Michał Werwiński - Bractwo Strzeleckie w Czempiniu 17.12.2019

Michał Werwiński w dniu 17 grudnia 2019 r. wygłosił ostatni wykład tego roku na temat Bractwa Strzeleckiego w Czempiniu. Autor przypomniał, że lokacja miasta miała miejsce w XIV wieku. Bractwa Strzeleckie w okresie 13-letniej wojny Polski z Zakonem Krzyżackim i później pełniły funkcje związane z obroną miasta. W Czempiniu Bractwo Strzeleckie powstaje w I-szej połowie XVIII wieku. W 1792 roku nastąpiło potwierdzenie jego praw i zachował się dokument zawierający spis członków. Pierwsza siedziba Bractwa mieściła się w drewnianym budynku usytuowanym przy czempińskim rynku, na terenie miasta znajdowała się strzelnica. Organizacje tego typu nosiły nazwę Bractw Rycerskich bądź Kół Rycerskich. Po III rozbiorze Polski majątek Bractwa przekazano do czempińskiego Ratusza. W roku 1901 Bractwo otrzymało sztandar, który obecnie znajduje się w Kościańskim Muzeum Regionalnym. Warto podkreślić, że w Czempiniu działało zarówno polskie jak i niemieckie Bractwo Strzeleckie. W roku 1928 nadano Bractwu nowy statut. Jego działalność zakończył wybuch II wojny światowej. Aktualnie na terenie Czempinia organizacja strzelecka nie funkcjonuje.

Z.W

foto M.Szymczak , zbiory M.Werwińskiego

foto nr 3 : najstarsze znane zdjęcie Bractwa Strzeleckiego  3.10.1897 , foro nr 4 : ks. Infułat Karol Kiełczewski - król kurkowy w Czempiniu 1913r. widoczny łańcuch króla kurkowego , foto nr 6 Zawody Strzeleckie - Pocztowe Przysposobienie Wojskowe z nagrodą przechodnią 1936 r. ( oryginalna nagroda na foto nr 5 - Michał Werwiński w replice stroju Bractwa Kurkowego w Czempiniu ).