Chronologicznie

(Opracowanie Violetta Nowak, M.Matysiak)

1961

Igłowicz Bolesław - Powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (zebranie organizacyjne 17.02.1961)

Igłowicz Bolesław - Grodziska w powiecie kościańskim

 

1962

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna powiatu kościańskiego

Gendera Wanda - Środowisko geograficzne Kościana

Igłowicz Bolesław - Ochrona zabytków w świetle ustawy

Igłowicz Bolesław, Szurkowski Edmund - Organizacja Studium Regionalnego

Igłowicz Bolesław - Praca regionalna

 

1963

Florkowki Henryk - Dzieje Kościańskiej apteki pod „Białym Orłem”

Igłowicz Bolesław, Florkowski Henryk - Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego, plany na przyszłość

Glapa Tadeusz - Powiat kościański sto lat temu

Winowicz Krystyna - Ks. dr Józef Surzyński

 

1964

Igłowicz Bolesław - Krajobraz Ziemi Kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Zabytki archeologiczne Ziemi Kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Jak zostałem regionalistą

Koszewski Marian - Wspomnienia więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Gusen

Mikołajczyk Tadeusz - Powiat kościański w 20-leciu Polski Ludowej

Richter Ignacy, Zielonka Jerzy - Z historii pożarnictwa kościańskiego

Wielgosz Zbigniew - Kontakty Kościana z Uniwersytetem Jagiellońskim

Zielonka Jerzy - Generał Dezydery Chłapowski

Zimniewicz Kazimierz - Miasta powiatu Kościańskiego w świetle ankiety pruskiej z 1793 r.

 

1965

Florkowski Henryk - Rys historyczny szpitalnictwa miasta Kościana

Florkowski Henryk - Klemens Koehler, wybitny lekarz, archeolog i społecznik

Igłowicz Bolesław, Zielonka Jerzy - Dzieje miasta Kościana

Igłowicz Bolesław - Kurhany w Łękach Małych

Matuszczak Walenty - Legendy, podania i baśnie w rysunkach dzieci

Przygodzki Czesław, Zielonka Jerzy - Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i w oczach dzieci

Smardz Marian - Rozwój przestrzenny Kościana

Tumidajski Henryk - Szlaki turystyczne powiatu kościańskiego

Zielonka Jerzy - Pochodzenie nazw miejscowości w powiecie Kościańskim

Zimniewicz Janina - Okupacja hitlerowska na terenie powiatu kościańskiego

 

1966

Abt Stefan - Kartki z gospodarczych dziejów miasta Śmigla

Cichocki Zygmunt - Zarys historii chórów kościańskich

Florkowski Henryk - Opis Kościana według odczytów K. Koehlera wygłoszonych w Towarzystwie Przemysłowym w Kościanie

Florkowski Henryk - Kościańscy stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego w XIX w.

Igłowicz Bolesław -Tworzenie się wielkiej własności kościelnej na przykładzie klasztoru Benedyktynów w Lubiniu

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim

Przygodzki Czesław - Oprowadzenie niedźwiedzia. Przyczynek etnograficzno-socjologiczny

Szumowski Zbigniew - Wyzwolenie Ziemi Kościańskiej spod okupacji hitlerowskiej

Wdowicki Leon - Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Pieśni ludowe okręgu kościańskiego w badaniach Oskara Kolberga

 

1967

Brambor Teresa - Architektura powiatu kościańskiego

Florkowski Henryk - Ziemia Kościańska w publikacjach Klemensa Koehlera

Igłowicz Bolesław - Krzysztof Arciszewski

Igłowicz Bolesław - Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. I

Igłowicz Bolesław - Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. II

Pieczyński Zygmunt - Wykopaliska w Bruszczewie

Tczewski Marian - Z dziejów cukrownictwa na Ziemi Kościańskiej

Zielonka Jerzy - Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. I

Zielonka Jerzy - Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. II

Zielonka Jerzy - 25-lecie powstania PPR na Ziemi Kościańskiej

 

1968

Florkowski Henryk - Dr Bogusław Palicki (1913-1968)

Gierliński Jan - Z przeszłości Krzywinia

Igłowicz Bolesław - Bank Spółdzielczy w Kościanie w latach 1868-1968

Igłowicz Bolesław - Powiat kościański w przewodniku po Wielkopolsce

Kruszewski Klemens - Harcerstwo kościańskie w okresie okupacji

Piwoń Aleksander - Archiwalia kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie

Wołkowiński Romuald - Stadnina Koni w Racocie

Zielonka Jerzy - Powiat kościański w Powstaniu Wielkopolskim

 

1969

Florkowski Henryk - Działalność Ligi Polskiej na terenie powiatu kościańskiego (1848-1850)

Florkowski Henryk - Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie kościańskim w latach 1919-1969

Florkowski Henryk - Sytuacja narodowościowa w powiecie kościańskim w 1848 r.

Igłowicz Bolesław - Ochrona przyrody w powiecie kościańskim

Polak Bogusław - Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

Urbański Marian - Kościaniacy Powstańcom Górnośląskim

Wdowicki Leon - Ziemia Kościańska w planach na lata 1966-1970 i 1971-1975

Zielonka Jerzy - Z notatnika reportera

 

1970

Abt Stefan - Rozwój regionu w świetle stosowania maszyn cyfrowych

Chojnacki Leon - Kościańskie doświadczenia w zakresie reformy szkolnictwa

Florkowski Henryk - Dzieje rzemiosła kościańskiego

Mendel Tadeusz - Rola kościańskiej spółdzielczości na tle gospodarki powiatu

Pielowski Zygmunt - Prace stacji badawczej PAN Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Roesler Andrzej - Krótki zarys dziejów Lubiechowa

Urbański Marian - Kościan w 1926 r. w kronice „Gazety Polskiej”

Zielonka Jerzy - Kronika sądowa powiatu kościańskiego z XV w.

Zielonka Jerzy - 25-lecie wyswobodzenia Kościana spod okupacji hitlerowskiej

Zimniewicz Kazimierz - Ziemia Kościańska na tle powiatów ościennych

 

1971

Buchert Stanisław - Zarys historyczny Zakładu Głuchoniemych w Kościanie

Florkowski Henryk - Tygodnik Nadobrzański

Kaliszewski Henryk - Początki kształtowania się władzy ludowej na terenie powiatu kościańskiego

Kruszewski Klemens - W setną rocznicę powstania Towarzystwa Pszczelnego w Kościanie

Stępka Zdzisław - Rola i działalność Prokuratury Powiatowej w Kościanie

Zimniewicz Kazimierz - Dziesięć lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

 

1972

Bejnarowicz Anna - Dzieci z trudnościami w nauce w powiecie kościańskim

Dybowicz Franciszek - Wczoraj i dziś kościańskiego rolnictwa

Florkowski Henryk - Dzieje rzemiosła powiatu kościańskiego

Florkowski Henryk - Dr med. F. Biały

Igłowicz Bolesław - Kościańskie w przewodnikach turystycznych

Karłowska-Kamzowa Alicja - Kościół św. Marcina w Gryżynie na tle problemów fundacji murowanych jednonawowych kościołów w Wielkopolsce XII-XII w.

Przygodzki Czesław - Żydzi w Czempiniu

Przygodzki Czesław - Kronika miasta Czempinia

Tucholski Marian - Omówienie książki Gustawa Jackowskiego pt. „W walce o polskość”

Urbański Marian - Kościan w początkach XX w.

Zielonka Jerzy - Stanisław Szczepanowski - życie i dzieło. W 125 rocznicę urodzin

Zielonka Jerzy - Dzieje kościańskiego sukiennictwa

 

1973

Florkowski Henryk - A. Bukowiecka z Cichowa

Igłowicz Bolesław - A.H. Kaletka – historyk Wielichowa

Kaliszewski Henryk - Partie polityczne w powiecie kościańskim w latach 1945-1948

Koszewski Marian - Dr med. F. Witaszek

Kruszewski Klemens - Drużyna harcerska im. Jana III Sobieskiego

Kwilecka Irena - Dzieje klasztoru Benedyktynów w Lubiniu

Nowaczyk Marek - Przestrzenno-gałęziowe powiązania przemysłu powiatu kościańskiego

Przygodzki Czesław - Grafika propagandowa byłego Związku Powstańców Wielkopolskich

Winowicz Krystyna - Aspekty wychowawczo-społeczne muzycznego kształcenia i muzykowania w społeczeństwie kościańskim

Zielonka Jerzy - Epidemia cholery w powiecie kościańskim w XIX w.

 

1974

Florkowski Henryk - Dr Franciszek Chłapowski (1846–1923) w walce o odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku

Igłowicz Bolesław - W 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie

Jakubiak Tadeusz - Rola możnych w fundacji opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu

Kaźmierczak Antoni - Prof. Kazimierz Morawski (1852-1925)

Koszewski Marian - Tematyka kościańska w „Przyjacielu Ludu”

Kwilecka Irena - Rola klasztoru w Lubiniu w rozwoju kultury w Wielkopolsce

Polak Bogusław - Zasłużeni kościańscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919

Świątkiewicz Józef - Maurycy Komorowicz - wulkanolog

Zielonka Jerzy - Hitlerowska prasa kościańska

Zielonka Jerzy - Mury obronne Kościana cz. I

Zielonka Jerzy - Mury obronne Kościana cz. II

 

1975

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. I

Bejnarowicz Jan - Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. II

Bejnarowicz Jan - Niektóre problemy ochrony wód w powiecie kościańskim

Bernard Henryk - Spółdzielczość wiejska w powiecie kościańskim

Bręczewski Stefan - Ziemia Kościańska w nowym podziale administracyjnym kraju

Cichy Hieronim - Zagadnienia zabudowy przestrzennej wzorcowej gminy Kamieniec

Igłowicz Bolesław - Kościan w latach szwedzkiego potopu

Jąder Tadeusz - Tradycje domowego wypieku chleba

Koszewski Marian - „Księga Obry” wg książki Janusza Roszko - „Kolebka Siemowita”

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Okupacja hitlerowska w Kościańskiem - stan badań

Świątkiewicz Józef - Zapiski z wędrówek śladami Chłapowskich

 

1976

Abt Stefan - Perspektywy rozwoju miast satelitarnych Poznania na przykładzie Kościana i Śmigla

Andrzejewski Roman - Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej

Borowski Stanisław - Rodzina w mikroregionie Czacz - wczoraj, dziś i jutro

Brambor Teresa - Najciekawsze zabytki Ziemi Kościańskiej

Burszta Józef - Regionalizm a kultura ludowa

Hernik Ireneusz - Intensyfikacja produkcji leśnej na Ziemi Kościańskiej

Jasnosz Stanisław - Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej

Rusiński Władysław - Z problematyki badań regionalnych

Skoczylas Roman - Kierunki rozwoju rolnictwa na Ziemi Kościańskie

Wielgosz Zbigniew - Geneza i rozwój Kościana

 

1977

Chmielowski Stanisław - Kościański strój ludowy

Florkowski Henryk - Kościan w 1945 r.

Jakubiak Tadeusz - Dokumenty kościańskie w zbiorach Archiwum Poznańskiego

Jąder Jan - Kościan dziś i jutro

Kunkel Robert - Stan badań rewaloryzacji zabytków lubińskich

Nelke Wanda - Późnogotycki ołtarz w Farze Kościańskiej

Przygodzki Czesław - Na tropach poety ludowego w Łuszkowa

Ruszczyńska Teresa - Zabytki Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Kościańskie wydawnictwa muzyczne w latach 1890-1939

Urbański Marian - Cyrkus z hyjpami

Zielonka Jerzy - Losy kościaniaków w czasie okupacji hitlerowskiej

Zielonka Jerzy - Kościan na tle sąsiednich miast

 

1978

Czarna Jadwiga - Biblioteki powiatu kościańskiego 1945-1975

Florkowski Henryk - Kościan na starych mapach

Jąder Tadeusz - Cichowo w aspekcie historyczno-socjologicznym

Kowalewska Maria - Prasa jako środek masowej propagandy i informacji w regionie kościańskim

Piwoń Aleksander - Rozwój gospodarczy Kościana w okresie międzywojennym

Polak Bogusław - Działalność Sokola na Ziemi Kościańskiej

Polak Bogusław - Powstanie Wielkopolskie w kościańskich zdjęciach fotograficznych

Świątkiewicz Józef - Dawne kopalnie węgla brunatnego na Ziemi Kościańskiej

Wielgosz Zbigniew, Zielonka Jerzy - Śmigiel w zachodnioniemieckiej publikacji

Winowicz Krystyna - Ruch koncertowy w Kościanie w XIX i XX w.

Zielonka Jerzy - Wywłaszczenia Polaków na terenie powiatu kościańskiego w okresie okupacji

 

1979

Chuda-Pater Łucja - Stan sanitarny Kościana

Florkowski Henryk - Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, obywatel (w 100-lecie śmierci)

Florkowski Henryk - Kościan w przezroczach

Kaźmierczak Antoni - Pomniki przyrody na Ziemi Kościańskiej

Kiełczewski Bohdan - Józef Rogaliński (z Jurkowa) wybitny astronom i matematyk epoki Stanisława Augusta

Koszewski Marian - Pomniki pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej

Matuszczak Walenty - Legendy kościańskie

Narożny Franciszek - Kościan mej młodości

Sauter Wiesław - Krzysztof Żegocki - pierwszy partyzant Rzeczypospolitej

Tumidajski Henryk - 25 lat działalności kościańskiego PTTK

Urbański Marian - Lektura „Gazety Kościańskiej” 1896-97

Zielonka Jerzy - 550 lat Wielichowa

Zielonka Jerzy - Kościan w oczach dziennikarza

 

1980

Bech Stefan - Wyzwolenie Kościana w 1945 r.

Florkowski Henryk - Gmina Bucz w okresie okupacji

Grot Zdzisław - Dowódcy Powstania listopadowego z Ziemi Kościańskiej

Karg Jerzy - Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym

Kopczyński Wawrzyniec - Weryfikacja zabytków Kościana

Kruszewski Klemens - Zygmunt Irzabek (1880-1939), wielki wychowawca młodzieży Kościana

Kuźniak Stanisław - Jezioro Trzebidzkie (pod Buczem) przyszły rezerwat ornitologiczny

Minta Ignacy - Kościańskie obrzędy ludowe

Starzyński Aleksander - Ostatnie odkrycia archeologiczne na Ziemi kościańskiej

Urbański Marian - Drukarstwo kościańskie

 

1981

Ceptowski Józef - Saga rodu Ceptowskich

Karg Jerzy - Problemy ekologiczne regionu kościańskiego

Koszewski Marian - Obozy hitlerowskie na Ziemi Kościańskiej

Kruszewska Dobromiła - Dzieje harcerstwa kościańskiego (1912-1939)

Majchrzak Józef - Kościan przed pół wiekiem

Olejniczak Bernard, Chłapowski Dezydery - Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym

Pawlak Hanna - Franciszka Ciesiółkowa – wielkopolska śpiewaczka ludowa

Potok Roman - Dzieje harcerstwa kościańskiego (1945-1981)

Taciak Wacław - Pomiary ziemi przed wiekami

Zimniewicz Kazimierz - Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej o swoim regionie

 

1982

Chłapowski Dezydery, Olejniczak Bernard - Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym

Czarna Jadwiga - Czytelnictwo w Kościanie

Florkowski Henryk - Walka kulturna w Kościanie

Kuźniak Stanisław - Ptaki łąk nadobrzańskich

Nastawny Władysław - Problemy ochrony środowiska okolicy Kościana

Świątkiewicz Józef - Morawscy z Jurkowa

Winowicz Krystyna - Włościańskie chóry w Kościanskiem

 

1983

Cisoń Ryszard - „Rów poznański” a gospodarka kraju

Florkowski Henryk - Doktor med. Franciszek Chłapowski (1846–1923)

Florkowski Henryk, Świątkiewicz Józef - Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym

Jakubiak Tadeusz - Kurkowe bractwa strzeleckie Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian, Zielonka Jerzy - Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa

Makowski Szczęsny - Wawrzyniec Czajka (1883-1974)

Pielowski Zygmunt - Zwierzęta łowne w krajobrazie rolniczym

Winowicz Krystyna - Organiści kościańscy

Zimniewicz Kazimierz - Problemy parków krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej

 

1984

Hilczer-Kurnatowska Zofia - Ziemia Kościańska we wczesnym średniowieczu

Mendel Tadeusz - Śmigiel w latach 30-tych XX w.

Polak Bogusław - Kościańscy powstańcy pod Lesznem w 1919 roku

Przygodzki Czesław - Obrazki dawnego Czempinia

Rakowski Stefan - Szkolnictwo w mieście i gminie Kościan

Samelczak Jan - Nieznane archiwalia lubińskie

Skuratowicz Jan - Dwory i pałace Ziemi Kościańskiej

Winowicz Krystyna - Dorobek kompozytorski i naukowy ks. dr. Józefa Surzyńskiego

Zakrzewski Zbigniew - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Wielkopolsce

 

1985

Florkowski Henryk - Sześć wieków medycyny kościańskiej

Igłowicz Bolesław - Nazwy miejsc niezamieszkałych (pół, lasów, pagórków, stawów, bagien, uroczysk itp.) na Ziemi Kościańskiej

Linette Eugeniusz - Kościan i Śmigiel - początki i rozwój układu przestrzennego

Ludowicz Bogdan - Kościan w starej fotografii

Pawicki Jan - Drewniana architektura Ziemi Kościańskiej

Rabski Eugeniusz - Badania nad energią słoneczną dla różnych powierzchni użytkowanych rolniczo w świetle obserwacji prowadzonych w okolicy Turwi

Sroka Stanisław - Ochronki na Ziemi Kościańskiej XIX wieku

Witkowski Zdzisław - Ewenement ornitologiczny zbiornika retencyjnego „Wonieść”

Zielonka Jerzy - Kościan - pierwsze dni wolności w 1945 roku

 

1986

Igłowicz Bolesław, Pawicki Jan - Cmentarze kościańskie

Koszewski Marian - Kościaniacy w forcie VII w Poznaniu w latach 1939-1944

Kurnatowska Zofia - Z dziejów Opactwa Benedyktów w Lubiniu

Kuźniak Stanisław - Rozmieszczenie liczebności i efekty lęgów bociana białego na Ziemi Kościańskiej

Paszek Zygmunt - Wartości kulturowe Ziemi Kościańskiej

Pniewski Lech - Stan kultury na Ziemi Kościańskiej

Sroka Stanisław - Ziemia Kościańska w twórczości Stanisława Helsztyńskiego

Tumidajski Henryk - Właściwości i walory rekreacji turystycznej Ziemi Kościańskiej

Zielonka Jerzy - Działania wojenne a straty ludnościowe w Kościanie w 1945 r.

Zimniewicz Kazimierz - Horyzonty regionalizmu kościańskiego

 

1987

Bauer Piotr - Batalion Obrony Narodowej „Kościan” w 1939 r.

Florkowski Henryk - Kółka rolnicze na Ziemi Kościańskiej

Florkowski Henryk - Polscy lekarze pow. kościańskiego i śmigielskiego w okresie zaboru pruskiego

Gomolec Ludwik - Kościan w okresie Prus Południowych

Kaźmierczak Antoni - Wybrane zespoły roślin Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Ks. Cieplucha (1882–1950) historyk Ziemi Kościańskiej

Pawicki Jan - Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP

Winowicz Krystyna - Perspektywy rozwoju szkolnictwa muzycznego w Kościanie

Witkowski Zdzisław - Wpływ zbiornika „Wonieść” na zmiany krajobrazowe Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Szkolnictwo rolnicze w Nietążkowie

Zielonka Jerzy - Armia Krajowa w Kościanie w latach 1942-1944

 

1988

Cofta Włodzimierz - Znaczenie zadrzewienia w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski

Florkowski Henryk - Wizerunki nauczycieli powiatu kościańskiego w latach 1919-1939

Jurga Michał - Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Kościół katolicki na Ziemi Kościańskiej w latach 1939-1945

Omieczyński Witold - Zbiory Muzeum Regionalnego w Kościanie

Pawicki Jan - Kościół w Parzęczewie

Smardz Marian - Domki dla zbombardowanych Berlińczyków w Kościanie w czasie okupacji

Winowicz Krystyna - Osiągnięcia kościańskich maturzystów z 1948 r.

Zielonka Jerzy - Problemy niemieckiej listy narodowościowej w Kościanie w latach 1939-1944

 

1989

Jurga Józef - Miejska Rada Narodowa w Kościanie

Kaźmierczak Antoni - Lipy Ziemi Kościańskiej

Kaźmierczak Teofil - Dzieje Kościańskiego ZBOWiD-u (Związku Bojowników o Wolność i Demokrację)

Koszewski Marian - Kościaniacy w hitlerowskim obozie w Żabikowie

Pawicki Jan - Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. I

Winowicz Krystyna - Saga rodu Samelczaków

Witkowski Zdzisław - Spółka Wodno-Melioracyjna na Nizin Odrzańskich

Zbierski Hubert - Sylwetki rozstrzelanych w Śmiglu

Zielonka Jerzy - Z dziejów Państwowej Stadniny Koni w Racocie

Zielonka Jerzy - Tajne raporty Landrata Kościańskiego z 1939 r.

 

1990

Florkowski Henryk - Losy nauczycieli Ziemi Kościańskiej w II wojnie światowej

Gruchman Bohdan - Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Kościana

Kaźmierczak Antoni - Zieleń miasta Kościana

Koszewski Marian - Kościaniacy w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu w latach 1939-1945

Pawicki Jan - Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. II

Ratajczak Kazimierz - Lasy w Kościańskiem

Wielgosz Zbigniew - Początki Kościana w świetle najnowszych badań

Zbierski Hubert - Działalność czeladzi katolickiej w Śmiglu (1870-1883)

Zielonka Jerzy - Kościaniacy na przymusowych robotach w III Rzeszy

Zimniewicz Kazimierz - Przemęckie ciekawostki historyczne

 

1991

Bauer Piotr, Polak Bogusław - Kościaniacy - Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I

Bauer Piotr, Polak Bogusław - Kościaniacy - Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II

Florkowski Henryk - Oskar Bielawski (1891-1973). W stulecie urodzin

Florkowski Henryk - Codzienność ekologiczna Kościana

Koszewski Marian - Internowanie duchownych katolickich w Lubiniu (1940-1941)

Świątkiewicz Józef - Kościół parafialny w Czempiniu

Witkowski Zdzisław - Wartości turystyczne Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Towarzystwo Przemysłowców katolickich w Śmiglu

Zielonka Jerzy - Kościaniacy - więźniowie polityczni 1945-1952

Zimniewicz Kazimierz - O funkcjach, dynamice i granicach Kościana

 

1992

Bauer Piotr - Zasoby i działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie

Florkowski Henryk - Działacze harcerscy wśród nauczycieli Ziemi Kościańskiej

Koszewski Marian - Kościaniacy w więzieniu w Rawiczu w latach 1938-1945

Łaszkiewicz Tadeusz - Kiełczewo 45 - Wstępne wyniki sezonu wykopaliskowego 1991 r.

Makowski Szczęsny - Wspomnienie o Edwardzie Fabiańczyku

Pawicki Jan - Kościół parafialny w Łąkach Wielkich

Potok Roman - 80 lat kościańskiego harcerstwa

Zbierski Hubert - „Witryna Śmigielska” – nowe pismo regionalne

Zielonka Jerzy - Pseudoeutanazja psychicznie chorych w Kościanie 1939-1945

Zielonka Jerzy -Kościańska księga śmierci 1939-1945

Zimniewicz Kazimierz - 30 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1991)

 

1993

Czarna Jadwiga - Adam Tomaszewski – harcerz, żołnierz AK, emigrant, pisarz

Florkowski Henryk - Historia psychiatrii kościańskiej

Koszewski Marian - Niemieckie więzienia w Kościanie w latach 1939-1945

Makowski Szczęsny - Prof. Helena Tadeuszakówna (1908-1982)

Pawicki Jan - Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Kościańskiej

Szymanowska Mirosława - 20-lecie Szkoły Specjalnej w Kościanie

Winowicz Krystyna - Zapomniana szkoła prywatna w Kościanie i jej nauczyciele

Witkowski Zdzisław - Mury obronne miasta Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Banki spółdzielcze na Ziemi Kościańskiej

 

1994

Chojnacki Leon - Kościańskie szkolnictwo przed i po II wojnie światowej

Czarna Jadwiga - Twórczość literacka Adama Tomaszewskiego

Kaźmierczak Antoni - Ciekawe, rzadkie gatunki roślin w okolicach Kościana

Koszewski Marian - Kościaniacy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu

Makowski Szczęsny - Jerzy Osiecki – harcerz, poeta, dyplomata

Przybylski Marian - Związek Inwalidów Wojennych RP w Kościanie (1920-1993)

Winowicz Krystyna - Kościański okres w życiu ks. Prałata Józefa Surzyńskiego

Witkowski Zdzisław - Prywatyzacja na Ziemi Kościańskiej w latach 1990-1993

Zielonka Jerzy - Kościańska księga śmierci (1939-1945) - wynik badań

Zimniewicz Kazimierz - Parki krajobrazowe na Ziemi Kościańskiej

 

1995

Bauer Piotr - Dzieje Kościańskiego Ratusza

Florkowski Henryk - Lekarze kościańscy okresu zaboru pruskiego

Karczmarek Stanisław - Duchowieństwo kościańskie w obozie koncentracyjnym w Dachau

Przybylski Marian - Organizacje kombatanckie w powiecie kościańskim (1946-1949)

Świątkiewicz Józef - Zygmunt Chłapowski (1869-1919)

Urban Jacek - Opaci lubińscy w XVI w.

Wenski Czesław - Wspomnienia z wysiedlenia (1939-1945)

Witkowski Zdzisław - Biografia Jana Witkowskiego (1917-1976)

Zielonka Jerzy - Prasa kościańska w latach 1988-1994

Zimniewicz Kazimierz - Słabe i silne strony, szanse i zagrożenia miasta Kościana

 

1996

Bartkowiak Jerzy - Kościan w XXI w. – jaki?

Koszewski Marian - Kobiety w kościańskich więzieniach i obozach hitlerowskich

Makowski Szczęsny - Z dziejów Kościańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Przybylski Marian - Dzieje ruchu kombatanckiego w powiecie kościańskim w latach 1949-1975

Świątkiewicz Józef - inż. Antoni Jezierski (1879-1965) przemysłowiec z Czempinia

Wenski Czesław - Na wysiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie

Zielonka Jerzy - Idea narodowa w działalności Towarzystwa Przemysłowego w Kościanie w latach 1873-1919

Zimniewicz Kazimierz - Witold Skarżyski - ekonomista

 

1997

Bartoszewski Henryk - Sytuacja ekologiczna w gminie Kościan

Czarna Jadwiga - Z archiwum Adama Tomaszewskiego

Karg Jerzy - Park krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego

Koszewski Marian - Kościaniacy w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

Maćkowiak Bolesław - Korporacja Rolna Skarbu Państwa w Czempiniu - stan i perspektywy

Pawicki Jan - Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP

Potok Roman - Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego (1982-1997)

Przybylski Marian - Działalność kombatancka na terenie Kościana i gminy w latach 1975-1995

Sarnowski Andrzej - Stadnina Koni w Racocie - historia i przyszłość

Zielonka Jerzy - Dwudziestopięciolecie Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

 

1998

Bauer Piotr - Burmistrzowie Kościana

Koszewski Marian - Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w Kościanie (1945-1950)

Pawicki Jan - Prasa Ziemi Kościańskiej w okresie II RP

Przybylski Marian - Kościańskie konferencje historyczne poświęcone Powstaniu Wlkp. 1918/1919

Szołkowski Andrzej - Hodowla Roślin „Danko” Choryń - historia i perspektywy 1998

Świątkiewicz Józef - Helena Modrzejewska w Kościańskiem

Winowicz Krystyna - 10-lecie Szkoły Muzycznej w Kościanie (1988-1998) 1998

Witkowski Zdzisław, Kozłowski Włodzimierz - Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998)

Zbierski Hubert - Barbara Chłapowska-Dąbrowska

Zielonka Jerzy - prof. Bolesław Igłowicz (1903-1996) - wybitny regionalista

Zimniewicz Kazimierz - Monografia Kościana - stan prac

 

1999

Czacharowski Leopold - Działalność organmistrzowska w Kościańskiem

Karg Jerzy, Witkowski Zdzisław - Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego

Koszewski Marian - O kościele p.w. Pana Jezusa w Kościanie w latach 1920-1966

Lewandowska Hanna - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w mojej pracy magisterskiej

Pawicki Jan - Przyczynki do dziejów Gimnazjum i Liceum w Kościanie

Przybylski Marian - Kościaniacy na frontach II wojny światowej

Spurtacz Stanisław - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie

Świątkiewicz Józef - Chłapowscy. Kronika rodzinna

Wojtczak Zdzisław - „Wiadomości Kościańskie” (1988-1998)

Zielonka Jerzy - Okupacja niemiecka w Kościanie (1939-1945)

 

2000

Bauer Piotr - Ratusz Kościański

Drozdowska Zdzisława - Ziemia Kościańska w „Kronice Wielkopolski”

Florkowski Henryk - O działalności Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego na Ziemi Kościańskiej

Kędzierski Roman - Kotusz, wieś agroturystyczna

Koszewski Marian - Moja ucieczka we wrześniu 1939 r.

Pawicki Jan - Dzieje pomnika Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu katolickim w Kościanie

Pawicki Jan - Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej pod zaborem pruskim cz. I

Świątkiewicz Józef - Borowo k. Czempinia - zarys dziejów

Winowicz Krystyna - Muzykalny Kościan XX wieku - próba podsumowania

Zielonka Jerzy - Niemcy w Kościańskiem w latach hitlerowskiej okupacji

 

2001

Górska-Gołaska Krystyna - Topografia średniowiecznego Kościana

Górska-Gołaska Krystyna - Rynek kościański i jego mieszkańcy w XV wieku

Koszewski Marian - Wkład dr n. med. Henryka Florkowskiego w rozwój Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Marciniak Ryszard - Zmierzch znaczenia Kościana w XVII i XVIII wieku

Piwoń Aleksander - Kościan w okresie międzywojennym

Świątkiewicz Józef - 80 lat harcerstwa w Czempiniu

Świątkiewicz Józef - Dr. n. med. Henryk Florkowski jako regionalista i społecznik. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Witkowski Zdzisław - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej - 40 lat działalności

Witkowski Zdzisław - Przemiany społeczno-gospodarcze w Kościanie po 1989 roku

Witkowski Zdzisław - Dr n. med. Henryk Florkowski. Życie i działalność. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

Zimniewicz Kazimierz - Parę uwag na temat strategii miasta Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Dorobek publikacyjny dr n. med. Henryka Florkowskiego. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego

 

2002

Balcer Leszek - Obwodnica Śmigla

Fórmanowicz Tadeusz - Kartki z historii Wielichowa (zebranie wyjazdowe we Wielichowie w pałacu)

Górska-Gołaska Krystyna - Turew w końcu XIX wieku i we wspomnieniach Antoniny Chłapowskiej

Kamieniarz Robert - Zwierzęta w krajobrazie rolniczym okolic Kościana. Wyniki prac Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Kędzierski Roman - Flora i fauna Kotusza i okolic

Kuczewski Ignacy - Kartki historii Kamieńca (zebranie wyjazdowe w Kamieńcu w Gimnazjum im. Jana Pawła II)

Świątkiewicz Józef - Czesław Przygodzki z Czempinia - regionalista i pedagog

Witkowski Zdzisław - Nowe gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej

Zbierski Hubert - Śmigielska Kolejka Wąskotorowa - 100 lat i co dalej?

Zimniewicz Kazimierz - Rynek pracy w Kościanie

 

2003

Bartoszewski Henryk - Kościańskie złoża gazu

Górska-Gołaska Krystyna - Uwłaszczenie chłopów na Ziemi Kościańskiej w I połowie XIX wieku

Koszewski Marian - Mniejszość niemiecka w Kościanie w latach 1919-1939

Kowalkowska Marlena - Ginące gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej

Potok Roman - 20-lecie Kręgu Harcerzy Seniorów w Kościanie

Świątkiewicz Józef - Wańkowiczowie z Gorzyczek (zebranie wyjazdowe w Czempiniu w pałacu)

Taciak Wacław - inż. Tadeusz Zajączkowski - zasłużony geodeta kościański

Winowicz Krystyna - Duszpasterska działalność ks. Józefa Klebby w Kościanie

Zalewska Anna - 700-lat Śniat (zebranie wyjazdowe w Śniatach)

Zimniewicz Kazimierz - Atrakcyjność Kościana

 

2004

Albińska Czesława - 80-ta rocznica pierwszej matury w Kościanie

Czarna Jadwiga - Kościan w literaturze pięknej

Krzyżanowski Tadeusz, Witkowski Zdzisław - 50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kuczewski Ignacy - Kartki z historii Bonikowa (zebranie wyjazdowe w Bonikowie)

Pawicki Jan - Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej 1906-1907 cz. II

Pawicki Jan - Zabytkowe kościoły Ziemi Kościańskiej

Ratajczak Miron - Z dziejów skarbowości w Kościanie

Stelmaszyk Hipolit - Służba weterynaryjna na Ziemi Kościańskiej

Śliwiński Eugeniusz - Krzysztof Arciszewski - życie i działalność

Zalejski Marian - 110 lat Kościańskiej psychiatrii

 

2005

Bartoszewski Henryk - Rolnictwo w gminie Kościan po wejściu do Unii Europejskiej

Bereżecki Marek - Przebieg drogi ekspresowej w okolicach Kościana

Czebreszuk Janusz - Wykopaliska na obronnej osadzie z epoki brązu w Bruszczewie

Grupiński Janusz - Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Kościanie

Kowalkowska Marlena - Obszary Natura 2000 na Ziemi Kościańskiej

Piechocka Kamila - Pałac w Szczepowicach (zebranie wyjazdowe w pałacu w Szczepowicach)

Szerszuła Teresa - Florian Marciniak - syn Ziemi Kościańskiej - twórca Szarych Szeregów

Świątkiewicz Józef - Dr n. med. Henryk Florkowski. W I rocznicę śmierci

Świątkiewicz Józef - Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa

Zbierski Hubert -75 lat Klubu Sportowego „Pogoń” w Śmiglu

 

2006

Bresińska Sabina - Zagospodarowanie przestrzenne Kościana

Czarna Jadwiga - Kościan w prozie

Drosik Anna - Klasztor Bernardynów w Kościanie

Kostołowski Andrzej - 175 rocznica pobytu Adama Mickiewicza na Ziemi Kościańskiej (zebranie wyjazdowe w pałacu w Kopaszewie)

Lew Dorota - Strategia rozwoju miasta i gminy Czempiń (zebranie wyjazdowe w pałacu w Czempiniu)

Michalak Przemysław - Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Czempiniu 1815-1920

Nowak Grzegorz - Szkice z dziejów Parska cz. I

Taciak Wacław - Kataster. Rys historyczny

Witkowski Zdzisław - 45 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

Zimniewicz Kazimierz - Wielkość i kierunki migracji ludności Kościana w okresie 1998-2004

 

2007

Dydymska Bożena, Dydymski Bogusz - Pałac w Cykowie (zebranie wyjazdowe w Cykowie)

Karg Jerzy - Formy ochrony przyrody na Ziemi Kościańskiej

Lange Krzysztof - Czempiń w XIX w.

Marciniak-Helińska Katarzyna - Spółdzielczość mleczarska w Kościanie w latach 1984-2000

Marciniak Karol - Tradycje i perspektywy hodowli roślin w Choryni i Kopaszewie (Zebranie wyjazdowe w Choryni)

Nowak Grzegorz - Szkice z dziejów Parska cz. II

Piaskowski Władysław - Klub szachowy przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 25 lat działalności

Potok Roman - Tadeusz Emil Kościów (1907-1997)

Witkowski Zdzisław - Dewastacja krajobrazu kulturowego - wycinka drzew przydrożnych cz. I

Zarabska Edyta - Markety a rozwój drobnej przedsiębiorczości w Kościanie

 

2008

Czajka Zofia, Czajka Zdzisław - Gospodarstwo agroturystyczne w Trzebidzy (zebrania wyjazdowe w Trzebidzy k/Bucza)

Kozak Jan - Sto lat Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzysiak Ireneusz - Populacja bobra na Ziemi Kościańskiej

Mikołajczak Sylwia - Promocja Kościana

Świątkiewicz Józef , Zimniewicz Kazimierz - O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie

Stępczak Kazimierz - Alternatywne źródła energii - geotermia na Ziemi Kościańskiej

Szydłowski Marcin - Obrzanie - pierwotna grupa plemienna na Ziemi Kościańskiej

Śliwiński Eugeniusz - Z dziejów Bractwa Kurkowego w Śmiglu (zebranie wyjazdowe w siedzibie Bractwa w Śmiglu)

Witkowski Zdzisław - Dewastacja krajobrazu kulturowego - wycinka drzew przydrożnych cz. II

Żurek Stefan - Kartki z dziejów Solidarności Kościańskiej

 

2009

Florkowski Andrzej - Klasztor benedyktynów w Lubiniu w fotografii

Hildebrandt-Radke Iwona - Jezioro Wonieść źródłem wiedzy przyrodniczej o historii Ziemi Kościańskiej

Janiec Grzegorz - Pałac w Spławiu (zebranie wyjazdowe w Spławiu)

Jurek Tomasz - Geneza Śmigla

Kurnatowska Zofia, Kara Michał - Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana

Nowak Grzegorz - Tropami Melchiora Wańkowicza na Ziemi Kościańskiej

Szewczyk Zbigniew - Stan zdrowotności mieszkańców Ziemi Kościańskiej

Świątkiewicz Józef - Generałowie Powstania Wielkopolskiego pochodzący z Ziemi Kościańskiej - w 90-tą rocznice wybuchu Powstania

Wielgosz Zbigniew - Andrzej z Kokorzyna (zebranie wyjazdowe w Kokorzynie)

Witkowski Zdzisław, Krzysiak Ireneusz - Park miejski w Kościanie - historia i stan obecny

 

2010

Błoch Halina - Pałac w Popowie Starym (zebranie wyjazdowe w Popowie Starym k/Śmigla)

Gidel Jadwiga - Stan czytelnictwa na Ziemi Kościańskiej

Gnusowski Jarzy - Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Kościańskiej

Kamieniarz Robert - 50 lat Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

Krzysiak Ireneusz - Awifauna Kościańska (z Witkowskim Zdzisławem)

Nowak Grzegorz - Niemiecka irredenta w 1939r. na Ziemi Kościańskiej

Piotrowska Ewa - Metodyczne Studium Zawodowe w Kościanie

Potok Roman - 85 lat Kościańskiego Arionu

Wilczyński Leszek - Archiwalia kościańskie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Witkowski Zdzisław, Krzysiak Ireneusz - Awifauna Kościana

Zimniewicz Kazimierz - Józef Świątkiewicz 1948-2009. Regionalista i działacz społeczny

 

2011

Kujawa Krzysztof - Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki - 25.01.2011

Witkowski Zdzisław, Zimniewicz Kazimierz - 50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej - 22.02.2011

Zbierski Hubert - Franciszek Witaszek (życie i działalność) - 29.03.2011

Wiesiołowski Jacek - Jak Burmistrzowa Kościańska Barbara do Rzymu pielgrzymowała - 12.04.2011

Taciak Wacław - Prof. dr hab. Jerzy Fellmann - 31.05.2011

Buksalewicz Paweł - Problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Krzywiń (zebrane wyjazdowe w Soplicowie) - 28.06.2011

Szulc Alicja - Klasztor Bernardynów w średniowiecznym Kościanie - 27.09.2011

Nowak Grzegorz - Na kościańskich tropach Melchiora Wańkowicza - 25.10.2011

Odważny Jan - Absolwenci kościańskiego Liceum, profesorowie Włodzimierz Waligóra i Wojciech Jerzykiewicz - 29.11.2011

Żurek Stefan - Stan wojenny w Kościanie - 13.12.2011

 

2012

Witkowski Zdzisław - Kanały Obry - 31.01.2012

Kujawa Krzysztof - Ptaki Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego - 28.02.2012

Korzeniowski Dariusz - Modernizacja dróg powiatowych na Ziemi Kościańskiej - 27.03.2012

Wojciechowska-Pawełkiewicz Henryka - Zofia Morawska z Turwi i z Lasek - 24.04.2012

Kwiatkowski Jerzy - Prof. Franciszek Szeląg z Donatowa (1907-1973) (zebrane wyjazdowe w Donatowie) - 29.05.2012

Krzyszowski Andrzej - Badania archeologiczne w Łękach Wielkich i Małych - 26.06.2012

Przydrożny Ewa - Atrakcje turystyczne Ziemi Kościańskiej - 25.09.2012

Nowak Grzegorz - Rejowie z Nagłowic na Ziemi Kościańskiej - 23.10.2012

Zimniewicz Kazimierz - Ocieplenie klimatu – konsekwencje dla Ziemi Kościańskiej - 27.11.2012

Szymczak Maciej - Straż Miejska w Kościanie - 11.12.2012

 

2013

Wieczorek Czesław - Sto lat piłki nożnej w Kościanie - 29.01.2013

Kwaśny Aleksander - Energetyka zawodowa na Ziemi kościańskiej – tradycja, współczesność perspektywy - 26.02.2013

Naparty-Baczyńska Ewa - Rola lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej na Ziemi Kościańskiej - 19.03.2013

Skuratowicz Jan - Dwory i pałace Wielkopolski z przełomu XIX i XX wieku 23.04.2013

Roeske-Słomka Iwona - Profesor Marcin Nadobnik z Wielichowa (1883-1953) - 28.05.2013

Łakomiec Janusz - Zagrożenia ekosystemów wodnych w parkach krajobrazowych województwa Wielkopolskiego - 25.06.2013

Bartkowiak Zbigniew - Najstarszy symbol chrześcijański znaleziony na Ziemi Kościańskiej - 24.09.2013

Florkowski Wojciech - Wspomnienia o ojcu dr n. med. Henryku Florkowskim - 29.10.2013

Kowalski Tadeusz - Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki - 26.11.2013

Grzegorz Nowak - Dwie prawdy. Polsko-niemieckie relacje w XVIII/XX w. na przykładzie majątku Parsko - 17.12.2013

 

2014

Krzysiak Ireneusz - 20-lecie Klubu Abstynentów „Dromader” w Kościanie - 28.01.2014

Budzyń Krzysztof, Naskręt Jan - Ziemia Śremska - 25.02.2014

Bartoszewski Czesław - Dekanat Kościański - historia i współczesność - 25.03.2014

Nowaczyk Przemysław - Śladami Leonarda Durczykiewicza - 22.04.2014

Haus Olga - Profesor Sabina Kotlarek-Haus z Wielichowa (1928-2009); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) - 27.05.2014

Kram Dariusz - Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie - dokonania i plany na przyszłość - 24.06.2014

Urbaniak Miron - Dzieje kościańskich wodociągów - 30.09.2014

Spurtacz Tadeusz - Pałac w Kopaszewie - historia i współczesność; (zebranie wyjazdowe w Kopaszewie) - 28.10.2014

Bech Wanda - Wspomnienia o Stefanie Bechu - 25.11.2014

Bartoszewski Henryk - „Rewolucja śmieciowa” w gminie Kościan - 16.12.2014

 

2015

Bereżecki Marek, Zajączkowski Tomasz - Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania - 27.01.2015

Nowak Grzegorz - Nałęcze z Parska - spiskowcy i królobójcy z XIII i XIV wieku - 24.02.2015

Czarnecka Hanna - Budżet Kościana w latach 2010-2013 - 24.03.2015

Witkowski Zdzisław, Nowak Grzegorz - Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy - 21.04.2015

Kaszewska Danuta - Profesor Adam Kaletka z Wielichowa (1887-1956); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) - 26.05.2015

Nowak Grzegorz, Witkowski Zdzisław - 20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie) - 30.06.2015

Kara Michał - Wczesnośredniowieczny gród w Bonikowie - ośrodek władzy i kultu - 29.09.2015

Zimniewicz Kazimierz - Martyrologium kościańskie - 27.10.2015 

Mikołajczak Przemysław - Marihuana - za i przeciw. Problemy do rozwiązania wśród dorosłych i młodzieży - 24.11.2015

Krzysiak Ireneusz, Witkowski Zdzisław - Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego - 15.12.2015

 

2016

Michał Jurga - Plany inwestycji miejskich i zewnętrznych w Kościanie do roku 2020 - 26.01.2016r

Jacek Pokładecki - czy w Polsce znikną powiaty - 23.02.2016

Violetta Julkowska - Kościan historia miasta a kultura historyczna mieszkańców - 15.03.2016

Andrzej Skibiński - Lasy Doliny Obrzańskiej - 26.04.2015

Maciej Szymczak - Historia i kultura utrwalona w rzeźbie - 31.05.2016

Elżbieta Olender - Materiały źródłowe do dziejów Kościana - 28.06.2016

Kamila Szymańska - cmentarz luterański w Śmiglu i Nietążkowie - 27.09.2016

Rafał Rybacki - opisy Kościana w źródłach kościelnych - 25.10.2016

Przemysław Trawa - rola międzynarodowych targów we współczesnych świecie - 29.11.2016

Krzysztof Kujawa - czy to dobrze, że będzie cieplej?  - 13.12.2016

 

2017

Janusz Grupiński - wstępne wyniki badań archeologicznych i antropologicznych na cmentarzu

kościoła Bożego Ciała w Kościanie - 31.01.2017

Tomasz Węsierski - Krzywińska kolej drezynowa - 28.02.2017

Violleta Julkowska - Kościan z lotu ptaka - 28.03.2017

Paweł Stróżyk - Herb i flaga Kościana - 25.04.2017 

Grzegorz Konieczny - Gorzelnia w Turwi - 30.05.2017

Wiktor Gabrusewicz - prof. dr hab.Leon Gatner z Piotrowa - 27.06.2017

Zdzisław Witkowski - port rzeczny w Kościanie - 26.09.2017

Jacek Mizerka - dylematy kształcenia na poziomie wyższym - 24.10.2017

Ireneusz Krzysiak i Zdzisław Witkowski - Wilk w Polsce - 28.11.2017

Andrzej Florkowski - fotografia a nowe technologie i nowa estetyka na przykładzie fotografii Ziemi Kościańskiej - 12.12.2017

2018

Janusz Grupiński - Rewitalizacja Placu Wolności, a mozliwości ustalenia miejsca przedlokacyjnego Kościana - 30.01.2018

Dariusz Kram - Historia ratusza w Kościanie - 27.02.2018

Aleksandra Skroban-Gnacy - Gwara kościańska - 27.03.2018

Ignacy Lewandowski - Klemens Janicki i jego związki z Kościanem - 24.04.2018

Wojciech Sobkowiak - Dzieje firmy Meprozet w Kościanie - 29.05.2018

Krzysztof Górecki - Mit stepownienia wielkopolski - 26.06.2018

Andrzej Skibiński - Zwierzeta lasów Doliny Obrzańskiej - 25.09.2018

Stanisław Kacprowicz - Rola pszczół w środowisku i pozytki pszczele - 30.10.2018

Janusz Pawicki - Gimnazjum im. św. S.Kostki w Kościanie w latach 1920-1939 - 27.11.2018

Łukasz Urbaniak - Stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 18.12.2018

 

2019