Walne zebranie TMZK - 25.04.2023r.

W dniu 25 kwietnia 2023r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, na którym podsumowano 4 - letnią kadencję Zarządu ( sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne jest na stronie towarzystwa  http://tmzk.pl/Zarzad.htmlx ). Prezes TMZK Zdzisław Witkowski otworzył zebranie  i przedstawił porządek obrad, a na przewodniczącego zebrania wybrano Macieja Matysiaka. Zebranie jednogłosnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas zebrania Prezes TMZK zgłosił wniosek o nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa - Mironowi Ratajczakowi.  W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyznano tutuł członka honorowego Mironowi Ratajczakowi. Należy nadmienić , iż Miron Ratajczak jest członkiem Towarzystwem od stycznia 1973r., w latach 1986-1992  pełnił funkcję sekretarza,  a od 1992 roku do chwili obecnej pełni funkcję skarbnika. 

W czasie zebrania wybrano nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko prezesa TMZK wybrano Zdzisława Witkowskiego, a na stanowiska wiceprezesów : Maciej Matysiaka i Jarosława Donaja. Miron Ratajczak został wybrany na skarbnika, Ireneusz Krzysiak na sekretarza . Do Zarządu wybrano także Macieja Szymczaka, Łukasza Urbaniaka, Jacka Olejniczaka i Pawła Ratajczaka. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano na Przewodniczącego Romana Klemenskiego, jego zastepcę Ewę Piotrowiak oraz członka komisji Czesławę Pogorzelską-Albińską.

MMT

foto J.Olejniczak