mgr Piotr Zborowski - 125 lat kościańskiej psychiatrii 26.02.2019

125 lat kościańskiej psychiatrii przedstawił na wykładzie dyrektor Piotr Zborowski. Szpital położony jest na terenie, na którym w 1456 roku Bernardyni założyli klasztor, który uległ likwidacji w okresie zaboru pruskiego. W roku 1893 utworzono tu prowincjonalny Dom Poprawczy , następnie przekształcony na prowincjonalny Zakład dla Obłąkanych i Idiotów. Całość otoczona została wysokim murem. Zakład rozbudowano dla młodocianych pacjentów. W latach 1899 pobudowano 4 pawilony z czerwonej cegły. Powstała również szkoła , kuchnia, zainstalowane ogrzewanie parowe, oświetlenie naftowe, szpital miał własne ujęcie wody. W roku 1901 powstaje Krajowy Szpital Psychiatryczny, który dysponuje miejscami dla 700 pacjentów psychicznie chorych i 200 umysłowo niedorozwiniętych. W okresie I wojny swiatowej utworzono tu szpital wojskowy. 

W październiku 1929 r. pracę w szpitalu rozpoczyna dyrektor Oskar Bielawski, który dokonuje likwidacji krat,  40 izlolatek,  tworzy tzw. "system otwrtych drzwi", powstaje tu drukarnia, wydawane są " Nowiny Psychiatryczne", "Higiena Psychiczna". Zostają utworzone  warsztaty rzemieślnicze, park, sala gimnastyczna oraz basen. W 1933 roku przy szpitalu powstaje orkiestra dęta, która istnieje do dziś. II wojna światowa przynosi eksterminację chorych.

Obecnie szpital funcjonuje jako nowoczesna placówka psychiatryczna, w której dokonano szereg inwestycji podnoszących jakość świadczonych usług.

Szpital nosi imię Oskara Bielawskiego.       

 foto M.Szymczak