XVI tom Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

TMZK wydało kolejny XVI tom Pamiętnika. Nawiązuje on w szczególny sposób do historii, a także do publicystyki dotyczącej miasta Kościana i przyrody naszej ziemi. W związku z ubiegłoroczną 60. rocznicą działalności TMZK w publikacji znajduje się także opracowanie przedstawiające kilka dekad działalności naszego Towarzystwa.

Ponadto informujemy, że Samorząd Miasta Kościana wsparł finansowo powyższą publikację.

Oficjalna prezentacja XVI tomu Pamiętnika odbędzie się przed rozpoczęciem wykładu w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie.

Spis treści Pamiętnika :

WSTĘP

 ZDZISŁAW WITKOWSKI

HISTORIA

DARIUSZ KRAM

Przyczynek do historii kościańskiego Ratusza

TADEUSZ WOJCIECH LANGE

Komandoria joannitów w Kościanie

MIRON RATAJCZAK

Wspomnienia dziecka wysiedlonego z Kościana w czerwcu 1944 r.

ELŻBIETA WRÓBEL

Pierwsi Pajorowie w wielkopolsce

PRZYRODA

ZDZISŁAW WITKOWSKI

Żurawie w okolicach Kościana

PUBLICYSTYKA

DAWID BORKOWSKI

Problemy z ilością i jakością wody w Kościanie. Praca Stacji Uzdatniania Wody

ALICJA OCHĘDALSKA

Afrykański pomór świń 

ZDZISŁAW WITKOWSKI

Deindustralizacja gospodarki Kościana

60 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie

KAZIMIERZ ZIMNIEWICZ

Zmiany w strukturze demograficznej i gospodarczej Kościana  w latach 1999-2018

WSPOMNIENIA

KAZIMIERZ ZIMNIEWICZ

Prof. dr hab. Tadeusz Mendel ( 1933-2019 )