Dawni mieszkańcy Kiełczewa....26.11.2019

W dn. 26.11.2019r. wysłuchaliśmy kolejnego wykładu na temat " Dawnych mieszkańców Kiełczewa w świetle wstępnych badań archeologicznych". Autorki - mgr Anna Klaudel i dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka przedstawiły efekt wieloletnich prac wykopaliskowych przeprowadzonych na 3 działkach na terenie Kiełczewa koło Kościana w latach 2016-2019. Trwające 3 lata badania objęły teren ponad 356 hektarów. W ich wyniku znaleziono ślady ziemianek, jam, palenisk, noży, igieł, kości ludzkich i zwierzęcych, poroży, szkła, grocików krzemieniowych, a także pochówek szkieletowy z okresu paleolitu i kultury pucharów lejkowatych. Znaleziska stanowią bogaty zbiór zabytków ruchomych i dowodzą , że istniejąca tam osada była zlokalizowana na kiełczewskich górach już w okresie neolitu ok. 4,5 tysiąca lat p.n.e. Znaleziono również obiekty mieszkalne, piwiiczki, studnie na skraju osady, żarna, ciężarki tkackie, piece, dymarki. Kolejnym etapem prac będą szczegółówe badania znalezisk, co pozwoli doprecyzować dotychczas wypracowane wnioski. 

Z.W

Foto M Szymczak