Wykłady publiczne 2019

Wykłady odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie ul. Wrocławska o godz.18.00 - wstep wolny. Uwaga: wykład w dn. 28 maja 2019r. o godz. 17.00 odbędzie się w PZŁ Czempiń ul. Sokolnicza 12 - wstep wolny.
Data Temat Prowadzący
29.01 150 lat Banku Spółdzielczego w Kościanie mgr inż. Dariusz Zientek
26.02 125 lat kościańskiej psychiatrii mgr Piotr Zborowski
26.03 Bobry w Polsce mgr I. Krzysiak, mgr Z.Witkowski
30.04 Kościaniana w zbiorach Biblioteki Kórnickiej mgr Grzegorz Kubacki
28.05 Działaność Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu mgr inż Maciej Budny
25.06 Kształtowanie solidarności międzystanowej w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz
24.09 Kościan w okresie okupacji ( wspomnienia ) Miron Ratajczak
29.10 Promocja bogactwa przyrodniczego Ziemi Kościańskiej mgr Jacek Olejniczak
26.11  Dawni mieszkańcy Kiełczewa w świetle wstępnych wyników badań archeologicznych  mgr A.Klaudel, dr hab I.Sobkowiak-Tabaka, dr P.Osypiński, mgr M.Anioła
17.12 Bractwo Strzeleckie w Czempiniu mgr Michał Werwiński