prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - Klemens Janicki i jego związki z Kościanem 24.04.2018

Klemens Janicki i jego związki z Kościanem to temat ostatniego wykładu TMZK w dniu 24 kwietnia 2018r. Prelegentem był prof. dr hab. Ignacy Lewandowski z Uniwersytetu Poznańskiego. Przedstawił sylwetkę najwybitniejszego poety łacińskiego fazy odrodzenia, który mając chłopskie pochodzenie i niezwykły talent potrafił zdobyć wykształcenie i zaistnieć poza granicami Polski. Urodzony w Januszkowie na Pałukach w 1516 roku, niedaleko Żnina, syn chłopa, w wieku 5 lat rozpoczął naukę, by ostatecznie 22 lipca 1540 r. w Padwie " okazać się godnym wawrzynu doktorskiego w naukach humanistycznych i folozofii ". Pisał utwory patriotyczne, historyczne, potępiał warcholstwo, pijaństwo, kochał swój kraj. Żył krótko - jak wielu wybitnych ludzi, zmarł w wieku 26 lat, pochowany prawdopodobnie w Krakowie.

foto: M.Szymczak.