mgr Łukasz Urbaniak - Stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego 18.12.2018

18 grudnia 2018 roku ostatni wykład w cyklu rocznym TMZK wygłosił mgr Łukasz Urbaniak na temat Stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Autor podkreślił, że nie było to jedyne zwycięskie powstanie, natomiast odegrało ono dla Wielkopolski niezwykle ważną rolę. W okresie zaborów Polacy podejmowali szereg prób walki z zaborcami ale nie przynosiły one oczekiwanych zwycięstw i wolności. Przed rokiem 1918 na terenie Wielkopolski działało wiele organizacji, powoli - na skutek przedłużających się działań wojennych następował rozkład armii niemieckiej, a niezłomna wola Polaków odzyskania wolności miała poparcie Stanów Zjednoczonych , a także Francji. Zwolnienie Piłudskiego z więzienia, utworzenie Naczelnej Rady Ludowej, działalnośc organizacji harcerskich, Towarzystw Gimnastycznych Sokół, przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, próba Niemców przeciwstawiania się manifestacji patriotycznej Polaków w Poznaniu dała bezpośredni impuls do działań powstańczych, rozbrajania Niemców, zdobywania broni. Anglicy świadomie opóźniali transport drogą morską Armii Hallera do Polski. Wybuch powstania jednak nastąpił. Pierwszym powstańcem Wielkopolskim, który zginął na ulicach Poznania był Franciszek Ratajczak, pochodzący ze Śniat. Pierwszym dowódcą Powstania został gen. Stanisław Taczak. Ostatecznie powstanie zakończyło się zwycięstwem, powstała wolna Polska w dość okrojonych granicach, ale wolna!

foto M.Szymczak