Zarząd

Zdzisław Witkowski
prezes

Jan Kozak
wiceprezes 

Maciej Matysiak

wiceprezes

Ireneusz Krzysiak
sekretarz

Miron Ratajczak
skarbnik

Kazimierz Zimniewicz

członek

Maciej Szymczak
członek

Łukasz Urbaniak 

członek

Jacek Olejniczak

członek