Jacek Olejniczak -Promocja bogactwa przyrodniczego Ziemi Kościańskiej

W dniu 29 października 2019 roku wysłuchaliśmy kolejnego - 578 wykładu TMZK autorstwa jacka Olejniczaka na temat " Promocji bogactwa przyrodniczego Ziemi Kościańskiej ". Prelegent krótko przedstawił proces kształtowania się ziemi i tworzenia kontynentów, podkreslając, że wiele milionów lat temu teren dzisiejszej Polski był obszarem pustynnym i ciepłym, a zawartość tlenu w powietrzu wynosiła ok. 35 %. Zdefiniował pojęcie przyrody jako wody, ziemi, powietrza oraz roślin i zwierząt. Podkreślił , że ludzie lubią przebywać na łonie przyrody, która daje odpoczynek. Jacek Olejniczak przedstawił szereg zdjęć swego autorstwa, na których pokazał ptaki żyjące na Ziemi Kościańskiej - mazurka, wróbla, sikorki bogatki, modraszki, szczygła, żurawia, remiza, a także kwiaty, owady i motyle. Warto podkreślić, że wiele jego zdjęć publikowanych jest przez amerykańskie wydawnictwo National Geographic, dzięki czemu mogą być podziwiane na całym świecie.  Po raz kolejny wykładu wysłuchała liczna grupa młodzieży szkolnej.

Z.W 

foto z wykładu M. Szymczak

foto przyrody: J.Olejniczak