Z.Witkowski, G. Nowak: 20 lat Klubu Rotary w Kościanie

Najnowsza publikacja Towarzystwa, autorstwa Zdzisława Witkowskiego i Grzegorza Nowaka, miała swoją premierę 26 czerwca 2015 roku w pałacu Stadniny Koni w Racocie, podczas uroczystości Jubileuszu 20-lecia czarteru Klubu Rotary w Kościanie.

Współwydawcą opracowania jest Wydawnictwo Quarta, nakład 1000 egz.

"Mija właśnie 20 rocznica wręczenia karty Klubowi Rotary w Kościanie. To właściwa okazja nie tylko do zastanowienia się nad naszymi dokonaniami i podsumowania dotychczasowych założeń oraz planów, ale także chwila refleksji nad szybko mijającym czasem i pamięci o różnych wydarzeniach i tych Kolegach, którzy nieodwołalnie odeszli z tego świata, stając się na zawsze cząstką wielkiego ruchu rotariańskiego.

Wszystkie te przesłanki legły u podstaw wydania niniejszej publikacji, której głównym celem jest próba przybliżenia i zachowania w pamięci tych faktów i osób, które przez ostatnie dwie dekady tworzyły historię kościańskiego Rotary.

Niech ci, którzy na tych kartach znajdą ślad swojej działalności lub wzmiankę o poczynaniach bliskich bądź znajomych pamiętają, że jest to nasz drobny, ale rzetelny wkład w wielkie, zbiorowe dzieło wszystkich Rotarian na całej kuli ziemskiej, którzy w 2015 roku również obchodzą piękny, 110 jubileusz powstania światowej organizacji Rotary International."