mgr inż. Dawid Borkowski - Inwestycje w Kościańskich Wodociągach - 28.03.2023r.

Problematyka związana z wodą nadal pozostaje w sferze zainteresowania TMZK. W dniu 28 marca 2023r. kolejny wykład na temat inwestycji w kościańskich wodociągach i zaopatrzenia w wodę wygłosił prezes kościańskich wodociągów mgr inż. Dawid Borkowski.

Spółka Wodociągi Kościańskie powstała 1 stycznia 2013 roku. Dysponuje 2 stacjami uzdatniania wody przy ul. Jesionowej i na Łazienkach, które dostarczają wodę dla miast i wsi Szczodrowo, Sierakowo, Kokorzyn, Kiełczewo. Działania stacji koncentrują się na poprawie jakości wody, jej uzdatnianiu, eliminacji zbędnych i szkodliwych składników. Inwestycje dokonywane są ze środków unijnych oraz własnych wypracowanych przez spółkę. Przeprowadzono rozbudowę hali filtrów, wprowadzono 2-stopniowy system filtracji, w procesie dezynfekcji wprowadzono lampy  UV w miejsce stosowania chloru, pobudowano 2 zbiorniki retencyjne, odstojnik, zwiększono wydajność. 

W stacji przy ul. Jesionowej wymieniono urządzenia napowietrzające, armaturę, dokonano remontu komór. Zakres prac spółki, obejmuje zarówno sieć wodną i sanitarną. Długość sieci wodociągowej wynosi ponad 73 km, sanitarnej ponad 61 km. W latach 2017-2019 dokonano rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, powstał drugi zbiornik na ścieki, zborniki osadów. W efekcie uzyskano lepszą kontrolę pracy oczyszczalni, minimum uciążliwości odorowej, wprowadzono system napowietrzania, odsiarczania, zbudowano zbiornik na biogaz, poletko osadowe.  

Trwa budowa instalacji kogeneracyjnej, porządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększanie efektywności gospodarki wodociągowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej. Spółka dysponuje akredytowanym laboratorium, posiada 2 specjalistyczne samochody, szereg innych pojazdów, ładowarek, urządzeń. W planach jest budowan nowych studni głębinowych, połączenie magistrali sieci wody obu stacji uzdatniania, prowadzone są prace oczyszczania sieci przesyłowych z uwagi na wzrost ciśnienia w sieci, dokonuje się płukania końcówek sieci przy hydrantach. Jakość wody w Kościanie pozwala spokojnie ją spożywać, nie musimy również aktualnie obowiać się , że wody zabraknie.

Należy mocno podkreślić, że jakość ścieków z kościańskiej oczyszczalni na tyle znacząco poprawiła się, że możemy obserwować zarówno dno Rowu Sierakowskiego, którymi ścieki są odprowadzane do kościańskiego południowego i środkowego kanału Obry, ale również dno i piasek w obu tych kanałach. Na taki efekt pracy oczyszczalni musieliśmy czekać ponad 50 lat.

Z.W.

foto M.Matysiak i M.Szymczak