Wykład Z. Witkowskiego i G. Nowaka

Fot. M. Szymczak