Medal "Bene Meritus"

Z okazji Jubileuszu 50-lecia zarząd Towarzystwa ustanowił Medal "Bene Meritus", nadany za wybitne zasługi dla Towarzystwa i Regionu 50 osobom i instytucjom.

Grafika na awersie medalu nawiązuje do XIV-wiecznej pieczęci miasta Kościana, w której napis: S[IGILLUM] CIVIUM DE COSTEN zastąpiono sentencją BENE MERITUS, krojem czcionki nawiązującą do oryginału.

Medal odlany został w brązie w roku 2010 przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, według projektu członka TMZK Grzegorza Nowaka.