Zdzisław Mejsak - 150 lat Kościańskiego pszczelarstwa 30.05.2023r.

We wtorek, 30 maja wysłuchaliśmy wykładu Zdzisława Mejsaka na temat kościańskiego koła pszczelarzy, które obchodziło niedawno 150-lecie swej działalności. Autror przedstawił krótką historię pracy organizacji, jej aktywnych działaczy podkreślając znaczącą rolę koła w okresie zaborów i "najdłuższej wojny nowoczesnej Europy". To właśnie pszczelarze kształtowali fenomen pracy organicznej, a Towarzystwo Pszczelarskie w Kościanie niezwykle konsolidowało środowisko, rodzime tradycje, stanowiło też ważna konkurencję dla Niemców. Warto podkreślić, że kościańskie koło jest jedną z najstarszych tego typu organizacji pszczelarskich w Polsce, a prelegent funkcję prezesa pełni od 1996 roku.

Zdzisław Mejsak zademonstrował budowę ula, pokazał ramki wraz z pszczelimi komórkami, podkreślił ogromną rolę, jaką pełnią pasieki i pszczoły w przyrodzie, naszym ekosystemie i generalnie w naszym życiu. Omówił sposób życia i pracy pszczół, które w sezonie letnim ciężko pracują, a zimą muszą odpoczywać. W tym czasie wymagają pomocy człowieka w dokarmianiu, bo wcześniej-latem to człowiek korzystał z efektów ich pracy i pobierał pożytek czyli miód. Specjalnym procesem jest hodowla królowej, którą karmią robotnice, a ona znosi jaja i odtwarza garunek. Zbiory miodu to szczególny czas w życiu pasieki,a dominują miody rzepakowe, lipowe, akacjowe i inne. Nie można też pominąć wyjątkowych walorów smakowych i zdrowotnych miodu i innych pszczelich produktów. Dziś pszczelarze wnoszą sporo pracy i kosztów w utrzymaniu pasieki, muszą również zwalczać szereg chorób pszczół, ale też zwracać wyjątkową uwagę na chemizację rolnictwa, które stwarza wielkie zagrożenie dla tych wrażliwych owadów. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, słuchacze mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek bezpośrednio od praktyków.

ZW   

foto J.Olejniczak