M.Cudak i Z.Mikołajczak - Skutki zmian klimatycznych dla lasów Nadleśnictwa Kościan

Leśnicy Zbigniew Mikołajczak i Maciej Cudak w dniu 25 lutego 2020 roku wygłosili kolejny wykład w ramach cyklu TMZK na temat - Skutków zmian klimatycznych dla lasów Nadleśnictwa Kościan. W Polsce działa 430 nadleśnictw. Nasze - kościańskie charakteryzuje się 17 % lesistością, dominują tereny rolnicze, obejmuje 5 powiatów, 11 gmin i 12 Leśnictw, zajmuje łącznie 1075 ha.

Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne wpływają zdecydowanie negatywnie na nasze lasy. Notowane są wyższe temperatury - w lipcu i sierpniu 2018 roku temperatura była wyższa niż średnia w latach 1981-2010. Jednocześnie notujemy niższe opady atmosferyczne, a wilgotność gleby jest bliska zero. Rok  2019 był rokiem z niedoborem wody, ostatnie lata były ekstremalnie ciepłe, drzewostany odczuwają deficyt wody. W roku 2017 na skutek silnych wiatrów powalonych została wiele drzew zwłaszcza na terenie Leśnictwa Jurkowo.

Istotną rolę odgrywają kanały Obry, które z jednej strony odprowadzają wodę, ale mają także za zadanie tę wodę magazynować. Są okresy, w których kanały są całkowice pozbawione wody. Brak wilgoci szczególnie dotkliwie odczuwają świerki. Kornik drukarz atakuje własnie takie osłabione brakiem wody drzewa, a to dyktuje przymusowe zręby. Od roku 2018 występuje też kornik ostrozębny. Opisana sytuacja pwoduje zagrożenie świerka na terenie Wielkopolski, przy czym brak jest środków chemicznych, które można by stosować  i tym samym konieczne staję się sanitarne cięcie drzew. Notowano też atakowanie wierzchołków sosen przez grzyba; licznie pojawia się jemioła, która w znacznych ilościach niszczy drzewa.

Generalnie sytuacja lasów na terenie  Nadleśnictwa Kościan nie napawa optymizmem.

ZW

 

Foto : J.Olejniczak