Pamięci Jana Antoniewcza (1862-1921) lekarz ogólny, radca sanitarny

Jan Antoniewicz urodził się 20 lutego 1862 roku w Krzywiniu , w rodzinie kupca. Od 1905 r. praktykował zawód lekarza w Krzywiniu. Nie tylko był lekarzem, ale również aktywnym uczestnikiem życia społecznego, pełniąc funcję członka Zarządu Miasta przez wiele lat. Dbał o sprawy sanitarne i troskliwie opiekował się biednymi. 1 sierpnia 1918 roku otrzymał patent na radcę sanitarnego. Zmarł 20 sierpnia 1921 roku, mając zaledwie 59 lat, pozostawiając po sobie pamięć i wdzięczność mieszkańców, chociaż jego grób nie przetrwał próby czasu. W czerwcu 1985 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Kościan uczciło jego pamięć tablicą, która został umieszczona na murze kaplicy cmentarnej w Krzywiniu. W miesiącu kwietniu 2024r. TMZK odnowiło napis na tablicy, aby wciąż była żywa pamięć o tym niezwykłym człowieku.