkowski Zdzisław - Prywatyzacja na Ziemi Kościańskiej w latach 1990-1993

Zielonka Jerzy - Kościańska księga śmierci (1939-1945) - wynik badań

Zimniewicz Kazimierz - Parki krajobrazowe na Ziemi Kościańskiej

 

1995

Bauer Piotr - Dzieje Kościańskiego Ratusza

Florkowski Henryk - Lekarze kościańscy okresu zaboru pruskiego

Karczmarek Stanisław - Duchowieństwo kościańskie w obozie koncentracyjnym w Dachau

Przybylski Marian - Organizacje kombatanckie w powiecie kościańskim (1946-1949)

Świątkiewicz Józef - Zygmunt Chłapowski (1869-1919)

Urban Jacek - Opaci lubińscy w XVI w.

Wenski Czesław - Wspomnienia z wysiedlenia (1939-1945)

Witkowski Zdzisław - Biografia Jana Witkowskiego (1917-1976)

Zielonka Jerzy - Prasa kościańska w latach 1988-1994

Zimniewicz Kazimierz - Słabe i silne strony, szanse i zagrożenia miasta Kościana

 

1996

Bartkowiak Jerzy - Kościan w XXI w. – jaki?

Koszewski Marian - Kobiety w kościańskich więzieniach i obozach hitlerowskich

Makowski Szczęsny - Z dziejów Kościańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Przybylski Marian - Dzieje ruchu kombatanckiego w powiecie kościańskim w latach 1949-1975

Świątkiewicz Józef - inż. Antoni Jezierski (1879-1965) przemysłowiec z Czempinia

Wenski Czesław - Na wysiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie

Zielonka Jerzy - Idea narodowa w działalności Towarzystwa Przemysłowego w Kościanie w latach 1873-1919

Zimniewicz Kazimierz - Witold Skarżyski - ekonomista

 

1997

Bartoszewski Henryk - Sytuacja ekologiczna w gminie Kościan

Czarna Jadwiga - Z archiwum Adama Tomaszewskiego

Karg Jerzy - Park krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego

Koszewski Marian - Kościaniacy w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

Maćkowiak Bolesław - Korporacja Rolna Skarbu Państwa w Czempiniu - stan i perspektywy

Pawicki Jan - Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP

Potok Roman - Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego (1982-1997)

Przybylski Marian - Działalność kombatancka na terenie Kościana i gminy w latach 1975-1995

Sarnowski Andrzej - Stadnina Koni w Racocie - historia i przyszłość

Zielonka Jerzy - Dwudziestopięciolecie Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

 

1998

Bauer Piotr - Burmistrzowie Kościana

Koszewski Marian - Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w Kościanie (1945-1950)

Pawicki Jan - Prasa Ziemi Kościańskiej w okresie II RP

Przybylski Marian - Kościańskie konferencje historyczne poświęcone Powstaniu Wlkp. 1918/1919

Szołkowski Andrzej - Hodowla Roślin „Danko” Choryń - historia i perspektywy 1998

Świątkiewicz Józef - Helena Modrzejewska w Kościańskiem

Winowicz Krystyna - 10-lecie Szkoły Muzycznej w Kościanie (1988-1998) 1998

Witkowski Zdzisław, Kozłowski Włodzimierz - Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998)

Zbierski Hubert - Barbara Chłapowska-Dąbrowska

Zielonka Jerzy - prof. Bolesław Igłowicz (1903-1996) - wybitny regionalista

Zimniewicz Kazimierz - Monografia Kościana - stan prac

 

1999

Czacharowski Leopold - Działalność organmistrzowska w Kościańskiem

Karg Jerzy, Witkowski Zdzisław - Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego

Koszewski Marian - O kościele p.w. Pana Jezusa w Kościanie w latach 1920-1966

Lewandowska Hanna - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w mojej pracy magisterskiej

Pawicki Jan - Przyczynki do dziejów Gimnazjum i Liceum w Kościanie

Przybylski Marian - Kościaniacy na frontach II wojny światowej

Spurtacz Stanisław - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie

Świątkiewicz Józef - Chłapowscy. Kronika rodzinna

Wojtczak Zdzisław - „Wiadomości Kościańskie” (1988-1998)

Zielonka Jerzy - Okupacja niemiecka w Kościanie (1939-1945)

 

2000

Bauer Piotr - Ratusz Kościański

Drozdowska Zdzisława - Ziemia Kościańska w „Kronice Wielkopolski”

Florkowski Henryk - O działalności Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego na Ziemi Kościańskiej

Kędzierski Roman - Kotusz, wieś agroturystyczna

Koszewski Marian - Moja ucieczka we wrześniu 1939 r.

Pawicki Jan - Dzieje pomnika Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu katolickim w Kościanie

Pawicki Jan - Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej pod zaborem pruskim cz. I

Świątkiewicz Józef - Borowo k. Czempinia - zarys dziejów

Winowicz Krystyna - Muzykalny Kościan XX wieku - próba podsumowania

Zielonka Jerzy - Niemcy w Kościańskiem w latach hitlerowskiej okupacji

 

2001

Górska-Gołaska Krystyna - Topografia średniowiecznego Kościana

Górska-Gołaska Krystyna - Rynek kościański i jego mieszkańcy w XV wieku

Koszewski Marian - Wkład dr n. med. Henryka Florkowskiego w rozwój Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Marciniak Ryszard - Zmierzch znaczenia Kościana w XVII i XVIII wieku

Piwoń Aleksander - Kościan w okresie międzywojennym

Świątkiewicz Józef - 80 lat harcerstwa w Czempiniu

Świątkiewicz Józef - Dr. n. med. Henryk Florkowski jako regionalista i społecznik. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Witkowski Zdzisław - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej - 40 lat działalności

Witkowski Zdzisław - Przemiany społeczno-gospodarcze w Kościanie po 1989 roku

Witkowski Zdzisław - Dr n. med. Henryk Florkowski. Życie i działalność. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Zimniewicz Kazimierz - Parę uwag na temat strategii miasta Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Dorobek publikacyjny dr n. med. Henryka Florkowskiego. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

 

2002

Balcer Leszek - Obwodnica Śmigla

Fórmanowicz Tadeusz - Kartki z historii Wielichowa (zebranie wyjazdowe we Wielichowie w pałacu)

Górska-Gołaska Krystyna - Turew w końcu XIX wieku i we wspomnieniach Antoniny Chłapowskiej

Kamieniarz Robert - Zwierzęta w krajobrazie rolniczym okolic Kościana. Wyniki prac Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Kędzierski Roman - Flora i fauna Kotusza i okolic

Kuczewski Ignacy - Kartki historii Kamieńca (zebranie wyjazdowe w Kamieńcu w Gimnazjum im. Jana Pawła II)

Świątkiewicz Józef - Czesław Przygodzki z Czempinia - regionalista i pedagog

Witkowski Zdzisław - Nowe gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Śmigielska Kolejka Wąskotorowa - 100 lat i co dalej?

Zimniewicz Kazimierz - Rynek pracy w Kościanie

 

2003

Bartoszewski Henryk - Kościańskie złoża gazu

Górska-Gołaska Krystyna - Uwłaszczenie chłopów na Ziemi Kościańskiej w I połowie XIX wieku

Koszewski Marian - Mniejszość niemiecka w Kościanie w latach 1919-1939

Kowalkowska Marlena - Ginące gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej

Potok Roman - 20-lecie Kręgu Harcerzy Seniorów w Kościanie

Świątkiewicz Józef - Wańkowiczowie z Gorzyczek (zebranie wyjazdowe w Czempiniu w pałacu)

Taciak Wacław - inż. Tadeusz Zajączkowski - zasłużony geodeta kościański

Winowicz Krystyna - Duszpasterska działalność ks. Józefa Klebby w Kościanie

Zalewska Anna - 700-lat Śniat (zebranie wyjazdowe w Śniatach)

Zimniewicz Kazimierz - Atrakcyjność Kościana

 

2004

Albińska Czesława - 80-ta rocznica pierwszej matury w Kościanie

Czarna Jadwiga - Kościan w literaturze pięknej

Krzyżanowski Tadeusz, Witkowski Zdzisław - 50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kuczewski Ignacy - Kartki z historii Bonikowa (zebranie wyjazdowe w Bonikowie)

Pawicki Jan - Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej 1906-1907 cz. II

Pawicki Jan - Zabytkowe kościoły Ziemi Kościańskiej

Ratajczak Miron - Z dziejów skarbowości w Kościanie

Stelmaszyk Hipolit - Służba weterynaryjna na Ziemi Kościańskiej

Śliwiński Eugeniusz - Krzysztof Arciszewski - życie i działalność

Zalejski Marian - 110 lat Kościańskiej psychiatrii

 

2005

Bartoszewski Henryk - Rolnictwo w gminie Kościan po wejściu do Unii Europejskiej

Bereżecki Marek - Przebieg drogi ekspresowej w okolicach Kościana

Czebreszuk Janusz - Wykopaliska na obronnej osadzie z epoki brązu w Bruszczewie

Grupiński Janusz - Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Kościanie

Kowalkowska Marlena - Obszary Natura 2000 na Ziemi Kościańskiej

Piechocka Kamila - Pałac w Szczepowicach (zebranie wyjazdowe w pałacu w Szczepowicach)

Szerszuła Teresa - Florian Marciniak - syn Ziemi Kościańskiej - twórca Szarych Szeregów

Świątkiewicz Józef - Dr n. med. Henryk Florkowski. W I rocznicę śmierci

Świątkiewicz Józef - Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa

Zbierski Hubert -75 lat Klubu Sportowego „Pogoń” w Śmiglu

 

2006

Bresińska Sabina - Zagospodarowanie przestrzenne Kościana

Czarna Jadwiga - Kościan w prozie

Drosik Anna - Klasztor Bernardynów w Kościanie

Kostołowski Andrzej - 175 rocznica pobytu Adama Mickiewicza na Ziemi Kościańskiej (zebranie wyjazdowe w pałacu w Kopaszewie)

Lew Dorota - Strategia rozwoju miasta i gminy Czempiń (zebranie wyjazdowe w pałacu w Czempiniu)

Michalak Przemysław - Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Czempiniu 1815-1920

Nowak Grzegorz - Szkice z dziejów Parska cz. I

Taciak Wacław - Kataster. Rys historyczny

Witkowski Zdzisław - 45 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

Zimniewicz Kazimierz - Wielkość i kierunki migracji ludności Kościana w okresie 1998-2004

 

2007

Dydymska Bożena, Dydymski Bogusz - Pałac w Cykowie (zebranie wyjazdowe w Cykowie)

Karg Jerzy - Formy ochrony przyrody na Ziemi Kościańskiej

Lange Krzysztof - Czempiń w XIX w.

Marciniak-Helińska Katarzyna - Spółdzielczość mleczarska w Kościanie w latach 1984-2000

Marciniak Karol - Tradycje i perspektywy hodowli roślin w Choryni i Kopaszewie (Zebranie wyjazdowe w Choryni)

Nowak Grzegorz - Szkice z dziejów Parska cz. II

Piaskowski Władysław - Klub szachowy przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 25 lat działalności

Potok Roman - Tadeusz Emil Kościów (1907-1997)

Witkowski Zdzisław - Dewastacja krajobrazu kulturowego - wycinka drzew przydrożnych cz. I

Zarabska Edyta - Markety a rozwój drobnej przedsiębiorczości w Kościanie

 

2008

Czajka Zofia, Czajka Zdzisław - Gospodarstwo agroturystyczne w Trzebidzy (zebrania wyjazdowe w Trzebidzy k/Bucza)

Kozak Jan - Sto lat Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzysiak Ireneusz - Populacja bobra na Ziemi Kościańskiej

Mikołajczak Sylwia - Promocja Kościana

Świątkiewicz Józef , Zimniewicz Kazimierz - O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie

Stępczak Kazimierz - Alternatywne źródła energii - geotermia na Ziemi Kościańskiej

Szydłowski Marcin - Obrzanie - pierwotna grupa plemienna na Ziemi Kościańskiej

Śliwiński Eugeniusz - Z dziejów Bractwa Kurkowego w Śmiglu (zebranie wyjazdowe w siedzibie Bractwa w Śmiglu)

Witkowski Zdzisław - Dewastacja krajobrazu kulturowego - wycinka drzew przydrożnych cz. II

Żurek Stefan - Kartki z dziejów Solidarności Kościańskiej

 

2009

Florkowski Andrzej - Klasztor benedyktynów w Lubiniu w fotografii

Hildebrandt-Radke Iwona - Jezioro Wonieść źródłem wiedzy przyrodniczej o historii Ziemi Kościańskiej

Janiec Grzegorz - Pałac w Spławiu (zebranie wyjazdowe w Spławiu)

Jurek Tomasz - Geneza Śmigla

Kurnatowska Zofia, Kara Michał - Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana

Nowak Grzegorz - Tropami Melchiora Wańkowicza na Ziemi Kościańskiej

Szewczyk Zbigniew - Stan zdrowotności mieszkańców Ziemi Kościańskiej

Świątkiewicz Józef - Generałowie Powstania Wielkopolskiego pochodzący z Ziemi Kościańskiej - w 90-tą rocznice wybuchu Powstania

Wielgosz Zbigniew - Andrzej z Kokorzyna (zebranie wyjazdowe w Kokorzynie)

Witkowski Zdzisław, Krzysiak Ireneusz - Park miejski w Kościanie - historia i stan obecny

 

2010

Błoch Halina - Pałac w Popowie Starym (zebranie wyjazdowe w Popowie Starym k/Śmigla)

Gidel Jadwiga - Stan czytelnictwa na Ziemi Kościańskiej

Gnusowski Jarzy - Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Kościańskiej

Kamieniarz Robert - 50 lat Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Krzysiak Ireneusz - Awifauna Kościańska (z Witkowskim Zdzisławem)

Nowak Grzegorz - Niemiecka irredenta w 1939r. na Ziemi Kościańskiej

Piotrowska Ewa - Metodyczne Studium Zawodowe w Kościanie

Potok Roman - 85 lat Kościańskiego Arionu

Wilczyński Leszek - Archiwalia kościańskie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Witkowski Zdzisław, Krzysiak Ireneusz - Awifauna Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Józef Świątkiewicz 1948-2009. Regionalista i działacz społeczny

 

2011

Kujawa Krzysztof - Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki - 25.01.2011

Witkowski Zdzisław, Zimniewicz Kazimierz - 50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej - 22.02.2011

Zbierski Hubert - Franciszek Witaszek (życie i działalność) - 29.03.2011

Wiesiołowski Jacek - Jak Burmistrzowa Kościańska Barbara do Rzymu pielgrzymowała - 12.04.2011

Taciak Wacław - Prof. dr hab. Jerzy Fellmann - 31.05.2011

Buksalewicz Paweł - Problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Krzywiń (zebrane wyjazdowe w Soplicowie) - 28.06.2011

Szulc Alicja - Klasztor Bernardynów w średniowiecznym Kościanie - 27.09.2011

Nowak Grzegorz - Na kościańskich tropach Melchiora Wańkowicza - 25.10.2011

Odważny Jan - Absolwenci kościańskiego Liceum, profesorowie Włodzimierz Waligóra i Wojciech Jerzykiewicz - 29.11.2011

Żurek Stefan - Stan wojenny w Kościanie - 13.12.2011

 

2012

Witkowski Zdzisław - Kanały Obry - 31.01.2012

Kujawa Krzysztof - Ptaki Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego - 28.02.2012

Korzeniowski Dariusz - Modernizacja dróg powiatowych na Ziemi Kościańskiej - 27.03.2012

Wojciechowska-Pawełkiewicz Henryka - Zofia Morawska z Turwi i z Lasek - 24.04.2012

Kwiatkowski Jerzy - Prof. Franciszek Szeląg z Donatowa (1907-1973) (zebrane wyjazdowe w Donatowie) - 29.05.2012

Krzyszowski Andrzej - Badania archeologiczne w Łękach Wielkich i Małych - 26.06.2012

Przydrożny Ewa - Atrakcje turystyczne Ziemi Kościańskiej - 25.09.2012

Nowak Grzegorz - Rejowie z Nagłowic na Ziemi Kościańskiej - 23.10.2012

Zimniewicz Kazimierz - Ocieplenie klimatu – konsekwencje dla Ziemi Kościańskiej - 27.11.2012

Szymczak Maciej - Straż Miejska w Kościanie - 11.12.2012

 

2013

Wieczorek Czesław - Sto lat piłki nożnej w Kościanie - 29.01.2013

Kwaśny Aleksander - Energetyka zawodowa na Ziemi kościańskiej – tradycja, współczesność perspektywy - 26.02.2013

Naparty-Baczyńska Ewa - Rola lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej na Ziemi Kościańskiej - 19.03.2013

Skuratowicz Jan - Dwory i pałace Wielkopolski z przełomu XIX i XX wieku 23.04.2013

Roeske-Słomka Iwona - Profesor Marcin Nadobnik z Wielichowa (1883-1953) - 28.05.2013

Łakomiec Janusz - Zagrożenia ekosystemów wodnych w parkach krajobrazowych województwa Wielkopolskiego - 25.06.2013

Bartkowiak Zbigniew - Najstarszy symbol chrześcijański znaleziony na Ziemi Kościańskiej - 24.09.2013

Florkowski Wojciech - Wspomnienia o ojcu dr n. med. Henryku Florkowskim - 29.10.2013

Kowalski Tadeusz - Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki - 26.11.2013

Grzegorz Nowak - Dwie prawdy. Polsko-niemieckie relacje w XVIII/XX w. na przykładzie majątku Parsko - 17.12.2013

 

2014

Krzysiak Ireneusz - 20-lecie Klubu Abstynentów „Dromader” w Kościanie - 28.01.2014

Budzyń Krzysztof, Naskręt Jan - Ziemia Śremska - 25.02.2014

Bartoszewski Czesław - Dekanat Kościański - historia i współczesność - 25.03.2014

Nowaczyk Przemysław - Śladami Leonarda Durczykiewicza - 22.04.2014

Haus Olga - Profesor Sabina Kotlarek-Haus z Wielichowa (1928-2009); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) - 27.05.2014

Kram Dariusz - Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie - dokonania i plany na przyszłość - 24.06.2014

Urbaniak Miron - Dzieje kościańskich wodociągów - 30.09.2014

Spurtacz Tadeusz - Pałac w Kopaszewie - historia i współczesność; (zebranie wyjazdowe w Kopaszewie) - 28.10.2014

Bech Wanda - Wspomnienia o Stefanie Bechu - 25.11.2014

Bartoszewski Henryk - „Rewolucja śmieciowa” w gminie Kościan - 16.12.2014

 

2015

Bereżecki Marek, Zajączkowski Tomasz - Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania - 27.01.2015

Nowak Grzegorz - Nałęcze z Parska - spiskowcy i królobójcy z XIII i XIV wieku - 24.02.2015

Czarnecka Hanna - Budżet Kościana w latach 2010-2013 - 24.03.2015

Witkowski Zdzisław, Nowak Grzegorz - Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy - 21.04.2015

Kaszewska Danuta - Profesor Adam Kaletka z Wielichowa (1887-1956); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) - 26.05.2015

Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław - 20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie) - 30.06.2015

Kara Michał - Wczesnośredniowieczny gród w Bonikowie - ośrodek władzy i kultu - 29.09.2015

Zimniewicz Kazimierz - Martyrologium kościańskie - 27.10.2015 

Mikołajczak Przemysław - Marihuana - za i przeciw. Problemy do rozwiązania wśród dorosłych i młodzieży - 24.11.2015

Krzysiak Ireneusz, Witkowski Zdzisław - Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego - 15.12.2015

 

2016

Michał Jurga - Plany inwestycji miejskich i zewnętrznych w Kościanie do roku 2020 - 26.01.2016r

Jacek Pokładecki - czy w Polsce znikną powiaty - 23.02.2016

Violetta Julkowska - Kościan historia miasta a kultura historyczna mieszkańców - 15.03.2016

Andrzej Skibiński - Lasy Doliny Obrzańskiej - 26.04.2015

Maciej Szymczak - Historia i kultura utrwalona w rzeźbie - 31.05.2016

Elżbieta Olender - Materiały źródłowe do dziejów Kościana - 28.06.2016

Kamila Szymańska - cmentarz luterański w Śmiglu i Nietążkowie - 27.09.2016

Rafał Rybacki - opisy Kościana w źródłach kościelnych - 25.10.2016

Przemysław Trawa - rola międzynarodowych targów we współczesnych świecie - 29.11.2016

Krzysztof Kujawa - czy to dobrze, że będzie cieplej?  - 13.12.2016

 

2017

Janusz Grupiński - wstępne wyniki badań archeologicznych i antropologicznych na cmentarzu

kościoła Bożego Ciała w Kościanie - 31.01.2017

Tomasz Węsierski - Krzywińska kolej drezynowa - 28.02.2017

Violleta Julkowska - Kościan z lotu ptaka - 28.03.2017

Paweł Stróżyk - Herb i flaga Kościana - 25.04.2017 

Grzegorz Konieczny - Gorzelnia w Turwi - 30.05.2017

Wiktor Gabrusewicz - prof. dr hab.Leon Gatner z Piotrowa - 27.06.2017

Zdzisław Witkowski - port rzeczny w Kościanie - 26.09.2017

Jacek Mizerka - dylematy kształcenia na poziomie wyższym - 24.10.2017

Ireneusz Krzysiak i Zdzisław Witkowski - Wilk w Polsce - 28.11.2017

Andrzej Florkowski - fotografia a nowe technologie i nowa estetyka na przykładzie fotografii Ziemi Kościańskiej - 12.12.2017

2018

Janusz Grupiński - Rewitalizacja Placu Wolności, a mozliwości ustalenia miejsca przedlokacyjnego Kościana - 30.01.2018

Dariusz Kram - Historia ratusza w Kościanie - 27.02.2018

Aleksandra Skroban-Gnacy - Gwara kościańska - 27.03.2018

Ignacy Lewandowski - Klemens Janicki i jego związki z Kościanem - 24.04.2018

Wojciech Sobkowiak - Dzieje firmy Meprozet w Kościanie - 29.05.2018

Krzysztof Górecki - Mit stepownienia wielkopolski - 26.06.2018

Andrzej Skibiński - Zwierzeta lasów Doliny Obrzańskiej - 25.09.2018

Stanisław Kacprowicz - Rola pszczół w środowisku i pozytki pszczele - 30.10.2018

Janusz Pawicki - Gimnazjum im. św. S.Kostki w Kościanie w latach 1920-1939 - 27.11.2018

Łukasz Urbaniak - Stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 18.12.2018

 

2019

Dariusz Zientek - 150 lat Banku Spółdzielczego w Kościanie - 29.01.2019

Piotr Zborowski - 125 lat kościańskiej psychiatrii - 26.02.2019

I.Krzysiak, Z.Witkowski - Bobry w Polsce - 26.03.2019

Grzegorz Kubacki - Kościaniana w zbiorach Biblioteki Kórnickiej 30.04.2019

Maciej Budny - Działalność Stacji badawczej PZŁ w Czempiniu 28.05.2019

Kazimierz Ziemniewicz - Kształtowanie solidarności międzystanowej w dziewiętnastowieczej Wielkopolsce - 25.06.2019

Miron Ratajczak - Moje wojenne wspomnienia z wysiedlenia do III Rzeszy -24.09.2019

Jacek Olejniczak - Promocja bogactwa przyrodniczego Ziemi Kościańskiej - 29.10.2019

A.Klaudel, i I.Sobkowiak-Tabaka, P.Osypiński, M.Anioła - Dawni mieszkańcy Kiełczewa w świetle wstępnych wyników badań archeologicznych - 26.11.2019

Michał Werwiński - Bractwo Strzeleckie w Czempiniu - 17.12.2019

2020

Violetta Julkowska - 100 lat Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 28.02.2020

Zbigniew Mikołajczak i Maciej Cudak - Skutki zmian klimatycznych dla lasów Nadleśnictwa Kościan - 25.02.2020

Zdzisław Witkowski Deindustrializacja gospodarki Kościana - czerwiec 2020 - wykład na kanale Youtube

Piotr Ruszkiewicz - renowacja kościańskiego Ratusza - grudzień 2020 - wykład na kanale Youtube 

2021

Alicja Ochędalska - Afrykański pomór świn - styczeń 2021 - wykład na kanale Youtube

Zdzisław Witkowski - 60 lat TMZK - marzec 2021 - wykład na kanale Youtube

Dawid Borkowski - problemy z ilością i jakością wody w Kościanie - 26.10.2021

2022

Marian Michałowicz - 30 lat Szkoły Muzycznej w Kościanie -26.04.2022

Ireneusz Krzysiak - Powrót żubra do Wielkopolski - 31.05.2022 

Grzegorz Lorek - Ptaki Ziemi Leszczyńskiej - 28.06.2022

Jarosław Donaj - Samorząd wsi Racot - 27.09.2022

Jacek Olejniczak - Kościańskie mikroświaty - 25.10.2022

Łukasz Urbaniak - Kościańskie zabytki Kościół Farny - 29.11.2022 

Janusz Grupiński - Średniowieczne wodociągi w Kościanie - 13.12.2022

2023 

Adam Szłapka - Praca Sejmu RP - Parlamentaryzm w Polsce - 31.01.2023

Piotr Zborowski - 20 lat modernizacji Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie - 28.02.2023

Dawid Borkowski - Inwestycje w kościańskich Wodociagach - zaopatrzeniew wodę - 28.03.2023

Zdzisław Witkowski - Wacław Taciak - Wspomnienie - 25.04.2023

Zdzisław Mejsak - 150 lat Kościańskiego pszczelarstwa - 30.05.2023

Olgierd Kiec - Ewangelicy w Czempiniu i na Ziemi Czempińskiej w XIX i XX wieku - 27.06.2023

Łukasz Urbaniak - Dominikanie i Bernardyni w Kościanie - 26.09.2023

Zdzisław Witkowski - Żurawie w okolicach kościana - 31.10.2023r.

Dorota Lew-Pilarska - Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania odpadów Selekt" w Czempiniu -28.11.2023

Michał Werwiński - Rejestry Handlowe w Powiecie Kościańskim na przełomie XIX/XX wieku 19.12.2023

2024

Hubert Mielnik - Kolory Natury 30.01.2024

Waldemar Okupniczak - Ochrona kulika wielkiego i rycyka na Wielkim Łegu Obrzańskim i Dolinie Rowu Polskiego 27.02.2024

Marcin Adamczak - Robert Koch ( 1843-1910 ) - 26.03.2024