Wykład mgr Z. Bartkowiaka

Kościan 24 września 2013, fot. M. Szymczak

Zbigniew Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przedstawił jedno ze znalezisk odkrytych na stanowisku w Łękach Wielkich, na którym widnieje wczesnochrześcijański tzw. chrystogram. Jest to rzymska moneta miedziana (centenionalis), pochodząca z IV wieku (lata 350-361) z wizerunkiem cesarza Konstancjusza II (317-361) na awersie i postacią żołnierza trzymającą dwie chorągwie na rewersie numizmatu. Na z jednej z nich umieszczono chrystogram, czyli stary symbol chrześcijański - połączenie pierwszych liter XP (Chi Rho) greckiego zapisu imienia Chrystus (ΧΡΙΣΤΟΣ). Moneta nie zachowała się niestety w dobrym stanie, ale nadal możliwa jest jej identyfikacja i datowanie.