Zarząd

Zdzisław Witkowski
prezes

Maciej Matysiak

wiceprezes

Jarosław Donaj

wiceprezes

Ireneusz Krzysiak
sekretarz

Miron Ratajczak
skarbnik

Maciej Szymczak
członek

Łukasz Urbaniak 

członek

Jacek Olejniczak

członek

Paweł Ratajczak 

członek