dr hab. Bartosz Hordecki - Po co i jak budzić wspomnienia o naszej "małej ojczyźnie"?

27 maja 2024 roku dr hab. Bartosz Hordecki wygłosił wykład na temat: Po co i jak budzić wspomnienia o naszej "małej ojczyźnie", po co nam regionalizm? Autor dość prowokacyjnie sformuował temat . Usłyszeliśmy cytaty Nitzschego, Goethego, które podkreślały wartość naszej lokalnej historii. Człowiek niejednokrotnie podejmuje próby ucieczki od rzeczywistości . Powodują nim resentyment, mamy tenencje do fałszowania przeszłości, mitomanii, występują u nas konflikty pamięci. To wszystko rodzi u nas szacunek dla małej ojczyzny. Czasami Ją opuszczamy, ale zawsze możemy do niej wrócić. Usłyszeliśmy wypowiedzi o naszej małej ojczyźnie Leszka Kołakowskiego i Zbigniewa Herberta. Ten pierwszy wrócił do swojej ojczyzny, Herbert nie chciał wracać do Lwowa. Dla nich ojczyzna do miejsce urodzenia, to centrum świata, bywa, że zostajemy honorowymi obywatelami swego miasta. Miłość do małej ojczyzny to forma patriotyzmu, choć człowiek nie zawsze jest do końca świadomy i ukształtowany. Należy zadać sobie pytanie, czy dusza społeczeństwa jest nieśmiertelna? A jak Ty uważasz, jak pojmujesz swój lokalny patriotyzm, czym jest dla Ciebie nasza mała ojczyzna?

ZW

foto: M.Matysiak