Wykłady TMZK w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów

(Opracowali: Zdzisław Witkowski, Violetta Nowak, M.Matysiak) ; przy tytule podano rok wystąpienia oraz ewentualnie nazwisko współautora)

 

Abt Stefan
Kartki z gospodarczych dziejów miasta Śmigla 1966
Rozwój regionu w świetle stosowania maszyn cyfrowych 1970
Perspektywy rozwoju miast satelitarnych Poznania na przykładzie Kościana i Śmigla 1976

Albińska Czesława
80-ta rocznica pierwszej matury w Kościanie 2004

Andrzejewski Roman
Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej 1976

Balcer Leszek
Obwodnica Śmigla 2002

Bartkowiak Jerzy
Kościan w XXI w. – jaki? 1996

Bartkowiak Zbigniew
Najstarszy symbol chrześcijański znaleziony na Ziemi Kościańskiej 24.09.2013 (Fotogaleria»)

Bartoszewski Czesław
Dekanat Kościański - historia i współczesność 25.03. 2014

Bartoszewski Henryk
Sytuacja ekologiczna w gminie Kościan 1997
Kościańskie złoża gazu 2003
Rolnictwo w gminie Kościan po wejściu do Unii Europejskiej 2005
„Rewolucja śmieciowa” w gminie Kościan 16.12. 2014

Bauer Piotr
Batalion Obrony Narodowej „Kościan” w 1939r. 1987
Burmistrzowie Kościana 1988
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I (z Polakiem Bogusławem) 1991
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II (z Polakiem Bogusławem) 1991
Zasoby i działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie 1992
Dzieje Kościańskiego Ratusza 1995
Ratusz Kościański 2000

Bech Stefan
Wyzwolenie Kościana w 1945r. 1980

Bech Wanda
Wspomnienia o Stefanie Bechu 25.11. 2014

Bejnarowicz Anna
Dzieci z trudnościami w nauce w powiecie kościańskim 1972

Bejnarowicz Jan
Flora i fauna powiatu kościańskiego 1962
Niektóre problemy ochrony wód w powiecie kościańskim 1975
Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. I 1975
Flora i fauna Ziemi Kościańskiej a ochrona środowiska cz. II 1975

Bereżecki Marek
Przebieg drogi ekspresowej w okolicach Kościana 2005
Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania (razem z Zajączkowskim Tomaszem) 27.01.2015

Bernard Henryk
Spółdzielczość wiejska w powiecie kościańskim 1975

Błoch Halina
Pałac w Popowie Starym (zebranie wyjazdowe w Popowie Starym k/Śmigla) 2010

Borowski Stanisław
Rodzina w mikroregionie Czacz – wczoraj, dziś i jutro 1976

Brambor Teresa
Architektura powiatu kościańskiego 1967
Najciekawsze zabytki Ziemi Kościańskiej 1976

Bresińska Sabina
Zagospodarowanie przestrzenne Kościana 2006

Bręczewski Stefan
Ziemia Kościańska w nowym podziale administracyjnym kraju 1975

Buchert Stanisław
Zarys historyczny Zakładu Głuchoniemych w Kościanie 1971

Budzyń Krzysztof
Ziemia Śremska (z Naskrętem Janem) 25.02.2014

Buksalewicz Paweł 
Problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Krzywiń (zebrane wyjazdowe w Soplicowie) 28.06.2011

Burszta Józef
Regionalizm a kultura ludowa 1976

Ceptowski Józef
Saga rodu Ceptowskich 1981

Cichocki Zygmunt
Zarys historii chórów kościańskich 1966

Cichy Hieronim
Zagadnienia zabudowy przestrzennej wzorcowej gminy Kamieniec 1975

Cisoń Ryszard
„Rów poznański” a gospodarka kraju 1983

Chojnacki Leon
Kościańskie doświadczenia w zakresie reformy szkolnictwa 1970
Kościańskie szkolnictwo przed i po II wojnie światowej 1994

Chłapowski Dezydery
Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym (z Olejniczakiem Bernardem) 1982

Chmielowski Stanisław
Kościański strój ludowy 1977

Chuda-Pater Łucja
Stan sanitarny Kościana 1979

Cofta Włodzimierz
Znaczenie zadrzewienia w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski 1988

Czacharowski Leopold
Działalność organmistrzowska w Kościańskiem 1999

Czajka Zofia, Czajka Zdzisław
Gospodarstwo agroturystyczne w Trzebidzy (zebrania wyjazdowe w Trzebidzy k/Bucza) 2008

Czarna Jadwiga
Biblioteki powiatu kościańskiego 1945-1975 1978
Czytelnictwo w Kościanie 1982
Adam Tomaszewski – harcerz, żołnierz AK, emigrant, pisarz 1993
Twórczość literacka Adama Tomaszewskiego 1994
Z archiwum Adama Tomaszewskiego 1997
Kościan w literaturze pięknej 2004
Kościan w prozie 2006

Czarnecka Hanna
Budżet Kościana w latach 2010-2013   24.03.2015

Czebreszuk Janusz

Wykopaliska na obronnej osadzie z epoki brązu w Bruszczewie 2005

Drosik Anna
Klasztor Bernardynów w Kościanie 2006

Drozdowska Zdzisława
Ziemia Kościańska w „Kronice Wielkopolski” 2000

Dybowicz Franciszek
Wczoraj i dziś kościańskiego rolnictwa 1972

Dydymska Bożena, Dydymski Bogusz
Pałac w Cykowie (zebranie wyjazdowe w Cykowie) 2007

Florkowski Andrzej
Klasztor benedyktynów w Lubiniu w fotografii 2009

Fotografia a nowe technologie i nowa estetyka na przykładzie fotografii Ziemi Kościańskiej

Florkowki Henryk
Dzieje Kościańskiej apteki pod „Białym Orłem” 1963
Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego. Plany na przyszłość (z Igłowiczem Bolesławem) 1963
Rys historyczny szpitalnictwa miasta Kościana 1965
Klemens Koehler, wybitny lekarz, archeolog i społecznik 1965
Opis Kościana według odczytów K. Koehlera wygłoszonych w Towarzystwie Przemysłowym w Kościanie 1966
Kościańscy stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego w XIX w. 1966
Ziemia Kościańska w publikacjach Klemensa Koehlera 1967
Dr Bogusław Palicki (1913–1968) 1968
Działalność Ligi Polskiej na terenie powiatu kościańskiego (1848–1850) 1969
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie kościańskim w latach 1919–1969 1969
Sytuacja narodowościowa w powiecie kościańskim w 1848r. 1969
Dzieje rzemiosła kościańskiego 1970
Tygodnik Nadobrzański 1971
Dzieje rzemiosła powiatu kościańskiego 1972
Dr med. F. Biały 1972
Historia psychiatrii kościańskiej 1973
A. Bukowiecka z Cichowa 1973
Dr Franciszek Chłapowski (1846–1923) w walce o odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku 1974
Kościan w 1945r. 1977
Kościan na starych mapach 1978
Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, obywatel (w 100–lecie śmierci) 1979
Kościan w przezroczach 1979
Gmina Bucz w okresie okupacji 1980
Walka kulturna w Kościanie 1982
Doktor med. Franciszek Chłapowski (1846–1923) 1983
Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym (z Świątkiewiczem Józefem) 1983
Sześć wieków medycyny kościańskiej 1985
Kółka rolnicze na Ziemi Kościańskiej 1987
Polscy lekarze pow. kościańskiego i śmigielskiego w okresie zaboru pruskiego 1987
Wizerunki nauczycieli powiatu kościańskiego w latach 1919–1939 1988
Losy nauczycieli Ziemi Kościańskiej w II wojnie światowej 1990
Oskar Bielawski (1891–1973). W stulecie urodzin 1991
Codzienność ekologiczna Kościana 1991
Działacze harcerscy wśród nauczycieli Ziemi Kościańskiej 1992
Lekarze kościańscy okresu zaboru pruskiego 1995
O działalności Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego na Ziemi Kościańskiej 2000

Florkowski Wojciech
Wspomnienia o ojcu dr n. med. Henryku Florkowskim 29.10.2013 (Fotogaleria»)

Fórmanowicz Tadeusz
Kartki z historii Wielichowa (zebranie wyjazdowe we Wielichowie w pałacu) 2002

Gabrusewicz Wiktor

 prof.dr hab. Leon Gatner z Piotrowa

Gendera Wanda
Środowisko geograficzne Kościana 1962

Gidel Jadwiga
Stan czytelnictwa na Ziemi Kościańskiej 2010

Gierliński Jan
Z przeszłości Krzywinia 1968

Glapa Tadeusz
Powiat kościański sto lat temu 1963

Gnusowski Jarzy
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Kościańskiej 2010

Gomolec Ludwik
Kościan w okresie Prus Południowych 1987

Grupiński Janusz

Wstępne wyniki badań archeologicznych i antropologicznych

na cmentarzu kościoła Bożego Ciała w Kościanie 2016

Górska-Gołaska Krystyna
Topografia średniowiecznego Kościana 2001
Rynek kościański i jego mieszkańcy w XV wieku 2001
Turew w końcu XIX wieku i we wspomnieniach Antoniny Chłapowskiej 2002
Uwłaszczenie chłopów na Ziemi Kościańskiej w I połowie XIX wieku 2003

Grot Zdzisław
Dowódcy Powstania listopadowego z Ziemi Kościańskiej 1980

Gruchman Bohdan
Innowacje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Kościana 1990

Grupiński Janusz
Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Kościanie 2005

Haus Olga
Profesor Sabina Kotlarek-Haus z Wielichowa (1928-2009); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) 27.05. 2014

Hernik Ireneusz
Intensyfikacja produkcji leśnej na Ziemi Kościańskiej 1976

Hildebrandt-Radke Iwona
Jezioro Wonieść źródłem wiedzy przyrodniczej o historii Ziemi Kościańskiej 2009

Igłowicz Bolesław
Powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (zebranie organizacyjne) 17.02.1961
Grodziska w powiecie kościańskim 1961
Ochrona zabytków w świetle ustawy 1962
Organizacja Studium Regionalnego (z Szurkowskim Edmundem) 1962
Praca regionalna 1962
Sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego. Plany na przyszłość (z Florkowskim Henrykiem) 1963
Krajobraz Ziemi Kościańskiej 1964
Zabytki archeologiczne Ziemi Kościańskiej 1964
Jak zostałem regionalistą 1964
Dzieje miasta Kościana ( z Zielonką Jerzym) 1965
Kurhany w Łękach Małych 1965
Tworzenie się wielkiej własności kościelnej na przykładzie klasztoru Benedyktynów w Lubiniu 1966
Krzysztof Arciszewski 1967
Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. I 1967
Zarys najstarszych dziejów Ziemi Kościańskiej cz. II 1967
Bank Spółdzielczy w Kościanie w latach 1868–1968 1968
Powiat kościański w przewodniku po Wielkopolsce 1968
Ochrona przyrody w powiecie kościańskim 1969
Kościańskie w przewodnikach turystycznych 1972
A.H. Kaletka - historyk Wielichowa 1973
W 100–lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie 1974
Kościan w latach szwedzkiego potopu 1975
Nazwy miejsc niezamieszkałych(pół, lasów, pagórków, stawów, bagien, uroczysk itp.) na Ziemi Kościańskiej 1985
Cmentarze kościańskie (z Pawickim Janem) 1986

Jakubiak Tadeusz
Rola możnych w fundacji opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu 1974
Dokumenty kościańskie w zbiorach Archiwum Poznańskiego 1977
Kurkowe bractwa strzeleckie Ziemi Kościańskiej 1983

Janiec Grzegorz
Pałac w Spławiu (zebranie wyjazdowe w Spławiu) 2009

Jąder Jan
Kościan dziś i jutro 1977

Jąder Tadeusz
Tradycje domowego wypieku chleba 1975
Cichowo w aspekcie historyczno-socjologicznym 1978

Jasnosz Stanisław
Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej 1976

Julkowska Violetta

Kościan historia miasta a kultura historyczna mieszkańców 2016

Kościan z lotu ptaka 2017

Jurek Tomasz

Geneza Śmigla 2009

Jurga Józef
Miejska Rada Narodowa w Kościanie 1989

Jurga Michał
Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Ziemi Kościańskiej 1988

Plany inwestycji miejskich i zewnętrznych w Kościanie do roku 2020; 2016  

Kaliszewski Henryk
Początki kształtowania się władzy ludowej na terenie powiatu kościańskiego 1971
Partie polityczne w powiecie kościańskim w latach 1945-1948 1973

Kamieniarz Robert
Zwierzęta w krajobrazie rolniczym okolic Kościana. Wyniki prac Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 2002
50 lat Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 2010

Kara Michał
Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana (z Kurnatowską Zofią) 2009
Wczesnośredniowieczny gród w Bonikowie - ośrodek władzy i kultu  29.09.2015 

Karczmarek Stanisław
Duchowieństwo kościańskie w obozie koncentracyjnym w Dachau 1995

Karg Jerzy
Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym 1980
Problemy ekologiczne regionu kościańskiego 1981
Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym Ziemi Kościańskiej 1996
Park krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego 1997
Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego (z Witkowskim Zdzisławem) 1999
Środowisko geograficzno-przyrodnicze Kościana 2001
Formy ochrony przyrody na Ziemi Kościańskiej 2007

Karłowska-Kamzowa Alicja
Kościół Św. Marcina w Gryżynie na tle problemów fundacji murowanych jednonawowych kościołów w Wielkopolsce XII-XII w. 1972

Kaszewska Danuta
Profesor Adam Kaletka z Wielichowa (1887-1956); (zebranie wyjazdowe w Wielichowie) 26.05.2015

Kaźmierczak Antoni
Prof. Kazimierz Morawski (1852-1925) 1974
Stan parków na Ziemi Kościańskiej 1977
Pomniki przyrody na Ziemi Kościańskiej 1979
Z przeszłości Czacza 1981
Wybrane zespoły roślin Ziemi Kościańskiej 1987
Lipy Ziemi Kościańskiej 1989
Zieleń miasta Kościana 1990
Zniszczenia i zagrożenia w świecie roślin na Ziemi Kościańskiej 1993
Ciekawe, rzadkie gatunki roślin w okolicach Kościana 1994

Kaźmierczak Teofil
Dzieje Kościańskiego ZBOWiD-u (Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) 1989

Kędzierski Roman
Kotusz, wieś agroturystyczna 2000
Flora i fauna Kotusza i okolic 2002

Kiełczewski Bohdan
Józef Rogaliński (z Jurkowa) wybitny astronom i matematyk epoki Stanisława Augusta 1979

Konieczny Grzegorz

Gorzelnia w Turwi 2017

Kopczyński Wawrzyniec
Weryfikacja zabytków Kościana 1980

Korzeniowski Dariusz
Modernizacja dróg powiatowych na Ziemi Kościańskiej 27.03.2012

Kostołowski Andrzej
175 rocznica pobytu Adama Mickiewicza na Ziemi Kościańskiej (zebranie wyjazdowe w pałacu w Kopaszewie) 2006

Koszewski Marian
Wspomnienia więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Gusen 1964
Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim (z Zielonką Jerzym) 1966
Dr med. F. Witaszek 1973
Tematyka kościańska w „Przyjacielu Ludu” 1974
„Księga Obry” wg książki Janusza Roszko – „Kolebka Siemowita” 1975
Okupacja hitlerowska w Kościańskiem – stan badań (z Zielonką Jerzym) 1975
Pomniki pamięci narodowej na Ziemi Kościańskiej 1979
Obozy hitlerowskie na Ziemi Kościańskiej 1981
Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa (z Zielonką Jerzym) 1983
Kościaniacy w forcie VII w Poznaniu w latach 1939–1944 1986
Ks. Cieplucha (1882–1950) historyk Ziemi Kościańskiej 1987
Kościół katolicki na Ziemi Kościańskiej w latach 1939–1945 1988
Kościaniacy w hitlerowskim obozie w Żabikowie 1989
Kościaniacy w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu w latach 1939–1945 1990
Internowanie duchownych katolickich w Lubiniu (1940–1941) 1991
Kościaniacy w więzieniu w Rawiczu w latach 1938–1945 1992
Niemieckie więzienia w Kościanie w latach 1939–1945 1993
Kościaniacy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 1994
Kobiety w kościańskich więzieniach i obozach hitlerowskich 1996
Kościaniacy w obozach koncentracyjnych Mauthausen–Gusen 1997
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w Kościanie (1945–1950) 1998
O kościele p.w. Pana Jezusa w Kościanie w latach 1920–1966 1999
Moja ucieczka we wrześniu 1939r. 2000
Wkład dr n. med. Henryka Florkowskiego w rozwój Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Mniejszość niemiecka w Kościanie w latach 1919–1939 2003

Kowalewska Maria
Prasa jako środek masowej propagandy i informacji w regionie kościańskim 1978

Kowalkowska Marlena
Ginące gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej 2003
Obszary Natura 2000 na Ziemi Kościańskiej 2005

Kowalski Tadeusz
Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki 26.11.2013

Kozak Jan
Sto lat Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2008

Kozłowski Włodzimierz
Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998) (z Witkowskim Zdzisławem) 1998

Kram Dariusz
Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie - dokonania i plany na przyszłość 24.06.2014

Kruszewska Dobromiła
Dzieje harcerstwa kościańskiego (1912-1939) 1981

Kruszewski Klemens
Harcerstwo kościańskie w okresie okupacji 1968
W setną rocznicę powstania Towarzystwa Pszczelnego w Kościanie 1971
Drużyna harcerska im. Jana III Sobieskiego 1973
Zygmunt Irzabek (1880-1939) wielki wychowawca młodzieży Kościana 1980

Krzysiak Ireneusz
Populacja bobra na Ziemi Kościańskiej 2008
Park miejski w Kościanie – historia i stan obecny (z Witkowskim Zdzisławem) 2009
Awifauna Kościańska (z Witkowskim Zdzisławem) 2010
20-lecie Klubu Abstynentów "Dromader" w Kościanie 28.01.2014
Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego (razem z Witkowskim Zdzisławem) 15.12.2015 

Wilk w Polsce ( razem z Zdzisławem Witkowskim ) 28.11.2017

Krzyszowski Andrzej
Badania archeologiczne w Łękach Wielkich i Małych 26.06.2012

Krzyżanowski Tadeusz
50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z Witkowskim Zdzisławem) 2004

Kuczewski Ignacy
Kartki historii Kamieńca (zebranie wyjazdowe w Kamieńcu w Gimnazjum im. Jana Pawła II) 2002
Kartki z historii Bonikowa (zebranie wyjazdowe w Bonikowie) 2004

Kujawa Krzysztof
Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki 25.01.2011
Ptaki Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego 28.02.2012

Czy to dobrze, że będzie cieplej? 2016

Kunkel Robert
Stan badań rewaloryzacji zabytków lubińskich 1977

Kurnatowska Zofia
Ziemia Kościańska we wczesnym średniowieczu 1984
Z dziejów Opactwa Benedyktów w Lubiniu 1986
Ziemia Kościańska przed lokacją Kościana (z Karą Michałem) 2009

Kuźniak Stanisław
Jezioro Trzebidzkie (pod Buczem) przyszły rezerwat ornitologiczny 1980
Ptaki łąk nadobrzańskich 1982Rozmieszczenie liczebności i efekty lęgów bociana białego na Ziemi Kościańskiej 1986

Kwaśny Aleksander
Energetyka zawodowa na Ziemi kościańskiej – tradycja, współczesność perspektywy 2013

Kwiatkowski Jerzy
Prof. Franciszek Szeląg z Donatowa (1907-1973) (zebrane wyjazdowe w Donatowie) 29.05.2012

Kwilecka Irena
Dzieje klasztoru Benedyktynów w Lubiniu 1973
Rola klasztoru w Lubiniu w rozwoju kultury w Wielkopolsce 1974

Lange Krzysztof
Czempiń w XIX w. 2007

Lewandowska Hanna
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w mojej pracy magisterskiej 1999

Lew Dorota
Strategia rozwoju miasta i gminy Czempiń (zebranie wyjazdowe w pałacu w Czempiniu) 2006

Linette Eugeniusz
Kościan i Śmigiel – początki i rozwój układu przestrzennego 1985

Ludowicz Bogdan
Kościan w starej fotografii 1985

Łaszkiewicz Tadeusz
Kiełczewo 45 – Wstępne wyniki sezonu wykopaliskowego 1991r. 1992

Łakomiec Janusz
Zagrożenia ekosystemów wodnych w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego 25.06.2013 (Fotogaleria»)

Maćkowiak Bolesław
Korporacja Rolna Skarbu Państwa w Czempiniu – stan i perspektywy 1997

Majchrzak Józef
Kościan przed pół wiekiem 1981
W pruskiej szkole w Kościanie 1983

Makowski Szczęsny
Wawrzyniec Czajka (1883-1974) 1983
Wspomnienie o Edwardzie Fabiańczyku 1992
Prof. Helena Tadeuszakówna (1908-1982) 1993
Jerzy Osiecki - harcerz, poeta, dyplomata 1994
Z dziejów Kościańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1996

Marciniak-Helińska Katarzyna
Spółdzielczość mleczarska w Kościanie w latach 1984-2000 2007

Marciniak Karol
Tradycje i perspektywy hodowli roślin w Choryni i Kopaszewie (Zebranie wyjazdowe w Choryni) 2007

Marciniak Ryszard
Zmierzch znaczenia Kościana w XVII i XVIII wieku 2001

Matuszczak Walenty
Legendy, podania i baśnie w rysunkach dzieci 1965
Legendy kościańskie 1979

Mendel Tadeusz
Rola kościańskiej spółdzielczości na tle gospodarki powiatu 1970
Śmigiel w latach 30-tych XX w. 1984

Michalak Przemysław
Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Czempiniu 1815-1920 2006

Mikołajczak Przemysław
Marihuana - za i przeciw. Problemy do rozwiązania wśród dorosłych i młodzieży 24.11.2015

Mikołajczak Sylwia
Promocja Kościana 2008

Mikołajczyk Tadeusz
Powiat kościański w 20-leciu Polski Ludowej 1964

Minta Ignacy
Kościańskie obrzędy ludowe 1980

Mizerka Jacek

Dylematy kształcenia na poziomie wyższym 24.10.2017

Naparty-Baczyńska Ewa
Rola lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej na Ziemi Kościańskiej 2013

Narożny Franciszek
Kościan mej młodości 1979

Naskręt Jan 
Ziemia Śremska (z Bydzyniem Krzysztofem) 25.02.2014 

Nastawny Władysław
Problemy ochrony środowiska okolicy Kościana 1982

Nelke Wanda
Późnogotycki ołtarz w Farze Kościańskiej 1977

Nowaczyk Marek
Przestrzenno-gałęziowe powiązania przemysłu powiatu kościańskiego 1973

Nowaczyk Przemysław
Śladami Leonarda Durczykiewicza 22.04.2014

Nowak Grzegorz
Szkice z dziejów Parska cz. I 2006
Szkice z dziejów Parska cz. II 2007
Tropami Melchiora Wańkowicza na Ziemi Kościańskiej 2009
Niemiecka irredenta w 1939 r. na Ziemi Kościańskiej 2010
Na kościańskich tropach Melchiora Wańkowicza (c.d.) 25.10.2011
Rejowie z Nagłowic na Ziemi Kościańskiej 23.10.2012 (Fotogaleria»)
Dwie prawdy. Polsko-niemieckie relacje w XVIII/XX w. na przykładzie majątku Parsko 17.12.2013
Nałęcze z Parska - spiskowcy i królobójcy z XIII i XIV wieku 24.02.2015
Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy (razem z Witkowskim Zdzisławem) 21.04.2015
20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie); (razem z Witkowskim Zdzisławem) 30.06.2015 

Odważny Jan
Absolwenci kościańskiego Liceum, profesorowie Włodzimierz Waligóra i Wojciech Jerzykiewicz 29.11.2011

Olejniczak Bernard
Kościaniacy w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym (z Chłapowskim Dezyderym) 1981

Olender Elżbieta

Materiały źródłówe do dziejów Kościana  2016

Omieczyński Witold
Zbiory Muzeum Regionalnego w Kościanie 1988

Pawlak Hanna
Franciszka Ciesiółkowa – wielkopolska śpiewaczka ludowa 1981

Paszek Zygmunt
Wartości kulturowe Ziemi Kościańskiej 1986

Pawicki Jan
Drewniana architektura Ziemi Kościańskiej 1985
Cmentarze Kościańskie (z Iglowiczem Bolesławem) 1986
Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP 1987
Kościół w Parzęczewie 1988
Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. I 1989
Cmentarze Ziemi Kościańskiej cz. II 1990
Kościół parafialny w Łąkach Wielkich 1992
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Kościańskiej 1993
Samorząd powiatowy w Kościanie w okresie II RP 1997
Prasa Ziemi Kościańskiej w okresie II RP 1998
Przyczynki do dziejów Gimnazjum i Liceum w Kościanie 1999
Dzieje pomnika Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu katolickim w Kościanie 2000
Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej pod zaborem pruskim cz. I 2000
Strajki szkolne na Ziemi Kościańskiej 1906-1907 cz. II 2004
Zabytkowe kościoły Ziemi Kościańskiej 2004

Piaskowski Władysław
Klub szachowy przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 25 lat działalności 2007

Piechocka Kamila
Pałac w Szczepowicach (zebranie wyjazdowe w pałacu w Szczepowicach) 2005

Pieczyński Zygmunt
Wykopaliska w Bruszczewie 1967

Pielowski Zygmunt
Prace stacji badawczej PAN Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu 1970
Zwierzęta łowne w krajobrazie rolniczym 1983

Piotrowska Ewa
Metodyczne Studium Zawodowe w Kościanie 2010

Piwoń Aleksander
Archiwalia kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie 1968
Rozwój gospodarczy Kościana w okresie międzywojennym 1978
Kościan w okresie międzywojennym 2001

Pniewski Lech
Stan kultury na Ziemi Kościańskiej 1986

Pokładecki Jacek

Czy w Polsce znikną powiaty 2016

Polak Bogusław
Udział Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 1969
Zasłużeni kościańscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919 1974
Działalność Sokola na Ziemi Kościańskiej 1978
Powstanie Wielkopolskie w kościańskich zdjęciach fotograficznych 1978
Kościańscy powstańcy pod Lesznem w 1919 roku 1984
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. I ( z Bauerem Piotrem) 1991
Kościaniacy – Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari cz. II ( z Bauerem Piotrem) 1991

Potok Roman
Dzieje harcerstwa kościańskiego (1945-1981) 1981
80 lat kościańskiego harcerstwa 1992
Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego (1982-1997) 1997
20-lecie Kręgu Harcerzy Seniorów w Kościanie 2003
Tadeusz Emil Kościów (1907-1997) 2007
85 lat Kościańskiego Arionu 2010

Przybylski Marian
Związek Inwalidów Wojennych RP w Kościanie (1920-1993) 1994
Organizacje kombatanckie w powiecie kościańskim (1946-1949) 1995
Dzieje ruchu kombatanckiego w powiecie kościańskim w latach 1949-1975 1996
Działalność kombatancka na terenie Kościana i gminy w latach 1975-1995 1997
Kościańskie konferencje historyczne poświęcone Powstaniu Wlkp 1918/1919 1998
Kościaniacy na frontach II wojny światowej 1999

Przydrożny Ewa
Atrakcje turystyczne Ziemi Kościańskiej 25.09.2012

Przygodzki Czesław
Oprowadzenie niedźwiedzia. Przyczynek etnograficzno-socjologiczny 1966
Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i w oczach dzieci (z Zielonką Jerzym) 1965
Żydzi w Czempiniu 1972
Kronika miasta Czempinia 1972
Grafika propagandowa byłego Związku Powstańców Wielkopolskich 1973
Na tropach poety ludowego w Łuszkowa 1977
Obrazki dawnego Czempinia 1984

Rabski Eugeniusz
Badania nad energią słoneczną dla różnych powierzchni użytkowanych rolniczo w świetle obserwacji prowadzonych w okolicy Turwi 1985

Rakowski Stefan
Szkolnictwo w mieście i gminie Kościan 1984

Ratajczak Kazimierz
Lasy w Kościańskiem 1990

Ratajczak Miron
Z dziejów skarbowości w Kościanie 2004

Richter Ignacy
Z historii pożarnictwa kościańskiego ( z Zielonką Jerzym) 1964

Roeske-Słomka Iwona
Profesor Marcin Nadobnik z Wielichowa (1883-1953) 28.05.2013 (Fotogaleria»)

Roesler Andrzej
Krótki zarys dziejów Lubiechowa 1970

Ruszczyńska Teresa
Zabytki Ziemi Kościańskiej 1977

Rusiński Władysław
Z problematyki badań regionalnych 1976

Rybacki Rafał

Opisy Kościana w źródłach kościelnych 2016 

Samelczak Jan
Nieznane archiwalia lubińskie 1984

Sarnowski Andrzej
Stadnina Koni w Racocie – historia i przyszłość 1997

Sauter Wiesław
Krzysztof Żegocki – pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1979

Skibiński Andrzej

Lasy doliny Obrzańskiej 2016

Skoczylas Roman
Kierunki rozwoju rolnictwa na Ziemi Kościańskie 1976

Skuratowicz Jan
Dwory i pałace Ziemi Kościańskiej 1984
Dwory i pałace Wielkopolski z przełomu XIX i XX wieku 2013

Smardz Marian
Rozwój przestrzenny Kościana 1965
Domki dla zbombardowanych Berlińczyków w Kościanie w czasie okupacji 1988

Spurtacz Stanisław
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie 1999

Spurtacz Tadeusz
Pałac w Kopaszewie - historia i współczesność  (zebranie wyjazdowe w Kopaszewie - pałac) 28.10.2014

Sroka Stanisław
Ochronki na Ziemi Kościańskiej XIX wieku 1985
Ziemia Kościańska w twórczości Stanisława Helsztyńskiego 1986

Starzyński Aleksander
Ostatnie odkrycia archeologiczne na Ziemi kościańskiej 1980

Stelmaszyk Hipolit
Służba weterynaryjna na Ziemi Kościańskiej 2004

Stępczak Kazimierz
Alternatywne źródła energii – geotermia na Ziemi Kościańskiej 2008

Stępka Zdzisław
Rola i działalność Prokuratury Powiatowej w Kościanie 1971

Strumiński Józef
Limitacja układu przestrzennego miasta Kościana 1979

Stróżyk Paweł

Herb i flaga Kościana 2017

Szerszuła Teresa
Florian Marciniak – syn Ziemi Kościańskiej – twórca Szarych Szeregów 2005

Szewczyk Zbigniew
Stan zdrowotności mieszkańców Ziemi Kościańskiej 2009

Szołkowski Andrzej
Hodowla Roślin „Danko” Choryń – historia i perspektywy 1998

Szulc Alicja
Klasztor Bernardynów w średniowiecznym Kościanie 27.09.2011

Szumowski Zbigniew
Wyzwolenie Ziemi Kościańskiej spod okupacji hitlerowskiej 1966

Szurkowski Edmund
Organizacja Studium Regionalnego (z Igłowiczem Bolesławem) 1962

Szydłowski Marcin
Obrzanie – pierwotna grupa plemienna na Ziemi Kościańskiej 2008

Szymanowska Mirosława
20-lecie Szkoły Specjalnej w Kościanie 1993

Szymańska Kamila

Cmentarz luterański w Śmiglu i Nietążkowie 2016

Szymczak Maciej
Straż Miejska w Kościanie 2012

Historia i kultura utrwalona w rzeźbie 2016

Śliwiński Eugeniusz
Krzysztof Arciszewski – życie i działalność 2004
Z dziejów Bractwa Kurkowego w Śmiglu (zebranie wyjazdowe w siedzibie Bractwa w Śmiglu) 2008

Świątkiewicz Józef
Maurycy Komorowicz – wulkanolog 1974
Zapiski z wędrówek śladami Chłapowskich 1975
Dawne kopalnie wegla brunatnego na Ziemi Kościańskiej 1978
Morawscy z Jurkowa 1982
Remonty pałaców w Borówku i Popowie Starym (z Florkowskim Henrykiem) 1983
Kościół parafialny w Czempiniu 1991
Zygmunt Chłapowski (1869-1919) 1995
Inż. Antoni Jezierski (1879-1965) przemysłowiec z Czempinia 1996
Helena Modrzejewska w Kościańskiem 1998
Chłapowscy. Kronika rodzinna 1999
Borowo k. Czempinia – zarys dziejów 2000
80 lat harcerstwa w Czempiniu 2001
Dr. n. med. Henryk Florkowski jako regionalista i społecznik. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Czesław Przygodzki z Czempinia – regionalista i pedagog 2002
Wańkowiczowie z Gorzyczek (zebranie wyjazdowe w Czempiniu w pałacu) 2003
Dr n. med. Henryk Florkowski. W I rocznicę śmierci 2005
Mieczysław Chłapowski z Kopaszewa 2005
O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie (z Zimniewiczem Kazimierzem) 2008
Generałowie Powstania Wielkopolskiego pochodzący z Ziemi Kościańskiej – w 90-tą rocznice wybuchu Powstania 2009

Taciak Wacław
Pomiary ziemi przed wiekami 1981
Inż. Tadeusz Zajączkowski – zasłużony geodeta kościański 2003
Kataster. Rys historyczny 2006
Prof. dr hab. Jerzy Fellmann 31.05.2011

Tucholski Marian
Omówienie książki Gustawa Jackowskiego pt. „W walce o polskość” 1972

Tumidajski Henryk
Szlaki turystyczne powiatu kościańskiego 1965
25 lat działalności kościańskiego PTTK 1979
Właściwości i walory rekreacji turystycznej Ziemi Kościańskiej 1986

Tczewski Marian
Z dziejów cukrownictwa na Ziemi Kościańskiej 1967

Trawa Przemysław

Rola międzynarodowych targów we współczesnym świecie 2016

Urban Jacek
Opaci lubińscy w XVI w. 1995

Urbaniak Miron
Dzieje kościańskich wodociągów 30.09.2014

Urbański Marian
Kościaniacy Powstańcom Górnośląskim 1969
Kościan w 1926r. w kronice „Gazety Polskiej” 1970
Kościan w początkach XX w. 1972
Cyrkus z hyjpami 1977
Lektura „Gazety Kościańskiej” 1896-97 1979
Drukarstwo kościańskie 1980

Wdowicki Leon
Perspektywy rozwoju Ziemi Kościańskiej 1966
Ziemia Kościańska w planach na lata 1966-1970 i 1971-1975 1969

Wenski Czesław
Wspomnienia z wysiedlenia (1939-1945) 1995
Na wysiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie 1996

Węsierski Tomasz 

Krzywińska Kolej Drezynowa 2017

Wieczorek Czesław
Sto lat piłki nożnej w Kościanie 2013

Wielgosz Zbigniew
Kontakty Kościana z Uniwersytetem Jagiellońskim 1964
Geneza i rozwój Kościana 1976
Śmigieł w zachodnioniemieckiej publikacji (z Zielonką Jerzym) 1978
Początki Kościana w świetle najnowszych badań 1990
Andrzej z Kokorzyna (zebranie wyjazdowe w Kokorzynie) 2009

Wiesiołowski Jacek
Jak Burmistrzowa Kościańska Barbara do Rzymu pielgrzymowała 12.04.2011

Wilczyński Leszek
Archiwalia kościańskie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 2010

Winowicz Krystyna
Ks. dr Józef Surzyński 1963
Pieśni ludowe okręgu kościańskiego w badaniach Oskara Kolberga 1966
Aspekty wychowawczo-społeczne muzycznego kształcenia i muzykowania w społeczeństwie kościańskim 1973
Kościańskie wydawnictwa muzyczne w latach 1890-1939 1977
Ruch koncertowy w Kościanie w XIX i XXw. 1978
Włościańskie chóry w Kościanskiem 1982
Organiści kościańscy 1983
Dorobek kompozytorski i naukowy ks. dr. Józefa Surzyńskiego 1984
Perspektywy rozwoju szkolnictwa muzycznego w Kościanie 1987
Osiągnięcia kościańskich maturzystów z 1948r. 1988
Saga rodu Samelczaków 1989
Zapomniana szkoła prywatna w Kościanie i jej nauczyciele 1993
Kościański okres w życiu ks. Prałata Józefa Surzyńskiego 1994
10-lecie Szkoły Muzycznej w Kościanie (1988-1998) 1998
Muzykalny Kościan XX wieku – próba podsumowania 2000
Duszpasterska działalność ks. Józefa Klebby w Kościanie 2003

Witkowski Zdzisław
Ewenement ornitologiczny zbiornika retencyjnego „Wonieść” 1985
Wpływ zbiornika „Wonieść” na zmiany krajobrazowe Ziemi Kościańskiej 1987
Spółka Wodno-Melioracyjna na Nizin Odrzańskich 1989
Wartości turystyczne Ziemi Kościańskiej 1991
Mury obronne miasta Kościana 1993
Prywatyzacja na Ziemi Kościańskiej w latach 1990-1993 1994
Biografia Jana Witkowskiego (1917-1976) 1995
Działalność oddziału PTTK w Kościanie (1953-1998) (z Kozłowskim Włodzimierzem) 1998
Nowości w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego (z Kargiem Jerzym) 1999
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej – 40 lat działalności 2001
Przemiany społeczno-gospodarcze w Kościanie po 1989 roku 2001
Dr n. med. Henryk Florkowski. Życie i działalność. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Nowe gatunki fauny na Ziemi Kościańskiej 2002
50 lat Kościańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z Krzyżanowskim Tadeuszem) 2004
45 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2006
Dewastacja krajobrazu kulturowego – wycinka drzew przydrożnych cz. I 2007
Dewastacja krajobrazu kulturowego – wycinka drzew przydrożnych cz. II 2008
Park miejski w Kościanie – historia i stan obecny (z Krzysiakiem Ireneuszem) 2009
Awifauna Kościana (z Krzysiakiem Ireneuszem) 2010
50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (z Zimniewiczem Kazimierzem) 22.02.2011
Kanały Obry 31.01.2012
Awifauna Ziemi Kościańskiej w cieniu planowanej inwestycji parków wiatrowych w okolicy Spławia i Morownicy (razem z Nowakiem Grzegorzem) 21.04.2015
20-lecie Klubu Rotary w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie); (razem z Nowakiem Grzegorzem)  30.06.2015
Zieleń Kościana - diagnoza stanu obecnego (razem z Krzysiakiem Ireneuszem)  15.12.2015

Port rzeczny w Kościanie 26.09.2017

Wilk w Polsce ( razem z Ireneuszem Krzysiakiem ) 28.11.2017 

Wojciechowska-Pawełkiewicz Henryka
Zofia Morawska z Turwi i z Lasek 24.04.2012

Wojtczak Zdzisław
„Wiadomości Kościańskie” (1988-1998) 1999

Wołkowiński Romuald
Stadnina koni w Racocie 1968

Zajączkowski Tomasz 
Droga ekspresowa S5 - aktualny stan zaawansowania  (razem z Bereżeckim Markiem) 27.01.2015

Zbierski Hubert
Szkolnictwo rolnicze w Nietążkowie 1987
Sylwetki rozstrzelanych w Śmiglu 1989
Działalność czeladzi katolickiej w Śmiglu (1870-1883) 1990
Towarzystwo Przemysłowców katolickich w Śmiglu 1991
„Witryna Śmigielska” – nowe pismo regionalne 1992
Barbara Chłapowska-Dąbrowska 1998
Śmigielska Kolejka Wąskotorowa – 100 lat i co dalej? 2002
75 lat Klubu Sportowego „Pogoń” w Śmiglu 2005
Franciszek Witaszek (życie i działalność) 29.03.2011

Zakrzewski Zbigniew
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Wielkopolsce 1984

Zalejski Marian
110 lat Kościańskiej psychiatrii 2004

Zalewska Anna
700-lat Śniat (zebranie wyjazdowe w Śniatach) 2003

Zarabska Edyta
Markety a rozwój drobnej przedsiębiorczości w Kościanie 2007

Zielonka Jerzy
Z historii pożarnictwa kościańskiego (z Richterem Ignacym) 1964
Generał Dezydery Chłapowski 1964
Dzieje miasta Kościana ( z Igłowiczem Bolesławem) 1965
Pochodzenie nazw miejscowości w powiecie Kościańskim 1965
Wydarzenia historyczne regionu w podręczniku szkolnym i oczach dzieci (z Przygodzkim Czeławem) 1965
Działalność Gestapo, NSDAP i SS w powiecie kościańskim (z Koszewskim Marianem) 1966
Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. I 1967
Zarys osadnictwa na Ziemi Kościańskiej cz. II 1967
25-lecie powstania PPR na Ziemi Kościańskiej 1967
Powiat kościański w Powstaniu Wielkopolskim 1968
Z notatnika reportera 1969
Kronika sądowa powiatu kościańskiego z XV w. 1970
25-lecie wyswobodzenia Kościana spod okupacji hitlerowskiej 1970
Stanisław Szczepanowski – życie i dzieło. W 125 rocznicę urodzin 1972
Dzieje kościańskiego sukiennictwa 1972
Epidemia cholery w powiecie kościańskim w XIX w. 1973
Hitlerowska prasa kościańska 1974
Mury obronne Kościana cz. I 1974
Mury obronne Kościana cz. II 1974
Okupacja hitlerowska w Kościańskiem – stan badań (z Kruszewski Marianem) 1975
Losy kościaniaków w czasie okupacji hitlerowskiej 1977
Kościan na tle sąsiednich miast 1977
Wywłaszczenia Polaków na terenie powiatu kościańskiego w okresie okupacji 1978
Śmigiel w zachodnioniemieckiej publikacji (z Wielgoszem Zbigniewiem) 1978
550 lat Wielichowa 1979
Kościan w oczach dziennikarza 1979
Okupacja hitlerowska w Kościanie, losy duchowieństwa (z Koszewskim Marianem) 1983
Kościan – pierwsze dni wolności w 1945 roku 1985
Działania wojenne a straty ludnościowe w Kościanie w 1945r. 1986
Armia Krajowa w Kościanie w latach 1942-1944 1987
Problemy niemieckiej listy narodowościowej w Kościanie w latach 1939-1944 1988
Z dziejów Państwowej Stadniny Koni w Racocie 1989
Tajne raporty Landrata Kościańskiego z 1939r. 1989
Kościaniacy na przymusowych robotach w III Rzeszy 1990
Kościaniacy – więźniowie polityczni 1945-1952 1991
Pseudoeutanazja psychicznie chorych w Kościanie 1939-1945 1992
Kościańska księga śmierci 1939-1945 1992
Kościańska księga śmierci (1939-1945) – wynik badań 1994
Prasa kościańska w latach 1988-1994 1995
Idea narodowa w działalności Towarzystwa Przemysłowego w Kościanie w latach 1873-1919 1996
Dwudziestopięciolecie Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1997
Prof. Bolesław Igłowicz (1903-1996) – wybitny regionalista 1998
Okupacja niemiecka w Kościanie (1939-1945) 1999
Niemcy w Kościańskiem w latach hitlerowskiej okupacji 2000

Zimniewicz Janina
Okupacja hitlerowska na terenie powiatu kościańskiego 1965

Zimniewicz Kazimierz
Miasta powiatu Kościańskiego w świetle ankiety pruskiej z 1793r. 1964
Ziemia Kościańska na tle powiatów ościennych 1970
Dziesięć lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej o swoim regionie 1981
Problemy parków krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej 1983
Horyzonty regionalizmu kościańskiego 1986
Przemęckie ciekawostki historyczne 1990
O funkcjach, dynamice i granicach Kościana 1991
30 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1961-1991) 1992
Banki spółdzielcze na Ziemi Kościańskiej 1993
Parki krajobrazowe na Ziemi Kościańskiej 1994
Słabe i silne strony, szanse i zagrożenia miasta Kościana 1995
Witold Skarżyski – ekonomista 1996
Monografia Kościana – stan prac 1998
Parę uwag na temat strategii miasta Kościana 2001
Dorobek publikacyjny dra n. med. Henryka Florkowskiego. Wykład z okazji 80-lecia urodzin H. Florkowskiego 2001
Rynek pracy w Kościanie 2002
Atrakcyjność Kościana 2003
Wielkość i kierunki migracji ludności Kościana w okresie 1998-2004 2006
O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie (ze Świątkiewiczem Józefem) 2008
Józef Świątkiewicz 1948-2009. Regionalista i działacz społeczny 2010
50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej ( z Witkowskim Zdzisławem) 22.02.2011
Ocieplenie klimatu - konsekwencje dla Ziemi Kościańskiej (Fotogaleria») 27.11.2012
Martyrologium kościańskie - 27.10.2015 

Żurek Stefan
Kartki z dziejów Solidarności Kościańskiej 2008
Stan wojenny w Kościanie 13.12.2011

realizacja:Studio Fabryka