mgr Łukasz Urbaniak Kościańskie zabytki - Kościół Farny 29.11.2022

W dniu 29 listopada 2022 roku wysłuchaliśmy wykładu Łukasza Urbaniaka rozpoczynającego nowy cykl poświęcony kościańskim zabytkom na temat Kościańskiej Fary. Autor przytoczył bogata literaturę tematu, podkreślił, że to najstarszy kościół w mieście, którego lokacja przypada na lata 1253-1289. Obiekt położony był na szlaku Śląsk-Poznań. Wcześniej w tym miejscu stał kościół drewniany, obok znajdowała się szkoła, cmentarz. Kościół farny początkowo stanowił jednonawowe prezbiterium, w 1333 roku rozpoczęto jego rozbudowę. Wieża kościoła dwukrotnie uległa zniszczeniu, w 1547 roku na skutek pożaru, a w 1711 na skutek huraganu. Niestety nie udało się jej odbudować. W 2021 roku przeprowadzono badania posadzki fary przy pomocy georadaru ( badania te omówił  Sebastian Bartkowiak ze Stowarzyszenia Historycznego Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej ) co pozwoliło stwierdzić szereg anomalii podłoża. Dziś kościół farny stanowi trwały element krajobrazu miasta, nad którymi góruje i ciągle przyciaga uwagę wiernych i turystów.

Z.W