prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz - 25.06.2019

25 czerwca 2019r. prof.dr hab. Kazimierz Zimniewicz podczas kolejnego wykładu TMZK omówił problem kształtowania świadomości międzystanowej w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce. W 1793 roku Wielkopolska dostała się pod zabór pruski. Wówczas Wielkopolanie podejmują próby odzyskania niepodległości poprzez działania gospodarcze, a to nie byłoby mozliwe bez tworzenia solidarności międzystanowej wśród ziemiaństwa, mieszczaństwa i chłopów. W roku 1823 następuje częściowe uwłaszczenie chłopów, powstają pierwsze Banki Ludowe, co umożliwia udzielanie Polakom kredytów, tworzy się Kółka Rolnicze, poprzez które dokonuje się szerzenia wiedzy. D. Chłapowski wydaje książkę na temat nowoczesnych metod rolnictwa, powstaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które dało podwaliny dla budowy Uniwersytetu Poznańskiego, rozpoczynają działalność m.in Marcinkowki, Libelt, proponuje sie partycypację pracowników w tworzeniu kapitału i zyskach. Wszystko to stanowi cykl działania zorganizowanego, którego dalekim celem jest prowadzenie walki z zaborcą na polu finansowym, gospodarczym, ale oczywiście także politycznym.

Z.W

 

foto M.Szymczak