Z. Witkowski i G. Nowak: 20-lecie Klubu Rotary w Kościanie; wykład połączony z promocją najnowszej publikacji TMZK na ten temat

Fot. M. Szymczak

realizacja:Studio Fabryka