inż. I.Krzysiak i mgr Z.Witkowski - Bobry w Polsce 26.03.2019

Bobry w Polsce i na Ziemi Kościańskiej to temat kolejnego wykładu TMZK. Ireneusz Krzysiak omówił swoje osobiste doświadczenia związane z reintrodukcją* bobra na terenie Wielkopolski. Przedstawił metody odławiania, transportu i zasiedlania bobrem nowych środowisk. Zdzisław Witkowski podzielił się swoimi obserwacjami nad bobrami w rejonie Kościana. Pierwszą obserwację bobrów notowano na Ziemi Kościańskiej w 1999r. nad kanałem Obry, nieco poniżej Kościana. Wkrótce ślady żerowania mozna było zauważyć na niemal całej długości cieku wodnego od Osiecznej przez Kościan, węzeł Bonikowski, kanał Południowy i Środkowy Obry do jezior Przemęckich. Generalnie bobry to bardzo pożyteczne  dla środowiska człowieka zwierzęta. W lasach budują tzw. "małą retencję" przyczyniając się do magazynowania wody, co zdecydowanie podnosi kondycję lasu, zwłaszcza w ostatnich suchych latach. Dla człowieka może być uciążliwym sąsiadem, żywi się bowiem również tym, co znajdzie w naszym ogródku, czy na przyległym polu. Zimą podstawą jego pokarmu stanowią gałęzie drzew i nabrzeżna roślinność. Żyją w norach budowanych na skarpach brzegowych, na płaskim terenie budują żeremia. Na ciekach wodnych stawiają tamy dla piętrzenia wody i utrzymania jej odpowiedniego poziomu. Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości możemy je zaobserwować po zmroku, gdy wyruszają na poszukiwanie pokarmu, są dość ostrożne, stronią od ludzi. Prowadzone od około 20 lat obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że bobry już na dobre zadomowiły się na naszej kościańskiej Ziemi.

* termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsce bytowania gatunków zwierząt lub roślin kiedyś tam żyjących

foto.M.Szymczak