mgr inż. Maciej Budny - Działalność Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu 28.05.2019

28 maja 2019 roku w Czempiniu w siedzibie Stacji wysłuchaliśmy wykładu mgr inż. Macieja Budnego na temat działalności Stacji Badawczej Ośrodka Hodowli Zwierząt PZŁ w Czempiniu. Ośrodek powstał w 1986 roku, zajmuje się monitoringiem zwierzyny, prowadzeniem badań, realizowaniem szeregu projektów ( np. odbudową dzikiej populacji sokoła wędrownego ), działanością naukową, publikacyjną. Wyniki badań wskazują zmniejszanie się ilości zwierzyny drobnej, obserwujemy brak zajęcy, kuropatw, natomiast zwiększyła się populacja dzików i jeleni. Administracyjnie Stacja podlega PZŁ, zajmuje się pomaganiem zwierzynie, notuje zachodzące zmiany wśród zwierząt, które trudno powstrzymać m.in. z powodu intensywnej produkcji rolnej. Podejmowane próby liczenia populacji zwierzyny są trudne z uwagi na znaczne zróżnicowanie terenu, migracje zwierząt. Dużym problemem staje się zbieranie zrzutów  (rogów) przez ludzi, bowiem jego intensywność powoduje niepokojenie zwierzyny. Generalnie na polach brak jest drapieżników, a w ostatnich latach obserwuje się rodzenie młodych dzików niemal przez cały rok. Pracownicy stacji dokonują także odłowu zwierząt w celu założenia obroży telemetrycznej, co pozwala na obserwację przemieszczania się konkretnych osobników. Ważnym elementem pracy Stacji jest także działalność szkoleniowa np. szkolenie sokolników.   

 

foto: M.Szymczak