mgr Dariusz Kram Historia Ratusza w Kościanie 27.02.2018

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkał się kolejny wykład TMZK wygłoszony przez Dariusza Krama dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie na temat historii Ratusza w Kościanie. Prelegent podkreślił, że w średniowieczu budynek ratusza znajdował się prawdopodobnie w północnej pierzei rynku. Pierwsza wzmianka o ratuszu w Kościanie pochodzi z 1385 roku. Obecny budynek powstał w 1793r. wtedy zakończono jego budowę, która została rozpoczęta w roku 1790. Przy budowanie pracowali mieszkańcy miasta. Był to wówczas jedyny budynek w mieście pokryty dachówką. W 1806 r. na wieży ratusza zamontowano zegar z kutego żelaza. Dość istotna przebudowa ratusza dokonana została w latach 1913/1914. - m.in przeniesiono główne wejście na przeciwną stronę z wieżą. Dziś w kościańskim Ratuszu swoją siedzibę mają: Muzeum Regionalne, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, a także Urząd Stanu Cywilnego i biura Urzędu Miasta.

Foto M.Szymczak, materiały Muzeum Regionalne w Kościanie