mgr Zdzisław Witkowski - Wacław TACIAK wspomnienie - 25.04.2023r.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku wysłuchaliśmy wspomnienia o Wacławie Taciaku - wieloletnim członku TMZK i jego aktywnym działaczu. Swoimi wrażeniami dzielił się Zdzisław Witkowski, który wspólnie z W.Taciakiem przez szereg lat razem pracował w zarządzie, pełnił dyżury, dokumentowali pracę Towarzystwa, tworzyli jego koncepcję.

Wacław Taciak urodził się w Mosinie w 1936 roku, tam ukończył szkołę podstawową, dalej technikum Geodezyjne w Poznaniu i maturę w 1955r. Przez całe swoje życie zawodowe pracował jako geodeta w Poznaniu, Kościanie , z którym związał się na stałe. Tu mieszkał, miał rodzinę, pracował społecznie. W 1986 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, posiadał uprawnienia zawodowe nr 704, uzyskał wpis na listę biegłych do szacowania nieruchomości.

Pełnił również szereg funkcji społecznych w organizacjach geodezyjnych, inicjował współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, czynnie uczestniczył w wielu konferencjach zawodowych. Jego szczególną pasją była problematyka kształtowania się granic odrodzonej Rzeczypospolitej w 1919r. a także kształtowanie sie granicy polsko-niemieckiej po Powstaniu Wielkopolskim.

Do TMZK należał od 28.01.1976r. Był członkiem zarządu, sekretarzem, wygłosił szereg wykładów, pisał artykuły do Pamiętnika, w którym zainicjował nowy dział zwany "Miscellanea" . Swoje obowiązki wypełniał niezwykle skrupulatnie. 

Zapamiętaliśmy GO jako osobe bardzo skromną, pracowitą, pełną życzliwości wobec innych. Można było się od Niego wiele nauczyć, ale przede wszystkim dzielić z Nim swoje problemy, radzić się, znajdować w Nim mocne oparcie i prawdziwego przyjaciela. Pożegnaliśmy GO w dniu 22 maja 2017 roku na Starym Cmentarzu Komunalnym w Kościanie, ale On jest stale w naszym i Jego Towarzystwie.

ZW

foto J.Olejniczak