Grzegorz Konieczny : Gorzelnia w Turwi 30.05.2017

Foto: M.Matysiak