Wykład prof. I. Roeske-Słomki

Wielichowo, Centrum Kultury "Pod Wieżą", 28 maja 2013, fot. M. Szymczak; film Centrum Kultury Wielichowo.

 

Na otwartym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej zorganizowanym w Wielichowie - miejscu urodzenia Profesora Marcina Nadobnika, w związku z 130. rocznicą Jego urodzin i 60. rocznicą śmierci - prof. dr hab. Iwona Roeske Słomka wygłosiła wykład nt. Życie i działalność naukowa Profesora Marcina Nadobnika.

Profesor Marcin Nadobnik był organizatorem i pierwszym Kierownikiem Katedry Statystyki na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (poprzednio: Wyższa Szkoła Ekonomiczna i kolejno: Akademia Ekonomiczna).

Przedmiotem zainteresowań badawczych Profesora były głównie zagadnienia ludnościowe w kontekście ich uwarunkowań społeczno-politycznych a także w aspekcie skutków dla gospodarczego rozwoju kraju. Profesor Marcin Nadobnik zapoczątkował w poznańskim ośrodku naukowym empiryczne badania demograficzne, które następnie kontynuowali i rozwijali Uczniowie Profesora.

 

 

Film ze spotkania (CK "Pod Wieżą" Wielichowo)