mgr Dariusz Zientek - 150 lat Banku Spółdzielczego w Kościanie 29.01.2019

Dariusz Zientek przedstawił historię 150 lat BS w Kościanie. Autor - pracownik Banku w Kościanie, zastępca dyrektora bardzo  interesująco i ciekawym językiem omówił trudne czasy, w których tworzono bank. Należy pamiętać, że były to czasy zaborów, a walka ekonomiczna była jedną z ważniejszych dróg odbudowania polskości i tworzenia podwalin Państwa Polskiego. Polacy rozumieli konieczność wprowadzenia nowoczesnych technologii, m.in. poprzez budowę linii kolejowej, intensywny rozwój sieci dróg. Kościan jako stolica powiatu rozwijał się dynamicznie. Zaborca wspierał niemiecką inicjatywę gospodarczą. Mimo to udało się powołać do życia szereg kółek rolniczych, powstała Liga Narodowa Polska. Bank był polską instytucją finansową powstałą z inicjatywy mieszkańców Kościana, jego statut przewidywał udzielanie pożyczek wyłącznie udziałowcom. Pierwotna siedziba Banku znajdowała się w prywatnych mieszkaniach. W roku 1868 Bank zrzeszał 160 udziałowców. Przetrwał trudne czasy - również w okresie powojennym. Aktualnie ma siedzibę w nowoczesnym budynku na Rynku w Kościanie i oferuje szeroki zakres usług dla mieszkańców miasta i okolicy.

fot M.Szymczak