prof. dr hab Andrzej Florkowski : Fotografia a nowe technologie i nowa estetyka 12.12.2017

Foto : M.Szymczak