mgr Zdzisław Witkowski : Port rzeczny w Kościanie 26.09.2017

Foto M.Szymczak