Michał Werwiński - Rejestry handlowe w Powiecie Kościańskim na przełomie XIX/XX wieku - 19.12.2023r.

Ostatni wykład w 2023r. wygłosił Michał Werwiński, mieszkaniec Czempinia, od lat przyjaciel i członek TMZK, zaangażowany regionalista i badacz historii. Mówił na temat: Rejestrów handlowych na przełomie XIX/XX wieku jako źródło wiedzy o przedsiębiorstwach powiatu kościańskiego. Znajdujemy tam wiele zupełnie nie znanych wcześniej informacji. Dowiadujemy się o prowadzonej działalności gospodarczej firm i szczegółów na temat osób prowadzących te firmy. Cennym źródłem jest również ówczesna prasa, w której zamieszczano szereg ogłoszeń, bilansów, informacji dla akcjonariuszy. Przykładowo warto wymienić "Kostener Kreisbaltt "publikowany od 1866 do 1919 roku oraz "Gazetę Polską" wydawaną od 1902 do 1939 roku.

Pierwszym rejestrem publicznym działalności gospodarczej, który został w Polsce ustanowiony był rejestr handlowy powołany do życia dekretem Naczelnika Państwa z dn.07.02.1919r. o rejestrze handlowym. Obowiązywał on jednak tylko na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego.

Aktem prawnym, który regulował rejestrację działalności gospodarczej na terenie byłego zaboru pruskiego, był natomiast Handelsgesetzbuch ( niemiecki kodeks handlowy ) z dnia 10 maja 1897r., który nakazywał prowadzenie rejestru handlowego i rejestru przedsiębiorców. Wszedł on w życie 1 stycznia 1900r. Ujednolicenie regulacji w zakresie rejestracji przedsiębiorców na obszarze całego państwa nastąpiło z dniem 1 lipca 1934r. kiedy wprowadzone zostało w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.

Z.W