dr hab. Krzysztof Górecki - Mit stepowienia wielkopolski 26.06.2018

W ramach cyklu wykładów TMZK dr hab. Krzysztof Górecki mówił na temat mitu stepowienia Wielkopolski. Opinia taka rzeczywiście funcjonowała na terenie Wielkopolski od lat, notowano występowanie m. in. stepowych gatunków ptaków, długotrwałe susze, obniżenie poziomu wód gruntowych itd. Prelegent w przekonywujący sposób przedstawił nieco inną rzeczywistość. Notowane od ponad 100 lat temperatury oraz ilość rocznych opadów dowodzą, że wielkokości te kształtują się na zbliżonym poziomie. Natomiast zauważalne jest ukształtowanie się 2 pór roku tzn. wiosny-lata, jesieni-zimy. Długotrwałe susze notowane są od wielu lat, ale opady atmosferyczne kumulują się w czasie , zaś zimy nie  obfitują w opady śniegu. Na terenie Wielkopolski typowo stepowy krajobraz występuje bardzo rzadko, na niewielkich obszarach i podlega specjalnej ochronie. Obserwowane "zmiany klimatyczne" wymagają dalszych badań i nie są oceniane jednomyslnie. 

foto. M.Szymczak