Jarosław Donaj - Samorząd wsi Racot 27.09.2022

W dniu 27.09.2022 roku w Racocie wysłuchaliśmy kolejnego wykładu TMZK. Jarosław Donaj sołtys Racotu, omówił temat samorządu Wsi Racot. Autor - w niezwykle ciekawy, konstruktywny sposób przedstawił funkcjonowanie sołectwa prezentując symbol wsi Racot. Wskazał podstawy prawne działania samorządu, jego podstawowe formy pracy, kompetencje sołtysa i rady sołeckiej. Ich działanie koncentruje się na sprawach bezpieczeństwa mieszkańców, rekreacji, dbałości o środowisko, jego ochronę, dokonywanie wielu nasadzeń zieleni. Wieś posiada starannie zagospodarowane tereny wokół stawu, gdzie odbywa się szereg spotkań i imprez wiejskich. Kultywuje tradycje hisoryczne, organizuje akcje charytatywne, dożynki, pomoc dla potrzebujących, promuje sport, turystykę, pamięta o wydarzeniach historycznych. Ponadto podejmuje szereg innych działań, które łączą społeczeństwo wsi i pozwalają wspólnie pracować na jej rzecz. W bieżącym roku sołectwo otrzymało II-gą nagrodę w konkursie wojewódzkim sołectw. Wykładu wysłuchało ponad 100 uczestników, całość zilustrowano szeregiem zdjęć i krótkim filmem. 

Z.W 

foto. M.Szymczak i J.Olejniczak