mgr Aleksandra Skroban-Gnacy : Gwara Kościańska 27.03.2018

Z dużym zainteresowaniem spotkał się kolejny wykład TMZK wygłoszony przez mgr Aleksandrę Skroban-Gnacy poświęcony kościańskiej gwarze. Temat był już wcześniej przedmiotem badań TMZK, a artykuły publikowaliśmy w Pamiętnikch 1971-1974 oraz 1975-1978. Prelegentka przedstawiła zasady tworzenia się języka oraz gwar, główną uwagę poświęcając gwarze kościańskiej.  W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa młodzieży, dla której język gwarowy w dużym stopniu jest już niezrozumiały. Jednocześnie " nieco starsi " słuchacze nie mieli problemów ze zrozumieniem szeroko przytaczanych fragmentów z opracowania  Mariana Antoniego Bartkowiaka - " Kiedyś tutej..czyli blubry zez Kościana". Należy podkreślić, że autor był obecny podczas wykładu.  Wysłuchaliśmy również gwarowej wersji wiersza " o okularach pana Hilarego", która rozbawiła słuchaczy. Wykład  był ważnym wydarzeniem w życiu kulturanym miasta, a skala zainteresownaia słuchaczy dyktuje, by w przyszłości wrócić do tematu.

Foto. M.Szymczak