Wykład inż. M. Bereżeckiego i T. Zajączkowskiego

Fot. M. Szymczak