Konferencja naukowa „Województwo poznańskie w XVI wieku” (2015)

1 lipca 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Kościanie odbyła się konferencja naukowa pod tytułem: „Województwo poznańskie w XVI w.” Organizatorami spotkania był Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, przy finasowym wsparciu Burmistrza Miasta Kościana i Starosty Kościańskiego oraz współpracy Stadniny Koni w Racocie. 

Ramowy program konferencji:

Początek

Referent

Tytuł

Uwagi

Województwo poznańskie

9.30

 

Otwarcie konferencji

 

9.40

prof. Tomasz Jurek (Poznań)

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu

referat

10.10

mgr Jerzy Łojko (Konin)

Sieć miejska województwa poznańskiego w XVI-XVIII wieku w świetle wykazów podatkowych. Problemy interpretacyjne

referat

10.40

 

Przerwa 

 

10.55

mgr Michał Gochna (Warszawa)

Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w.

referat

11.25

 

Dyskusja

 

11.55

 

Dłuższa przerwa 

 

Szlachta

12.25

prof. Marek Górny (Wrocław)

Związki rodzinne szlachty powiatów kościańskiego i kcyńskiego w XVI wieku – skala zjawiska, kierunki migracji

referat

12.55

dr Paweł Klint (Wrocław)

Szlachta ziemi wschowskiej w jej majątki w drugiej połowie XVI wieku

referat

13.25

 

Przerwa 

 

13.40

Lek. wet. Grzegorz Nowak (Kościan)

Bojanowscy vel Parscy na szesnastowiecznym Parsku: dworzanie, poeci, rycerze i infamisi

referat

14.10

dr Eugeniusz
Śliwiński (Leszno)

Arciszewscy w Śmiglu na przełomie XVI/XVII wieku

komunikat

14.30

 

Dyskusja

 

15.00

 

Przerwa obiadowa

 

Ujęcia monograficzne

16.30

mgr Dariusz Kram (Kościan)

Układ przestrzenny szesnastowiecznego Kościana

referat

17.00

mgr Tomasz Związek (Warszawa)

Młyny rudne w powiecie poznańskim w  XIV-XVI wieku

komunikat

17.20

 

Dyskusja

 

17.45

 

Przerwa 

 

Edycje źródłowe

18.00

Dr Krystyna Górska-Gołaska (Poznań)

Społeczeństwo powiatu kościańskiego na podstawie księgi ziemskiej z lat 1401-1402

komunikat

18.20

dr hab. Marek Słoń (Warszawa)

Najstarsza wschowska księga grodzka (1495-1526) i jej edycja

komunikat

18.40

 

Dyskusja

 

19.30

 

Zamknięcie konferencji

 

Na każdy referat przewidziano 25 minut na jego wygłoszenie (na komunikat 15 min.) oraz 5 minut na krótkie pytania. Dyskusja problemowa miała miejsce po całym bloku tematycznym. Na zakończenie obrad dokonano podsumowania konferencji.