mgr Piotr Zborowski - 20 lat modernizacji WCN w Kościanie 28.02.2023

28 lutego br. wysłuchaliśmy kolejnego wykładu TMZK. Tym razem mgr Piotr Zborowski - z-ca dyr. Szpitala w bardzo interesujący sposób mówił na temat 20 lat modernizacji Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie. Prelegent przedstawił krótką historię obiektów, które stanowią dziś bazę szpitala. W tym miejscu Bernardyni w 1456 roku otrzymali grunty i założyli klasztor, który przetrwał do roku 1832. Wówczas uległ on likwidacji i powołano do życia Zakład Poprawczy.

Dziś WCN w Kościanie zajmuje obszar 11 hektarów, posiada 16 oddziałów oraz 550 łózek dla pacjentów. Od 20 lat trwa modernizacja obiektu. Zmodernizowano już większość oddziałów i kuchnię . W pomieszczeniach starej kuchni umiejscowiono salę konferencyjną. Pobudowano drogi, chodniki, tereny rekreacyjne, salę gimnastyczną, boisko sportowe. Oddziały dostasowano do wymagań przepisów, sale mieszczą mniej łóżek, posiadają urządzenia sanitarne, przestrzeń, bezpieczne korytarze oraz windy. Wyremontowano budynek portierni, dyrekcji, izby przyjęć, apteki. Dla całego szpitala zainstalowano specjalny system informatyczny, zamontowano monitoring oraz system płatnego parkowania. Całość prac pochłonęła do tej pory blisko 97 mln zł, z czego szpital wydatkował 21 mln z śródków własnych . Ogromnym wysiłkiem finansowym był remont pałacu w Wonieściu, którego dach uległ niemal całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru. Proces modernizacji WCN trwa.

Z.W  

foto M.Szymczak