mgr Janusz Grupiński - Rewitalizacja Placu Wolności a możliwości ustalenia miejsca przedlokacyjnego Kościana 30.01.2018

 

Wykład Janusza Grupińskiego na temat Rewitalizacji Placu Wolności, a możliwości ustalenia miejsca przedlokacyjnego Kościana przybliżył słuchaczom problem, ale mamy świadomość, że ciągle poruszamy się na obszarze nieznanym i niezbadanym. Od wielu lat miejscowi badacze, regionaliści i naukowcy zgodnie uznają, że kolebką miasta Kościana jest obecny Plac Wolności, gdzie już w XI wieku znajdował się gród, który dał początki miastu. Dokładnie miejsce lokacyjne  nie jest znane, ale za wysoce prawdopodobną uznać należy hipotezę,że wówczas Kościan stanowił czoło Opola, bowiem w tych czasach  nie  było w okolicy drugiego takiego grodu. Sam gród i osada o charakterze targowym usytuowane były na terenie obecnego Placu Wolności, a w murach obronnych przebita została wówczas brama z miasta w kierunku tego placu. W latach 1253-1290 następuje przeniesienie grodu w ramiona rzeki Obry, która nie miała wtedy regularnego koryta, ale z pewnościa stanowiła dobrą ochronę przed obcymi i zwiekszała bezpieczeństwo mieszkańców.  Nie mamy pewności, czy osada była obwałowana, natomiast gród z pewnością tak. Przewidywane prace związane z rewitalizacją placu Wolności będą stanowiły dobrą okazję dla dokonania badań archeologicznych, należy więc spodziewaś się, że nasza wiedza na ten temat w najbliższej przyszłości zostanie w istotny sposób uzupełniona i wzbogacona, pozwoli to odpowiedzeić na szereg stawianych od lat pytań. 

 

Foto: M.Matysiak oraz Kościan w obiektywie