Publikacje 1961-2022

Alfabetycznie wg autorów/tytułów

(Opracowanie: Maria Orczyk, Zdzisław Witkowski, Grzegorz Nowak)

B 
Badania archeologiczne na terenie budowy zbiornika Wonieść: wystawa luty 1978 r. Kościan, Rynek 18 Izba Muzealna [b.m.w.], 10 s.; il.

Bartkowiak Maria: Wystawa rzeźby Mariana Murka „Ptaki" [Kościan KOK. ul. Mickiewicza 11, 6-22 maja 1986 roku]. Kościan: [b.w.], 1986. - 7 s.; il.

Bauer Piotr: Kościańska Księga Śmierci (1939-1945): żołnierze polscy polegli we wrześniu 1939 roku [T.2.]. Kościan: „Zmiany", 1992, 34 s.

Bauer Piotr, Zielonka Jerzy: Żołnierska droga przez mękę: Wielkopolanie w obozach sowieckich (1). Kościan: [b.w.], 1990, 61 s. (Biblioteczka „Wiadomości Kościańskich").

Bauer Piotr, Zielonka Jerzy: Żołnierska droga przez mękę: Wielkopolanie w obozach sowieckich (2). Kościan: [b.w.] 1991, 52 s. (Biblioteczka „Wiadomości Kościańskich").

Bielicki Piotr: Ignacy Richter 1884-1980: wybitny Kościaniak i społecznik. Kościan: [b.w.], 1984, 32 s.; il.

C
Chłapowski Dezydery: Kalendarz życia i działalności generała Dezyderego Chłapowskiego 1788-1879. Kościan: [b.w.] 1979, 16 s.

Czachorowski Leopold: Działalność organmistrzowska w Kościańskiem od pocz. XVII w. do 1918 r. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2003, 122 s.

Czarna Jadwiga: Dezydery Chłapowski w literaturze: wystawa, Izba Muzealna - Rynek, wrzesień 1979 roku, Kościan: [b.w.], 1979, 12 s.

Czarna Jadwiga: Ziemia Kościańska w publikacjach regionalnych: informator bibliograficzny. Kościan: [b.w.], 1978, 15 s.

D
Dawna architektura Ziemi Kościańskiej: program wystawy fotograficznej Andrzeja Kaczmarka. Kościan, 21-28 października 1972 r., red. programu Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w], [1972], 20 s.; il.

F
Fabryka i ludzie: Cukrownia „Kościan” w Kościanie (1881-1993): praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: „AGA", 1994, 75 s.; il.

Florkowska Irena, Florkowski Henryk: Zasługi Oskara Bielawskiego dla psychiatrii polskiej. [Kościan]: [b.w.], 1983, 46 s.

Florkowski Henryk: Dr med. Oskar Bielawski (1891-1973); życie i dzieło. Kościan: [b.w.], 1992, 87 s.; il.

Florkowski Henryk: 25 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1986). Kościan: [b.w.] 1986, 11 s.

Florkowski Henryk: Działalność Dezyderego Chłapowskiego; wystawa wrzesień 1979. Kościan: [b.w.], [1979], 12 s.

Florkowski Henryk: Dzieło generała z Turwi. Kościan: [b.w.], 1979, 26 s.

Florkowski Henryk: Dzieło Generała z Turwi. Wyd. II. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 2003, 56 s.

Florkowski Henryk: 90 lat psychiatrii kościańskiej; wystawa [Kościan - Muzeum Regionalne, Rynek - Ratusz, 21.10-30.10 1983]. Kościan: [b.w.], [1983],10 s.; il.

Florkowski Henryk: Prasa Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1977, 24 s.

Florkowski Henryk: Sylwetki lekarzy Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1985, 32 s.; il.

Florkowski Henryk, Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w okresie od 26.02.1974 do 21.02.1977. Kościan: [b.w.], 1977, 16 s.

Folklor muzyczny Ziemi Kościańskiej; materiały z sesji naukowej 23.10.1982 r., red. nauk. Krystyna Winowicz. Kościan: [b.w.], 1991, 90 s.

G
Garsztka Zbigniew, Magdalena Lajszner, Jan Pawicki: Kościoły Ziemi Kościańskiej. Kościan: Parafia Farna w Kościanie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2003, 225 s.

Grot Zdzisław: Dezydery Chłapowski i Franciszek Morawski - generałowie Powstania Listopadowego. Kościan: [b.w.], 1980, 21 s.

Grys Franciszek: Górka Duchowna w służbie Bogu i Ojczyźnie; dzieje kościoła i wsi. Kościan: [b.w.], 1993, 88 s.; il.

Grys Franciszek: Targowisko - moja wieś (pieśń o dziejach i urodzie ziemi ojczystej). Kościan: [b.w.], 1992, 58 s.; il.

H
Harcerstwo Kościańskie 1912-1982; Wystawa Muzeum Regionalne - Kościan - Ratusz, 5-20 czerwca 1982 r.; red. Ludwik Beba, Roman Potok. Kościan: [b.w.], 1982, 22 s.

Henryk Florkowski lekarz, społecznik, regionalista. Opracowanie zbiorowe pod red. Józefa Świątkiewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 2005, 101 s.

Historia Kościana T.1-2. opracowanie zbiorowe pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2005, 623 s.

I

Informator po wystawie 14-22 maj 1966; Wystawa Tysiąclecia w Kościanie; red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1966, 7 s.

J

Jasnosz Stanisław: Najstarsze wykopaliska archeologiczne w okolicy Śmigla. Kościan: [b.w.], 1981, 23 s.; il.

K

Karłowska-Kamzowa Alicja: Zabytkowy kościół farny w Kościanie; monografia historyczno-artystyczna. Kościan: [b.w.], 1989, 70 s.; il.

Kaźmierczak Antoni: Dęby Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1987, 31 s.; il.

Kaźmierczak Antoni: Parki Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1981, 46 s.

Koszewski Marian: Kościańska Księga Śmierci 1939-1945; ofiary terroru nazistowskiego. [T.1]. Kościan: „Zmiany", 1992, 79 s.

Koszewski Marian: Kościół Katolicki na Ziemi Kościańskiej (1939-1945). Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1999, 48 s.

Koszewski Marian: Ks. Alfons Graszyński 1879-1943; wybitny Polak i społecznik. Kościan: [b.w.] 1983, 32 s.; il.

Koszewski Marian: Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej (1939-1945). [b.w.], 1979, 39 s.; il.

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy: Przewodnik po miejscach pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2001, 64 s.

Koszewski Marian: Słownik Regionalistów Kościańskich. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1996, 36 s.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 22 lutego 1977 do 24 marca 1980 roku. Kościan : [b.w.], 1980, 16 s.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 25 marca 1980 do 21 lutego 1983 r. Kościan: [b.w.], 16 s.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 22 lutego 1983 r. do 24 lutego 1986 r. Kościan: [b.w.], 1986, 16 s.

Kościan rzemiosłem stał. Opracowanie zbiorowe, pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1974, 296 s.

Kościan 1939-1945: wystawa styczeń-luty 1978 Kościan, Rynek 18, Izba Muzealna. Kościan: [b.w.], [1978], 11 s.

Kościan Zarys dziejów; praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Wielgosza i Kazimierza Zimniewicza. Warszawa: PWN, 1985, 253 s.; il.

Kościańskie kościoły katolickie (l). Oprac. Piotr Bauer [i.in.]. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Muzeum Regionalne 1990, 12 s.; il.

Kościańskie przemiany: praca zbiorowa pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: [b.w.], 1977, 123 s.; il.

Kozak Jan, Zimniewicz Kazimierz: Kościan. Zarząd Miasta Kościana i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, [1995], 34 s.; il.

Krzyżanowski Tadeusz, Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław: Koło Pszczelarzy w Śmiglu 120 rocznica powstania. Kościan-Śmigiel: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2009, 48 s.

Krzyżanowski Tadeusz, Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław: Koło Pszczelarzy w Śmiglu. 120 rocznica powstania. Kościan-Śmigiel: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Wydawnictwo Quarta, UM Śmigla 2009, wersja elektroniczna na płycie CD.

M

Marciniak-Helińska Katarzyna: Spółdzielczość Mleczarska w Kościanie w latach 1984- 2004. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 103 s.

Marciniak-Helińska Katarzyna: Spółdzielczość Mleczarska w Kościanie w latach 1984-2004. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, wersja elektroniczna na płycie CD.

Mikołajczak Kazimierz: Kościan w Polsce Ludowej. Kościan: [b.w.], 1978, 26 s.; il.

N

Nowak Grzegorz: Parsko - portret wsi podkościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2005, 175 s.

Nowak Grzegorz: Parsko - Portret wsi podkościańskiej. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005, wersja elektroniczna na płycie CD.

Nowak Grzegorz: Biesowe granie czyli o organach w wonieskim kościele, co je myszy zjadły. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 16 s.

Nowak Grzegorz: Biesowe granie czyli o organach w wonieskim kościele, co je myszy zjadły. Kościan: Wydawnictwo Quarta, TMZK, 2006; wersja elektroniczna na płycie CD.

Nowak Grzegorz: Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje - Od Santoka do Parska. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2014, 574 s.; il., (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

O

Obchody stulecia śmierci gen. Dezyderego Chłapowskiego; program: Kościan-Turew 14-15 wrzesień 1979. [b.m.w.],15 s.

Obchody 150-lecia pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce [19 maja 1981]. Kościan: [b.w.], 1981. [harmonijka 6 s.].

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie; opracowanie zbiorowe pod red. Tadeusza Jądera. Kościan: [b.w.], 1978, 35 s.; il.

Ochrona wartości Krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej; oprac. Lech Ryszkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1988, 135 s.

P

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1971. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1972, 276 s. ; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971-1974. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: TMZK, 1975, 135 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1975-1978. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1980, 139 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1979-1980. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1985,192 s. ; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1981-1983. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: TMZK, 1987, 271 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1984-1986. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1992, 301 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1987-1989. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1994, 423 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1990-1992. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Henryka Florkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1998, 456 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1993-1995. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Henryka Florkowskiego.Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2000, 332 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1996-2000: Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego i Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2001, 356 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2001-2004. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Józefa Świątkiewicza i Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2004, 253 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005-2008 (tom XII). Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 432 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2009-2012 (tom XIII). Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2012, 362 + 8 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłosników Ziemi Kościańskiej 2013-2016 ( tom XIV). Opracowanie zbiorowe pod redakcja Zdzisława Witkowskiego. Kościan : Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2016, 251s.

Panoramy krajobrazowe Ziemi Kościańskiej; wystawa, grudzień 1984; Scenariusz wystawy Henryk Florkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], [1984], 8 s.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kościanie: praca zbiorowa pod red. Kazimierza Zimniewicza. Kościan: [b.w.], 1989, 38 s.; il.

Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Zakład Badania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Pawlak Hanna, Winowicz Krystyna: Folklor muzyczny Ziemi Kościańskiej. Informator wystawy. Kościan: [b.w.], [1982], 11 s.

Piaskowski Władysław: Klub Szachowy „Tęcza” przy kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1981-2005. Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2009, 148 s.

Piaskowski Władysław: Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie. Towarzystwo Miłosników Ziemi Kościańskiej, 2017, 110 s + ilustracje.

Pomnik harcerzy przy Placu Niezłomnych w Kościanie. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1982, 32 s.; il.

Potok Roman: Ludwik Beba. Życie i dzieło. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Grupa Przyjaciół Śp. Ludwika Beby, 1999, 55 s.

Prasa Ziemi Kościańskiej. Wystawa Izba Muzealna - Kościan - Rynek, 18 październik 1977 r. Komisarz i scenariusz Henryk Florkowski. Kościan: [b.w], 1977, 4 s.

Prof. Dobromiła Kruszewska (1909-1998): opracowanie pod redakcją Hanny Skorackiej i Jerzego Zielonki. Kościan: Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1999, 28 s.

Przemęt. Zarys dziejów. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Zimniewicza. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1991, 304 s.; il.

Przyszłość Kościana. Materiały na dyskusję panelową, która odbyła się 7 kwietnia 2006 w Auli Kolegium UAM w Kościanie. Opr. zb. pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 31 s.

Przyszłość Kościana. Perspektywy miasta w oczach maturzystów 2006/2007. Materiały z sympozjum, które odbyło się 19 kwietnia 2007r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie. Opr. zb. pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, 22 s.

Publikacje regionalne członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej red. Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1981, 39 s.

R

Ratajczak Miron: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 25 lutego 1986 do 13 marca 1989. Kościan: [b.w.], 1989, 23 s.

Ratajczak Miron: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 14 marca 1989 do 30 marca 1992. Kościan: [b.w.], 1992, 24 s.

S

Smoluchowski Zdzisław: Ze starych szpargałów. Wybór felietonów drukowanych w „Panoramie Leszczyńskiej" w latach 1981-1984. Kościan: [b.w.], 1984, 40 s.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w okresie od 26.02.1974 do 21.02. 1977. Kościan: [b.w.], 16 s.

Sprawozdanie zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej za czas od 31 marca 1992 r. do 27 marca 1995 r. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], [1995], 24 s.

Stan i kształtowanie wartości krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej. Oprac. red. Lech Ryszkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1984, 161 s.

Stanisław Szczepanowski w 125 rocznicę urodzin. Kościan: [b.w], 1972, 55 s.

100 [sto] lat kościańskiej spółdzielczości mleczarskiej. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Zimniewicza. Kościan: [b.w.], 87 s.; il.

Szkice z dziejów kościańskiej skarbowości. Opracowanie zbiorowe. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2000, 67 s.

Szkice z dziejów Krzywinia. Opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: [b.w.], 1987, 246 s.; il.

Świątkiewicz Józef: 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Borowo: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Borowie 2005, 22 s.

30 [trzydzieści] lat Zakładów Urządzeń Chemicznych „Metalchem" w Kościanie 1962-1992. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1992, 61 s.; il.

T

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-2011. Księga Jubileuszowa. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 2011, 226 + 32 s.

W

Wenski Czesław: Poniżenie i Poniewierka. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2004, 87 s.

Wierzbinska Ewa: A ja cię kocham. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 72 s.

Wierzbinska Ewa: A ja cię kocham. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, wersja elektroniczna na płycie CD.

Winowicz Krystyna: Idee narodowe i patriotyczne w historii ruchu śpiewaczego Ziemi Kościańskiej. Informator wystawy 15-30 września 1982. Kościan: Muzeum Regionalne, 1982, 27 s.

Winowicz Krystyna: Kultura muzyczna Kościana w latach 1870-1970. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1983, 186 s.; il.

Winowicz Krystyna: Słownik muzyków z Kościańskiego. Kościan: [b.w.j, 1994, 261 s.

Winowicz Krystyna: Szkoła Muzyczna im. Ks. Dra Józefa Surzyńskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej oraz Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Muzycznej w Kościanie, 1998, 45 s.

Winowicz Krystyna: Włościańskie Amatorskie Chóry Śpiewacze z Kościańskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1994, 98 s.

Witkowski Zdzisław: 45 [czterdzieści pięć] lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 32 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 28 marca1995 r. do 30 marca 1998 r. Kościan: [b.w.], 1998, 17 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 31 marca 1998 do 27 marca 2001 .Kościan: [b. w.], 2001, 12 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 28 marca 2001 do 30 marca 2004. Kościan: [b.w.], 2004, 16 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 30 marca 2004 do 27 lutego 2007. Kościan 2007, 16 s.

Witkowski Zdzisław, Nowak Grzegorz: 20 lat Klubu Rotary w Kościanie, Kościan 2015, 24 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

Witkowski Zdzisław : Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłosników Ziemi Kościanskiej od 24.02.2015 do 26.03.2019, Kościan 2019, 16 s.

Wojciechowski Józef Stanisław: Piosenki dla dzieci. Kościan: [b.w.], 1990, 39 s.; nuty.

Z

Zbierski Hubert: O Śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych. Śmigiel: Urząd Miejski Śmigla, TMZK, Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu, 2006, 179 s.

Zbierski Hubert: Przyczynki do dziejów Nietążkowa. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, 98 s.

Zbierski Hubert: Przyczynki do dziejów Nietążkowa. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, wersja elektroniczna na płycie CD.

Zbierski Hubert: 75 [siedemdziesiąt pięć] lat Śmigielskiej Pogoni. Śmigiel: Urząd Miejski Śmigla, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Młyny Stanisława Grygiera w Kościanie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2004, 132 s.

Zeszyty Lubińskie. Z. 1; 1991, red. Henryk Florkowski. Kościan: TMZK, 1991, 78 s.

Zeszyty Lubińskie. Z. 2; 1992, red. Henryk Florkowski. Kościan: TMZK, 1992, 66 s.

Zeszyty Lubińskie. Z. 3; 1994, red. Zbigniew Wielgosz. Kościan: TMZK, 1994, 99 s.

Zielonka Jerzy: Kościańska Księga Śmierci (1939-1945). Zginęli i zmarli na wysiedleniu i na robotach w Rzeszy (3). Kościan: [b.w.], 1992, 33 s.

Ziemia Kościańska w obiektywie: program wystawy 21-26 lipca 1971 r. Kościan - Ratusz / red. programu Jerzy Zielonka, [b.m.w.], [1971], 19 s. ; il.

Ziemia Kościańska ciekawsza niż myślisz. Szkice z dziejów firmy Meprozet Kościan. Kościan: MC Praca Spółka z o.o 2017r., s.208 ( współwydawca TMZK ).

Zimniewicz Kazimierz: Dwadzieścia lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1981. Kościan: [b.w], 1981, 10 s.

Zimniewicz Kazimierz: Działalność wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej , 1996, 19 s.

Zimniewicz Kazimierz: Siekowo. Kościan: [b.w.] 1983, 21 s.; il.

Zimniewicz Kazimierz: Turew i okolice. Kościan: [b.w], 1979, 31 s.; il.

Zimniewicz Kazimierz: Wonieść: [b.w], 1983, 22 s.; il.

Zimniewicz Magdalena: Fundacje kościelne w późnośred­niowiecznym Kościanie. Kościan: PRINTER, 1994, 89 s.

Ziółek Anna: Gryżyna. Kościan: [b. w], 1988, 59 s.; il.

Ziółek Anna: Pałac w Kopaszewie. Kościan: [b.w], 1988, 59 s.; il.

Chronologicznie

(Opracowanie: Violetta Nowak, od 2017r. Maciej Matysiak)

 

1966

Informator po wystawie 14-22 maj 1966; Wystawa Tysiąclecia w Kościanie; red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1966, 7 s.

 

1971

Ziemia Kościańska w obiektywie: program wystawy 21-26 lipca 1971 r. Kościan - Ratusz/red. programu Jerzy Zielonka, [b.m.w.], [1971], 19 s.; il.

 

1972

Dawna architektura Ziemi Kościańskiej: program wystawy fotograficznej Andrzeja Kaczmarka. Kościan, 21-28 października 1972 r., red. programu Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w], [1972], 20 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1971. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1972, 276 s.; il.

Stanisław Szczepanowski w 125 rocznicę urodzin. Kościan: [b.w], 1972, 55 s.

 

1974

Kościan rzemiosłem stał. Opracowanie zbiorowe, pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1974, 296 s.

 

1975

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971-1974. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: TMZK, 1975, 135 s.; il.

 

1977

Florkowski Henryk: Prasa Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1977, 24 s.

Florkowski Henryk, Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w okresie od 26.02.1974 do 21.02.1977. Kościan: [b.w.], 1977, 16 s.

Kościańskie przemiany: praca zbiorowa pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: [b.w.], 1977, 123 s.; il.

Prasa Ziemi Kościańskiej. Wystawa Izba Muzealna - Kościan - Rynek, 18 październik 1977 r. Komisarz i scenariusz Henryk Florkowski. Kościan: [b.w], 1977, 4 s.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w okresie od 26.02.1974 do 21.02. 1977. Kościan: [b.w.], 16 s.

 

1978

Badania archeologiczne na terenie budowy zbiornika Wonieść: wystawa luty 1978 r. Kościan, Rynek 18 Izba Muzealna [b.m.w.], 10 s.; il.

Czarna Jadwiga: Ziemia Kościańska w publikacjach regionalnych: informator bibliograficzny. Kościan: [b.w.], 1978, 15 s.

Kościan 1939-1945: wystawa styczeń-luty 1978 Kościan, Rynek 18, Izba Muzealna. Kościan: [b.w.], [1978], 11 s.

Mikołajczak Kazimierz: Kościan w Polsce Ludowej. Kościan: [b.w.], 1978, 26 s.; il.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie; opracowanie zbiorowe pod red. Tadeusza Jądera. Kościan: [b.w.], 1978, 35 s.; il.

 

1979

Chłapowski Dezydery: Kalendarz życia i działalności generała Dezyderego Chłapowskiego 1788-1879. Kościan: [b.w.] 1979, 16 s.

Czarna Jadwiga: Dezydery Chłapowski w literaturze: wystawa, Izba Muzealna - Rynek, wrzesień 1979 roku, Kościan: [b.w.], 1979, 12 s.

Florkowski Henryk: Działalność Dezyderego Chłapowskiego; wystawa wrzesień 1979. Kościan: [b.w.], [1979], 12 s.

Florkowski Henryk: Dzieło generała z Turwi. Kościan: [b.w.], wyd. I, 1979, 26 s.

Koszewski Marian: Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej (1939-1945). [b.w.], 1979, 39 s.; il.

Obchody stulecia śmierci gen. Dezyderego Chłapowskiego; program: Kościan-Turew 14-15 wrzesień 1979. [b.m.w.],15 s.

Zimniewicz Kazimierz: Turew i okolice. Kościan: [b.w], 1979, 31 s.; il.

 

1980

Grot Zdzisław: Dezydery Chłapowski i Franciszek Morawski - generałowie Powstania Listopadowego. Kościan: [b.w.], 1980, 21 s.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 22 lutego 1977 do 24 marca 1980 roku. Kościan : [b.w.], 1980, 16 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1975-1978. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1980, 139 s.; il.

 

1981

Jasnosz Stanisław: Najstarsze wykopaliska archeologiczne w okolicy Śmigla. Kościan: [b.w.], 1981, 23 s.; il.

Kaźmierczak Antoni: Parki Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1981, 46 s.

Obchody 150-lecia pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce [19 maja 1981]. Kościan: [b.w.], 1981. [harmonijka 6 s.].

Publikacje regionalne członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej red. Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1981, 39 s.

Zimniewicz Kazimierz: Dwadzieścia lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1981. Kościan: [b.w], 1981, 10 s.

 

1982

Harcerstwo Kościańskie 1912-1982; Wystawa Muzeum Regionalne - Kościan - Ratusz, 5-20 czerwca 1982 r.; red. Ludwik Beba, Roman Potok. Kościan: [b.w.], 1982, 22 s.

Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Zakład Badania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Pawlak Hanna, Winowicz Krystyna: Folklor muzyczny Ziemi Kościańskiej. Informator wystawy. Kościan: [b.w.], [1982], 11 s.

Pomnik harcerzy przy Placu Niezłomnych w Kościanie. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1982, 32 s.; il.

Winowicz Krystyna: Idee narodowe i patriotyczne w historii ruchu śpiewaczego Ziemi Kościańskiej. Informator wystawy 15-30 września 1982. Kościan: Muzeum Regionalne, 1982, 27 s.

 

1983

Florkowska Irena, Florkowski Henryk: Zasługi Oskara Bielawskiego dla psychiatrii polskiej. [Kościan]: [b.w.], 1983, 46 s.

Florkowski Henryk: 90 lat psychiatrii kościańskiej; wystawa [Kościan - Muzeum Regionalne, Rynek - Ratusz, 21.10-30.10 1983]. Kościan: [b.w.], [1983],10 s.; il.

Koszewski Marian: Ks. Alfons Graszyński 1879-1943; wybitny Polak i społecznik. Kościan: [b.w.] 1983, 32 s.; il.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 25 marca 1980 do 21 lutego 1983 r. Kościan: [b.w.], 16 s.

Winowicz Krystyna: Kultura muzyczna Kościana w latach 1870-1970. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1983, 186 s.; il.

Zimniewicz Kazimierz: Siekowo. Kościan: [b.w.] 1983, 21 s.; il.

Zimniewicz Kazimierz: Wonieść: [b.w], 1983, 22 s.; il.

 

1984

Bielicki Piotr: Ignacy Richter 1884-1980: wybitny Kościaniak i społecznik. Kościan: [b.w.], 1984, 32 s.; il.

Panoramy krajobrazowe Ziemi Kościańskiej; wystawa, grudzień 1984; Scenariusz wystawy Henryk Florkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], [1984], 8 s.

Ratajczak Miron: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 14 marca 1989 do 30 marca 1992. Kościan: [b.w.], 1992, 24 s.

Smoluchowski Zdzisław: Ze starych szpargałów. Wybór felietonów drukowanych w „Panoramie Leszczyńskiej" w latach 1981-1984. Kościan: [b.w.], 1984, 40 s.

Stan i kształtowanie wartości krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej. Oprac. red. Lech Ryszkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1984, 161 s.

 

1985

Florkowski Henryk: Sylwetki lekarzy Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1985, 32 s.; il.

Kościan Zarys dziejów; praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Wielgosza i Kazimierza Zimniewicza. Warszawa: PWN, 1985, 253 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1979-1980. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1985,192 s.; il.

 

1986

Bartkowiak Maria: Wystawa rzeźby Mariana Murka „Ptaki" [Kościan KOK. ul. Mickiewicza 11, 6-22 maja 1986 roku]. Kościan: [b.w.], 1986. - 7 s.; il.

Florkowski Henryk: 25 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1986). Kościan: [b.w.] 1986, 11 s.

Koszewski Marian: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 22 lutego 1983 r. do 24 lutego 1986 r. Kościan: [b.w.], 1986, 16 s.

 

1987

Kaźmierczak Antoni: Dęby Ziemi Kościańskiej. Kościan: [b.w.], 1987, 31 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1981-1983. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: TMZK, 1987, 271 s.; il.

Szkice z dziejów Krzywinia. Opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: [b.w.], 1987, 246 s.; il.

 

1988

Ochrona wartości Krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej; oprac. Lech Ryszkowski, Kazimierz Zimniewicz. Kościan: [b.w.], 1988, 135 s.

Ziółek Anna: Gryżyna. Kościan: [b. w], 1988, 59 s.; il.

Ziółek Anna: Pałac w Kopaszewie. Kościan: [b.w], 1988, 59 s.; il.

 

1989

Karłowska-Kamzowa Alicja: Zabytkowy kościół farny w Kościanie; monografia historyczno-artystyczna. Kościan: [b.w.], 1989, 70 s.; il.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kościanie: praca zbiorowa pod red. Kazimierza Zimniewicza. Kościan: [b.w.], 1989, 38 s.; il.

Ratajczak Miron: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 25 lutego 1986 do 13 marca 1989. Kościan: [b.w.], 1989, 23 s.

 

1990

Bauer Piotr, Zielonka Jerzy: Żołnierska droga przez mękę: Wielkopolanie w obozach sowieckich (1). Kościan: [b.w.], 1990, 61 s. (Biblioteczka „Wiadomości Kościańskich").

Kościańskie kościoły katolickie (l). Oprac. Piotr Bauer [i. in.]. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Muzeum Regionalne 1990, 12 s.; il.

Wojciechowski Józef Stanisław: Piosenki dla dzieci. Kościan: [b.w.], 1990, 39 s.; nuty.

 

1991

Bauer Piotr, Zielonka Jerzy: Żołnierska droga przez mękę: Wielkopolanie w obozach sowieckich (2). Kościan: [b.w.] 1991, 52 s. (Biblioteczka „Wiadomości Kościańskich").

Folklor muzyczny Ziemi Kościańskiej; materiały z sesji naukowej 23.10.1982 r., red. nauk. Krystyna Winowicz. Kościan: [b.w.], 1991, 90 s.

Przemęt. Zarys dziejów. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Zimniewicza. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1991, 304 s.; il.

Zeszyty Lubińskie. Z. 1; 1991, red. Henryk Florkowski. Kościan: TMZK, 1991, 78 s.

 

1992

Bauer Piotr: Kościańska Księga Śmierci (1939-1945): żołnierze polscy polegli we wrześniu 1939 roku [T.2.]. Kościan: „Zmiany", 1992, 34 s.

Florkowski Henryk: Dr med. Oskar Bielawski (1891-1973); życie i dzieło. Kościan: [b.w.], 1992, 87 s.; il.

Grys Franciszek: Targowisko - moja wieś (pieśń o dziejach i urodzie ziemi ojczystej). Kościan: [b.w.], 1992, 58 s.; il.

Koszewski Marian: Kościańska Księga Śmierci 1939-1945; ofiary terroru nazistowskiego. [T.1]. Kościan: „Zmiany", 1992, 79 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1984-1986. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1992, 301 s.; il.

30 [trzydzieści] lat Zakładów Urządzeń Chemicznych „Metalchem" w Kościanie 1962-1992. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], 1992, 61 s.; il.

Zeszyty Lubińskie. Z. 2; 1992, red. Henryk Florkowski. Kościan: TMZK, 1992, 66 s.

Zielonka Jerzy: Kościańska Księga Śmierci (1939-1945). Zginęli i zmarli na wysiedleniu i na robotach w Rzeszy (3). Kościan: [b.w.], 1992, 33 s.

 

1993

Grys Franciszek: Górka Duchowna w służbie Bogu i Ojczyźnie; dzieje kościoła i wsi. Kościan: [b.w.], 1993, 88 s.; il.

 

1994

Fabryka i ludzie: Cukrownia „Kościan” w Kościanie (1881-1993): praca zbiorowa/pod red. Jerzego Zielonki. Kościan: „AGA", 1994, 75 s.; il.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1987-1989. Opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Florkowskiego. Kościan: [b.w.], 1994, 423 s.

Winowicz Krystyna: Słownik muzyków z Kościańskiego. Kościan: [b.w.j, 1994, 261 s.

Winowicz Krystyna: Włościańskie Amatorskie Chóry Śpiewacze z Kościańskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1994, 98 s.

Zeszyty Lubińskie. Z. 3; 1994, red. Zbigniew Wielgosz. Kościan: TMZK, 1994, 99 s.

Zimniewicz Magdalena: Fundacje kościelne w późnośred­niowiecznym Kościanie. Kościan: PRINTER, 1994, 89 s.

 

1995

Kozak Jan, Zimniewicz Kazimierz: Kościan. Zarząd Miasta Kościana i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, [1995], 34 s.; il.

Sprawozdanie zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej za czas od 31 marca 1992 r. do 27 marca 1995 r. Red. Jerzy Zielonka. Kościan: [b.w.], [1995], 24 s.

 

1996

Koszewski Marian: Słownik Regionalistów Kościańskich. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1996, 36 s.

Zimniewicz Kazimierz: Działalność wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej , 1996, 19 s.

 

1998

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1990-1992. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Henryka Florkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1998, 456 s.

Winowicz Krystyna: Szkoła Muzyczna im. Ks. Dra Józefa Surzyńskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej oraz Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Muzycznej w Kościanie, 1998, 45 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 28 marca1995 r. do 30 marca 1998 r. Kościan: [b.w.], 1998, 17 s.

 

1999

Koszewski Marian: Kościół Katolicki na Ziemi Kościańskiej (1939-1945). Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1999, 48 s.

Potok Roman: Ludwik Beba. Życie i dzieło. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Grupa Przyjaciół Śp. Ludwika Beby, 1999, 55 s.

Prof. Dobromiła Kruszewska (1909-1998): opracowanie pod redakcją Hanny Skorackiej i Jerzego Zielonki. Kościan: Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1999, 28 s.

 

2000

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1993-1995. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Henryka Florkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2000, 332 s.

Szkice z dziejów kościańskiej skarbowości. Opracowanie zbiorowe. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2000, 67s.

 

2001

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy: Przewodnik po miejscach pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2001, 64 s.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1996-2000: Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego i Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2001, 356 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 31 marca 1998 do 27 marca 2001 .Kościan: [b.w.], 2001, 12 s.

 

2003

Czachorowski Leopold: Działalność organmistrzowska w Kościańskiem od pocz. XVII w. do 1918 r. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2003, 122 s.

Florkowski Henryk: Dzieło Generała z Turwi. Wyd. II. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 2003, 56 s.

Garsztka Zbigniew, Magdalena Lajszner, Jan Pawicki: Kościoły Ziemi Kościańskiej. Kościan: Parafia Farna w Kościanie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2003, 225 s.

 

2004

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2001-2004. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Józefa Świątkiewicza i Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2004, 253 s.

Wenski Czesław: Poniżenie i Poniewierka. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2004, 87 s.

Witkowski Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej od 28 marca 2001 do 30 marca 2004. Kościan: [b.w.], 2004, 16 s.

Zbierski Hubert: 75 [siedemdziesiąt pięć] lat Śmigielskiej Pogoni. Śmigiel: Urząd Miejski Śmigla, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Młyny Stanisława Grygiera w Kościanie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2004, 132 s.

 

2005

Henryk Florkowski lekarz, społecznik, regionalista. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Józefa Świątkiewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 2005, 101 s.

Historia Kościana T.1-2. opracowanie zbiorowe pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2005, 623 s.

Nowak Grzegorz: Parsko - portret wsi podkościańskiej. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2005, 175 s.

Nowak Grzegorz: Parsko - Portret wsi podkościańskiej. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005, wersja elektroniczna na płycie CD.

Świątkiewicz Józef: 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Borowo: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Borowie 2005, 22 s.

 

2006

Nowak Grzegorz: Biesowe granie czyli o organach w wonieskim kościele, co je myszy zjadły. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 16 s.

Nowak Grzegorz: Biesowe granie czyli o organach w wonieskim kościele, co je myszy zjadły. Kościan: Wydawnictwo Quarta, TMZK, 2006; wersja elektroniczna na płycie CD.

Przyszłość Kościana. Materiały na dyskusję panelową, która odbyła się 7 kwietnia 2006 w Auli Kolegium UAM w Kościanie. Opr. zb. pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 31 s.

Witkowski Zdzisław: 45 [czterdzieści pięć] lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2006, 32 s.

Zbierski Hubert: O Śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych. Śmigiel: Urząd Miejski Śmigla, TMZK, Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu, 2006, 179 s.

 

2007

Przyszłość Kościana. Perspektywy miasta w oczach maturzystów 2006/2007. Materiały z sympozjum, które odbyło się 19 kwietnia 2007r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie. Opr. zb. pod redakcją Kazimierza Zimniewicza. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, 22 s.

Zbierski Hubert: Przyczynki do dziejów Nietążkowa. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, 98 s.

Zbierski Hubert: Przyczynki do dziejów Nietążkowa. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2007, wersja elektroniczna na płycie CD.

 

2008

Marciniak-Helińska Katarzyna: Spółdzielczość Mleczarska w Kościanie w latach 1984- 2004. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 103 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

Marciniak-Helińska Katarzyna: Spółdzielczość Mleczarska w Kościanie w latach 1984-2004. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, wersja elektroniczna na płycie CD. 

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2005-2008 (tom XII). Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 432 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

Wierzbinska Ewa: A ja cię kocham. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, 72 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

Wierzbinska Ewa: A ja cię kocham. Kościan: Wydawnictwo Quarta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2008, wersja elektroniczna na płycie CD. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

 

2009

Krzyżanowski Tadeusz, Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław: Koło Pszczelarzy w Śmiglu 120 rocznica powstania. Kościan-Śmigiel: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2009, 48 s.

Krzyżanowski Tadeusz, Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław: Koło Pszczelarzy w Śmiglu. 120 rocznica powstania. Kościan-Śmigiel: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Wydawnictwo Quarta, UM Śmigla 2009, wersja elektroniczna na płycie CD.

Piaskowski Władysław: Klub Szachowy „Tęcza” przy kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1981-2005. Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2009, 148 s.

 

2011

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-2011. Księga Jubileuszowa. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 2011, 226 + 32 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta); ISBN 978-83-926626-8-6.

 

2012

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2009-2012 (tom XIII). Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2012, 362 + 8 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

 

2014

Nowak Grzegorz: Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje - Od Santoka do Parska. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2014, 574 s.; il. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

 

2015

Witkowski Zdzisław, Nowak Grzegorz: 20 lat Klubu Rotary w Kościanie, Kościan 2015, 24 s. (współwydawca Wydawnictwo Quarta).

2016

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi kościańskiej 2013-2016 ( tom XIV ). Opracowanie zbiorowe pod redakcja Zdzisława Witkowskiego. Kościan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2016, 251s ( współwydawca Wydawnictwo Quarta ).

2017

Ziemia Kościańska Ciekawsza niż myślisz. Szkice z dziejów Firmy Meprozet Kościan. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan : MC Praca spółka z o.o 2017, 208s ( współwydawca TMZK ).

Władysław Piaskowski: Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, 2017, 110 s. + ilustracje.

2019

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłosników Ziemi Kościańskiej 24.02.2015 - 26.03.2019 , opr. Zdzisław Witkowski , wydawca TMZK , 16 s.

2020

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2016-2019 ( tom XV ) . Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego. Kościan , Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej , 2020 , stron 299.

Kościańskie Limeryki , autorzy Alina Kizierowska , Franciszek Klimek, ilustracje Martyna Wąsik, pod redakcją Zdzisława Witkowskiego , Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej , 2020 , stron 34.

2022

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2020-2021 ( tom XVI ) . Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Witkowskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej , 2022, stron 270.