Wykład mgr inż. Jana Naskręta i Krzysztofa Budzynia

Fot. M. Szymczak