Dr T. Węsierski - Krzywińska Kolej Drezynowa 28.02.2017

Foto M.Szymczak, M.Matysiak